Zapojenie elektrických káblov AC a DC prúd

Zapojenie elektrických káblov

Tu si postupne ukážeme ako vyrobiť – zapojiť rôzne elektrické a iné káble. Dolu na obrázku je náhľad na zapojenie koncovky elektrického kábla.

Zapojenie: Ak pozeráme na kábel s pohľadu ako keď ho ideme zapájať do prívodu (na stene alebo inde), tak kolik – uzemnenie (ZEM = zelenožltý kábel) máme v strede hore.

Na ľavú stranu sa zapája fáza = HNEDÝ KÁBEL a na pravú MODRÝ kábel, ako vidíte na obrázku:

zapojenie-el-zasuvky_.jpg

 


 

Striedavý (AC) a jednosmerný (DC) prúd

https://illustrationprize.com/sk/51-difference-between-ac-amp-dc-voltage.html

https://illustrationprize.com/sk/72-difference-between-alternating-current-ac-amp-direct-current-dc.html

https://www.elektrolab.eu/blog/rezistor-v-obvode-striedaveho-napaetia-a-prudu

Najväčší rozdiel medzi AC a DCnapätie je, že pri striedavom napätí sa polarita vlny mení s časom, pričom polarita jednosmerného napätia zostáva vždy rovnaká.

Definícia striedavého napätia

Napätie, ktoré spôsobuje striedavý prúdje známe ako striedavé napätie. Striedavý prúd indukuje v cievke, keď sa vodič prenášajúci prúd otáča v magnetickom poli. Vodič pri otáčaní prerušuje magnetický tok a zmena toku indukuje striedavé napätie v vodiči.  Spolu s časom sa mení aj ich veľkosť a polarita. Pri takýchto typoch prúdu sa voľné elektróny (elektrický náboj) pohybujú smerom dopredu aj dozadu. Frekvencia (počet cyklov dokončených za sekundu) striedavého prúdu 50 až 60 Hz závisí od krajiny. Pomocou transformátora sa striedavý prúd ľahko prevádza z vysokej hodnoty na nízku hodnotu a naopak. Preto sa používa hlavne na prenos a distribúciu.

Rezistor v obvode striedavého napätia a prúdu

Oscilačný tvar napájania striedavým prúdom sleduje tvar matematickej formy vlny, ktorá sa bežne nazýva sínusová vlna. Preto možno sínusové napätie definovať ako V (t) = Vmax sin ωt. Pri použití „čistých“ rezistorov v striedavých obvodoch, ktoré majú zanedbateľné hodnoty indukčnosti alebo kapacity, platia rovnaké princípy Ohmovho zákona, obvodové pravidlá pre napätie, prúd a aj výkon (a dokonca aj Kirchhoffove zákony), rovnako ako pre jednosmerné odporové obvody, tentokrát je tu ale jediný rozdiel, že sa používajú okamžité veličiny „peak-to-peak“ alebo „RMS“.

Pri práci so striedavým napätím a prúdom je obvyklé používať iba „RMS“ hodnoty, aby nedošlo k zámene. RMS alebo „koreňová stredná hodnota na druhú“ hodnoty krivky AC je efektívna hodnota alebo ekvivalent DC hodnoty pre krivku AC. Schematickým symbolom použitým na definovanie zdroja striedavého napätia je aj symbol „vlnovky ~“ na rozdiel od symbolu batérie pre jednosmerný prúd, ktorý je zobrazený nižšie.

Značenia predstavujúce DC a AC zdroje napájacieho napätia

Rezistory sú „pasívne“ komponenty, to znamená, že neprodukujú ani nespotrebúvajú žiadnu elektrickú energiu, ale premieňajú elektrickú energiu na teplo. V jednosmerných obvodoch sa lineárny pomer napätia k prúdu v rezistore nazýva jeho odpor. V striedavých obvodoch však tento pomer napätia k prúdu závisí najmä od frekvencie a fázového rozdielu alebo fázového uhla (φ) napájania. Takže pri použití odporov v striedavých obvodoch je pre pojem Impedancia všeobecne používaný symbol Z a môžeme povedať, že jednosmerný odpor = impedancia striedavého prúdu, čiže R = Z.

Je dôležité si uvedomiť, že pri použití v AC obvodoch bude mať odpor vždy rovnakú odporovú hodnotu bez ohľadu na to, aká je napájacia frekvencia od DC po veľmi vysoké frekvencie, na rozdiel od kondenzátora a tlmivky.Pre rezistory v striedavých obvodoch nemá smer prúdu, ktorý nimi preteká, žiadny vplyv na správanie sa rezistora, takže pri stúpaní a klesaní napätia bude stúpať a klesať. Prúd a napätie dosiahnu maximum, poklesnú cez nulu a dosiahnu minimum presne v rovnakom čase. tj stúpajú a klesajú súčasne a hovorí sa o nich, že sú „vo fáze“, tak ako je uvedené na obrázku nižšie.


 

Definícia jednosmerného napätia

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jednosmern%C3%BD_pr%C3%BAd

https://shopdelta.eu/jednosmerny-prud-dc_l9_aid761.html

Jednosmerné napätie indukuje jednosmerný prúd. Vlny len v jednom smere a veľkosť napätia vždy zostávajú konštantné. Prúdi v jednom smere, potom sa tento typ prúdu nazýva jednosmerný prúd. Generovanie jednosmerného napätia je veľmi jednoduché a jednoduché. Napätie indukuje otáčaním cievky v oblasti magnetu. Cievka pozostáva z deleného krúžku a komutátora, ktorý premieňa striedavé napätie na priame napätie. Veľkosť jednosmerného prúdu zostáva konštantná a frekvencia prúdu je nula. Používa sa v mobilných telefónoch, elektrických vozidlách, zváraní, elektronických zariadeniach atď.

Rozdiely medzi AC a DC napätím

 • Napätie, ktoré spôsobuje striedavý prúd, je známe ako striedavé napätie. DC napätie produkuje jednosmerný prúd.
 • Frekvencia striedavého napätia závisí od krajiny (väčšinou sa používa 50 a 60 Hz). Zatiaľ čo frekvencia jednosmerného napätia je nulová.
 • Účinník pre striedavé napätie leží medzi 0 až 1. A účinník jednosmerných napätí vždy zostáva 1.
 • Polarita striedavého napätia sa vždy mení s časom a polarita jednosmerného napätia vždy zostáva konštantná.
 • AC napätie je jednosmerné a jednosmerné napätie je obojsmerné.
 • Generátor generuje striedavé napätie a jednosmerné napätie sa získa z článku alebo batérie.
 • Účinnosť striedavého napätia je vysoká v porovnaní s jednosmerným napätím.
 • Impedancia je pasívny parameter striedavého napätia a pre DC je odpor. Impedancia znamená odpor, ktorý napätie poskytuje prúdu prúdu.
 • Napätie AC má amplitúdu, zatiaľ čo jednosmerné napätie nemá amplitúdu. Pojem amplitúda znamená maximálnu vzdialenosť, na ktorú sa vzťahuje kmitanie a vibračné teleso.
 • Menič premieňa jednosmerný prúd na striedavý prúd. Zatiaľ čo usmerňovač premieňa striedavý prúd na jednosmerný prúd.
 • Transformátor je základom pre prenos striedavého prúdu, zatiaľ čo sa nepoužíva pri jednosmernom prenose.
 • Napätie striedavého prúdu má fázu a neutrál, zatiaľ čo jednosmerné napätie nevyžaduje fázu ani neutrál.
 • Hlavnou výhodou striedavého napätia je, že je to taksa ľahko meria. Výhodou jednosmerného napätia je, že napätie môže byť ľahko zosilnené. Zosilnenie je proces, ktorým sa zvyšuje sila signálu.

Striedavý prúd umožňuje šírenie elektromagnetických vĺn. Pri prenose striedavého prúdu vodičom sú straty menšie ako pri prenose konštantného (jednosmerného) prúdu. Iba striedavý prúd môže nabíjať kondenzátor a cievku.

Konštantný (jednosmerný) prúd môže nabíjať chemický zdroj energie (akumulátor). Striedavý napätie možno transformovať (meniť jeho veľkosť) transformátorom. Jednosmerné napätia, na rozdiel od striedavého, možno ľahko zosilniť.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *