|

Databáza akordov na ukulele ladenie G-C-E-A

Hľadáte nejaký akord na ukulele v ladení G – C – E – A? Ak áno tak stena správnom mieste 🙂

Stačí kliknúť na príslušný názov akordu a akord sa vám zobrazí 🙂

*

Durové kvintakordy X

C

C_barré

C

Db

D

D

Eb

E

F

F_var2

F

Gb

G

G

Ab

A

A

B

H

*

Molové kvintakordy Xmi

Cmi_barré

Cmi

Cmi_2hamty

Dmi

Dmi

Ebmi

Emi

Fmi

F♯mi

Gbmi

Gmi

Gmi

Abmi

Ami

Bmi (Hbmi)

Hmi

*

Durové kvintakordy s nahradenou terciou X4sus

C4sus

D4sus

A4sus

*

Zväčšené kvintakordy X+

E+

F+

H+

*

Durové kvintakordy s pridanou veľkou sextou X6

C6

D6

E6

F6

F6_var2

G6

A6

*

Molové kvintakordy s pridanou veľkou sextou Xmi6

Cmi6

Dmi6

Emi6

Gmi6

*

Molové kvintakordy s pridanou nonou Xmiadd9

Hmiadd9

*

Dominantné septakordy X7

C7

C7

Db7

D7

D7_bez_primy

Eb7

Eb7_bez_primy

E7

E7_var2

F7

F7

F7_bez_primy

G7

A7_otv-hm

A7

B7 (Hb)

H7

*

Veľké durové septakordy Xmaj7

Cmaj7

Dmaj7_bez_primy

Gmaj7

*

Malé molové septakordy Xmi7

C♯mi7

Dmi7

Emi7

Emi7_var2

Gmi7

Ami7

Ami7_prázdny hmat

*

Veľké molové septakordy Xmimaj7

Gmimaj7

*

Zmenšene zmenšené (diminished) septakordy Xdim

Cdim

Cdim

Ddim

Edim

Fdim

Adim

Hdim

*

Zmenšene malé septakordy Xmi7/5b

Emi7/5b

Ami7/5b

Hmi7/5b

*

Dominantné septakordy s nahradenou terciou X7/4sus

C7/4sus

D7/4sus_bez_primy

G7/4sus

A7/4sus

*

Dominantné nonové akordy s veľkou nonou X9

C9_bez_primy

F9_bez_kvinty

*

Ostatné akordy

Ukulele – kadencia Cdur – koláž

Ukulele – durové kadencie

Ukulele – molové kadencie

ukulele-akordy-ladenie_h-fis-d-a

ukulele-akordy-ladenie_g-c-e-a

ukulele-akordy-ladenie_e-h-g-d

jak-na-uke-pasmo-dolu

Pod tým našim okienečkom – akordy_ver1

Pod tým našim okienečkom – akordy_ver2

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *