|

Neural DSP Quad Cortex – Coros 2.0.0 je k dispozícii

Preklad a doplenie originálneho článku na: https://neuraldsp.com/news/coros-2-0-0-is-now-available

Dlho očakávaný novy firmware od Neural pre Quad Cortex je konečne tu, tak si ho užime 🙂 Poriadne si prečítajte a preštudujte zmeny, novoty a upgrade všetkého, je sa na čo tešiť.

CorOS 2.0.0 je teraz k dispozícii!


Stiahnite si ho cez Nastavenia > Možnosti zariadenia > Aktualizácie zariadenia na vašom Quad Cortex po pripojení k Wi-Fi. Pred aktualizáciou firmvéru odporúčame vytvoriť zálohu. Používateľská príručka bola tiež aktualizovaná, rovnako ako ovládač pre Windows.


CorOS 2.0.0 obsahuje nasledujúce doplnky a zmeny:

 • Hybrid Mode
 • Cab/IR Global Bypass
 • Global EQ
 • Master Volume Knob Assignment
 • Device Versioning
 • IR Loader block
 • 3 Amps
 • 893 Neural Captures
 • 1 Overdrive
 • 15 Updated devices
 • Redesigned Directory
 • Redesigned Search
 • Improved Preset & Capture metadata
 • User-storable Captures has increased from 1024 to 2048
 • User-storable Cloud backups has increased from 1 to 5
 • Lots more!

Úplný zoznam doplnkov a zmien nájdete v zozname zmien (the changelog.) Veľmi pekne ďakujem vám všetkým za trpezlivosť a podporu a všetkým vývojárom a testerom, ktorí strávili tisícky hodín kolektívnym vytváraním tohto. Dúfame, že sa vám všetky nové funkcie budú páčiť. Ak chcete diskutovať o aktualizácii, pripojte sa k nášmu foru alebo Discord.

Pri inštalácii som sa stretol s problémom, tu je riešenie a priebeh: problém s inštaláciou CorOs 2-0-0


Podrobnosti – detaily o CorOs 2.0.0

CorOS 2.0.0 je teraz k dispozícii. Stiahnite si ho cez Nastavenia > Možnosti zariadenia > Aktualizácie zariadenia na vašom Quad Cortex po pripojení k Wi-Fi. Pred aktualizáciou firmvéru odporúčame vytvoriť zálohu. Používateľská príručka bola tiež aktualizovaná, rovnako ako ovládač pre Windows.

Pridané

Hybridný režim

Hybridný režim môžete nakonfigurovať prostredníctvom novej možnosti „Konfigurácia režimov“ v hlavnej ponuke. Umožňuje vám priradiť samostatný režim každému radu nožných spínačov. Hybridný režim je ideálny pre ľudí, ktorí chcú rýchlo pristupovať k novým predvoľbám a zároveň mať podrobné ovládanie v rámci aktívnej predvoľby začlenením režimu Stomp alebo režimu scény. Hybridný režim môžete vytvoriť z ktoréhokoľvek z troch dostupných režimov. Okrem toho môžete odstrániť režimy, ktoré nepoužívate na prepínanie medzi 3, 2 alebo dokonca len 1 aktívnym režimom.

Globálny bypass cabinet/IR

Teraz je možné globálne obísť cabinety, IR Loader alebo neural captures cabinetov na ľubovoľných radoch. Globálne vynechané zariadenia budú označené ikonou premostenia na mriežke, ale nebudú sivé.

Globálny EQ

Globálny EQ bol pridaný do Out 1/2 a Out 3/4 a je dostupný cez obrazovku I/O Settings. Klepnutím na tlačidlo EQ na obrazovke I/O Settings otvoríte 5-pásmový parametrický EQ, ktorý môžete priradiť buď výstupom 1/2, výstupom 3/4 alebo obom párom výstupov.

Priradenie hlavného gombíka – ovládača hlasitosti

Teraz je možné nakonfigurovať, ktoré výstupy ovládajú hlavný gombík hlasitosti, prostredníctvom obrazovky Možnosti zariadenia. Úroveň Send 1/2 je ovládaná iba ovládačom Master Volume, keď sa používajú ako výstupy a nie keď sa používajú v bloku FX Loop na mriežke.

Merač redukcie zisku

Merač redukcie zisku bol pridaný do editora parametrov všetkých zariadení Compressor okrem Jewel a Chief CS3.

Verzia zariadenia

Verzia zariadenia bola pridaná, aby používatelia mohli vybrať verziu zariadenia, ktoré chcú používať. To nám umožňuje nedeštruktívne poskytovať nové verzie zariadení, kde sa zmenil ich výkon alebo sa zlepšil zvuk.

Ak je k dispozícii aktualizácia pre zariadenie, ktoré používate, v pravom hornom rohu jeho ikony na mriežke sa zobrazí zelená ikona. Navyše, pri prvom otvorení parametra pre zariadenie s dostupnou aktualizáciou sa tlačidlo kontextového menu zmení na zelenú šípku.

Cez kontextové menu v editore parametrov môžete prepínať medzi aktualizovanými a staršími verziami zariadenia.

Tap Tempo Scene Change – Klepnite na položku Tempo Scene Change

Na obrazovku Tap Tempo bolo pridané tlačidlo Scene change, ktoré vám umožňuje konfigurovať tempo každej scény bez toho, aby ste museli opustiť obrazovku Tap Tempo.

Scene Bypass State Behaviour (správanie zariadenia)

Teraz je možné ovládať, či sa stav premostenia blokov v scénach uloží pri zmene jeho stavu vynechania v režime Stomp, Hybrid Stomp Mode, cez MIDI alebo cez dotykovú obrazovku. Toto nastavenie je prístupné cez obrazovku Možnosti zariadenia.

IR loader

Bol pridaný blok IR Loader. S blokom IR Loader pridaným do The Grid môžete klepnúť na sekciu Impulse Response bloku a prechádzať IR na vašej QC. Po načítaní IR môžete použiť parametre v spodnej časti na úpravu jeho zvuku.

Dostupné sú štyri rôzne typy IR bloku: Single (M), Single (ST), Double (M) a Double (ST). Bloky Double IR Loader vám umožňujú načítať dve IR a ovládať ich nezávisle. Môžete tiež pridať blok IR Loader klepnutím na IR v adresári. Tým sa štandardne načíta jeden (M)ono blok.

Nové zariadenia

Amplifiers (Guitar)

Zosilňovače (gitara)

CA John’s 2C Ch1 (Mesa Boogie® JP2C® Ch1)

CA John’s 2C Ch2 (Mesa Boogie® JP2C® Ch2)

CA John’s 2C Ch3 (Mesa Boogie® JP2C® Ch3)

Neural Captures

Pre nasledujúce zariadenia bolo pridaných 893 nových Neural Captures:

 • Aggi 751 (Aguilar® DB751®)

 • Aggi 700 (Aguilar® AG700®)

 • Aggi Hammer 500 (Aguilar® ToneHammer 500®)

 • CA John’s Ch1 (Mesa Boogie® JP2C® Ch1)

 • CA John’s Ch2 (Mesa Boogie® JP2C® Ch2)

 • CA John’s Ch3 (Mesa Boogie® JP2C® Ch3)

 • D-Cell H4 Ch1 (Diezel® VH4® Ch1)

 • D-Cell H4 Ch2 (Diezel® VH4® Ch2)

 • D-Cell H4 Ch3 (Diezel® VH4® Ch3)

 • D-Cell H4 Ch4 (Diezel® VH4® Ch4)

 • US HRDLX ChA (Fender® Hot Rod Deluxe® Channel A)

 • US HRDLX ChB (Fender® Hot Rod Deluxe® Channel B)

 • Brit 2210 (Marshall® JCM800® 2210)

 • Brit 2555 Clean (Marshall® Silver Jubilee® 2555 Clean)

 • Brit 2555 Lead (Marshall® Silver Jubilee® 2555 Lead)

 • Brit 2555 Rhy (Marshall® Silver Jubilee® 2555 Rhythm)

 • CA Tremo Clean (Mesa Boogie® Trem-O-Verb® Orange Clean)

 • CA Tremo Vintage (Mesa Boogie® Trem-O-Verb® Orange Vintage)

 • CA Tremo Blues (Mesa Boogie® Trem-O-Verb® Red Blues)

 • CA Tremo Modern (Mesa Boogie® Trem-O-Verb® Red Modern)

 • US HRDLX PA 6V6 (Fender® Hot Rod Deluxe® Power Amp 6V6)

 • Brit 2210 PA EL34 (Marshall® 2210 Power Amp EL34)

 • Bogna X100B Ch1 (Bogner® Ecstasy 100B® Ch1)

 • Bogna X100B Ch2 (Bogner® Ecstasy 100B® Ch2)

 • Bogna X100B Ch3 (Bogner® Ecstasy 100B® Ch3)

 • Watt Custom 1959 (Hermansson Hiwatt® Custom PA100® 1959)

 • Watt Custom Clean (Hermansson Hiwatt® Custom PA100® Clean)

 • Watt Custom Jose (Hermansson Hiwatt® Custom PA100® Jose)

 • Watt Custom VH (Hermansson Hiwatt® Custom PA100® VH)

 • MetalX M1K Stage 1 (Metaltronix® M1000® HiGain Stage 1)

 • MetalX M1K Stage 2 (Metaltronix® M1000® HiGain Stage 2)

 • MetalX M1K Clean (Metaltronix® M1000® Clean)

 • TuneRoyal MK2 (Tone King® Imperial MKII®)

 • Bogna X100B PA OLD (Bogner® Ecstasy 100B® Power Amp EL34 Old)

 • Bogna X100B PA NEW (Bogner® Ecstasy 100B® Power Amp EL34 New)

 • Bogna X100B PA OLD+VAR (Bogner® Ecstasy® 100B Power Amp EL34 Old+Var)

 • Bogna X100B PA NEW+VAR (Bogner® Ecstasy® 100B Power Amp EL34 New+Var)

 • Watt Custom Pre 1959 (Hiwatt® Custom PA100® Preamp 1959, modded by Hermansson)

 • Watt Custom Pre Clean (Hiwatt® Custom PA100® Preamp Clean, modded by Hermansson)

 • Watt Custom Pre Jose (Hiwatt® Custom PA100® Preamp Jose, modded by Hermansson)

 • Watt Custom Pre VH (Hiwatt® Custom PA100® Preamp VH, modded by Hermansson)

 • Bogna X100B Pre Ch1 (Bogner® Ecstasy 100B® Preamp Ch1)

 • Bogna X100B Pre Ch2 Lo (Bogner® Ecstasy 100B® Preamp Ch2 Low Gain)

 • Bogna X100B Pre Ch2 Hi (Bogner® Ecstasy 100B® Preamp Ch2 High Gain)

 • Bogna X100B Pre Ch3 Plexi (Bogner® Ecstasy 100B® Preamp Ch3 Plexi)

 • Bogna X100B Pre Ch3 Lead (Bogner® Ecstasy 100B® Preamp Ch3 Lead)

 • Gametrader Magma (Gamechanger Audio® Plasma®)

 • TeaBird (Antti® T-Bird®)

Overdrive

 • Thunderpaw (Mr Black® Thunderclaw®)

Aktualizované zariadenia

S pridaním správy verzií zariadení boli aktualizované nasledujúce zariadenia:

Amplifiers (Guitar)

 • D-Cell H4 Ch1 Normal (Diezel® VH4® Ch1 Normal)

 • D-Cell H4 Ch1 Bright (Diezel® VH4® Ch1 Bright)

 • D-Cell H4 Ch2 Normal (Diezel® VH4® Ch2 Normal)

 • D-Cell H4 Ch2 Bright (Diezel® VH4® Ch2 Bright)

 • D-Cell H4 Ch3 (Diezel® VH4® Ch3)

 • D-Cell H4 Ch4 (Diezel® VH4® Ch4)

 • Solo 100 Crunch Normal (Soldano® SLO-100® Crunch Normal)

 • Solo 100 Crunch Bright (Soldano® SLO-100® Crunch Bright)

 • Solo 100 Lead (Soldano® SLO-100® Lead)

 • EV101IIIS Blue EL34 100W (EVH® 5150 III® 100S® EL34)

 • EV101IIIS Red EL34 100W (EVH® 5150 III® 100S® EL34)

Overdrive

 • Green 808 (Ibanez® TS808®)

Modulation

 • MX Vibe (MXR® UniVibe®)

 • NuVibes is now a legacy version of this device.

 • Phaser

Wah

 • Bad Horse (Morley® Bad Horsie®)

Zmenené

Adresár (Directory)

Adresár bol úplne prepracovaný. Implementovali sme niekoľko zmien, ktoré pomáhajú vyhľadávať, filtrovať a kategorizovať položky, aby ste rýchlejšie a jednoduchšie našli to, čo hľadáte.

Predvoľby, Neural Capture a IR sú teraz rozdelené do samostatných kategórií v adresári a každú kategóriu je možné jednoducho zbaliť alebo rozbaliť na ľavej strane. Stĺpec bánk bol zmenšený, aby bol pravý stĺpec väčší, aby sa do neho zmestili nové tlačidlá na nahrávanie a aby sa dlhšie názvy súborov ľahšie čítali.

Počet captures, ktoré môžete uložiť do priečinka My captures, sa zvýšil z 1024 na 2048. Počet užívateľom uložených impulzných odpovedí (IR) zostáva na 1024. Počet užívateľom vytvorených zoznamov nastavení zostáva 11, okrem „ My Presets” Setlist pre celkovo 3 072 užívateľských predvolieb.

Funkcia úprav potiahnutím doľava bola odstránená z položiek v adresári a nahradená tlačidlom kontextovej ponuky, ktoré odhaľuje funkcie úprav. Do Setlistov bolo pridané aj kontextové menu, ktoré vám umožňuje ich upravovať alebo mazať.

Pri ukladaní položky sa používateľské rozhranie editora zmenilo tak, aby využívalo väčšiu časť obrazovky. Pribudla väčšia a citlivejšia klávesnica. Modré tlačidlo vpravo hore vás prenesie na ďalší krok, kde je možné pridať ďalšie metadáta. Môžete tiež klepnúť na pole umiestnenia súboru, ak chcete zmeniť miesto uloženia, alebo klepnúť na ikonu metadát vedľa názvu a presunúť sa dopredu na stránku metadát.

Značky boli odstránené z používateľského rozhrania na uloženie na Quad Cortex, ale stále ich možno pridať k položkám na Cortex Cloud/Mobile.

Pri rolovaní na hornú alebo dolnú časť banky predvolieb sa nasledujúca banka zobrazuje nad/dole, takže môžete pokračovať v rolovaní a banka sa automaticky zmení v strednom stĺpci.

Výkon rolovania bol vylepšený a poskytuje plynulejšiu a rýchlejšiu odozvu.

Na pravej strane bola pridaná sekcia posúvania, ktorá vám umožňuje prejsť na sekcie vašich filtrovaných výsledkov.

Banky boli odstránené z Neural Captures a nahradené robustnejším systémom triedenia a filtrovania, ako aj úplne novým vyhľadávaním.

Do adresára boli pridané aj možnosti triedenia. Neural Captures možno triediť podľa názvu, dátumu pridania, autora, preferovaného nástroja, typu zachytenia a zisku. Druhým ťuknutím na možnosť môžete zmeniť medzi vzostupným a zostupným poradím.

Pri zoraďovaní umožňuje pole Odkaz zmeniť informácie zobrazené v zozname zoradených výsledkov.

Ťuknutím na Capture v adresári sa okamžite zobrazí Mriežka a všetky dostupné miesta, kde je možné Capture pridať.

Okrem toho sa nad akýmkoľvek blokom, ktorý môžete prepínať pomocou vybratého neural captures, zobrazia dve šípky. Šípky sa zobrazia iba nad blokmi, kde je k dispozícii dostatok CPU na prepínanie zariadení.

Podobne ako v prípade snímok, aj predvoľby je možné triediť. „Banky“ je teraz možnosť zoradenia, takže ak zoradíte podľa čohokoľvek iného, ​​vaše predvoľby sa zobrazia v zozname, nie v bankách.

Banky boli tiež odstránené z Impulzných odpovedí a namiesto toho sa zobrazujú v dlhom zozname s možnosťami triedenia.

IR s dlhými názvami majú stred názvov skrátený tak, aby bol viditeľný začiatok a koniec názvu súboru, čo uľahčuje ich čítanie.

Interakcie s Cortex Cloud prešli niekoľkými významnými zmenami a bolo vykonaných niekoľko zlepšení kvality života.

Pri nahrávaní predvolieb alebo neural captures namiesto presúvania každej položky do hornej časti obrazovky teraz prepínate režim nahrávania pomocou tlačidla vľavo hore.

Pri prepnutom režime nahrávania jednoducho klepnite na tlačidlo Odoslať vedľa každej položky a nahrá sa na pozadí. Opätovným stlačením tlačidla Režim nahrávania ukončíte prácu. Položky sa budú naďalej odovzdávať na pozadí, aj keď ukončíte režim nahrávania.

Úplne sme odstránili systém označovania hviezdičkou a namiesto toho je možné položky len sťahovať.

Po pridaní položiek do frontu sťahovania na Cortex Cloud/Mobile, keď otvoríte priečinok Downloads a váš Quad Cortex je pripojený k Wi-Fi, položky sa začnú okamžite sťahovať.

Po stiahnutí predvolieb budú uložené v priečinku Downloads, kým sa nepresunú do Setlistu alebo neodstránia.

Ak chcete presunúť predvoľbu z priečinka Stiahnuté súbory do zoznamu Setlist, klepnite na tlačidlo Uložiť a presunúť. Odtiaľto si môžete prezerať svoje Setlisty (alebo vytvoriť nový) a vybrať si, kam chcete predvoľbu uložiť. Po uložení sa dostanete späť do priečinka Stiahnuté súbory.

Predvoľby je možné vyskúšať priamo z priečinka Downloads; stačí klepnúť na predvoľbu, aby ste ju načítali do mriežky.

Sťahovanie a správa Neural Captures funguje veľmi podobne ako Presets, avšak ťuknutím na tlačidlo Save & Move jednoducho presuniete Neural Capture do priečinka My Captures, keďže neexistujú žiadne banky ani Setlisty, ktoré by bolo možné spravovať pre Neural Captures.

Keď ukladáte predvoľbu, ktorá obsahuje pribalené snímky (captures), snímky sa presunú do priečinka Moje snímky, keď sa predvoľba presunie do Setlistu.

Preferovaný nástroj – Preferred Instrument

Teraz môžete špecifikovať preferovaný nástroj pre vašu predvoľbu alebo neural captures. Tieto metadáta je možné použiť pri vyhľadávaní/triedení na Quad Cortex a na Cortex Cloud/Mobile.

Typy zachytávania – Capture Types

Pri vytváraní/úprave neural captures môžete teraz určiť typ snímania. Úplný zoznam typov snímania obsahuje Predvolené, Amp Head, Amp + Cab, Combo Amp, Cab a Pedal. Každý typ snímania má svoju vlastnú ikonu a táto ikona sa zobrazí na mriežke, keď je nastavený typ snímania.

Tieto metadáta je tiež možné pridať pri úprave predvoľby na Cortex Cloud/Mobile.

Capture Gain

Zisk je metadáta, ktoré automaticky vypočíta Quad Cortex pri vytváraní Neural Capture. Quad Cortex analyzuje zvuk produkovaný Neural Capture a určuje, ako je nasýtený, pričom mu dáva hodnotenie 1-10; 1 je čistý tón a 10 je najsýtejšie/najvyššie skreslenie.

Všetky existujúce neural captures na Cortex Cloud boli automaticky aktualizované, aby sa tieto metadáta vypočítali.

Vyhľadávanie – Search

Vyhľadávanie bolo úplne prepracované. Vyhľadávanie teraz pokrýva celú obrazovku. Nedávno hľadané výrazy sa zobrazujú pod textovým vstupom.

Počas zadávania textu sa pod zadávaným textom zobrazia návrhy.

Výsledky vyhľadávania sú rozdelené do kategórií a kariet pre Predvoľby, Neurónové snímky a IR. Existujú aj podkategórie pre každé z umiestnení, kde možno nájsť súbory, a tie možno zbaliť alebo rozbaliť klepnutím na šípky na pravej strane.

Klepnutím na položku sa dostanete na umiestnenie súboru v adresári a zvýrazníte ho. Odtiaľ môžete pracovať s položkou, pokračovať v prehľadávaní adresára alebo klepnutím na tlačidlo Hľadať sa vrátite k výsledkom vyhľadávania.

Výsledky vyhľadávania je možné triediť a filtrovať (v závislosti od vybranej kategórie) a podľa potreby sú k dispozícii všetky relevantné metadáta.

Cloudové zálohy – Cloud Backups

Teraz je možné vytvoriť až 5 cloudových záloh. Každú zálohu môžete tiež upravovať, aktualizovať alebo mazať.

Stlmiť/Vynechať – Mute/Bypass

Teraz je možné zmeniť funkčnosť parametra bypass na stlmenie v editore parametrov zariadenia prostredníctvom kontextového menu. Stlmené zariadenie je označené červenou čiarou v ikone zariadenia na mriežke.

Zachytenie vstupov – Capture Inputs

Vstupy používané na vytvorenie Neural Capture sa zmenili z Return 1 & Input 1 na Input 1 & Input 2. Pri vytváraní Neural Capture teraz pripojíte gitaru k vstupu 1 a cieľové zariadenie k vstupu 2.

Výrobné predvoľby – Factory Presets

Všetky predvoľby z výroby boli aktualizované, aby obsahovali nové metadáta a používali nové verzie aktualizovaných zariadení. Okrem toho všetky predvoľby využívajúce blok Utility Gate boli aktualizované tak, aby namiesto toho používali vstupnú bránu. Do predvolieb bol pridaný aj Looper, ktorý predstavuje modely zosilňovačov, a všetky pedále Wah & Volume boli namapované na EXP1 alebo EXP2, kde je to vhodné.

MAC adresa WiFi – WiFi MAC Address

MAC adresa sa teraz zobrazuje na obrazovke Informácie o hardvéri.

Opravené – Fixed

Problém, pri ktorom by sa čas oneskorenia Slapback Delay zmenil po uložení a opätovnom načítaní predvoľby, ak bol parameter času oneskorenia pred uložením nastavený na ~100 ms.

Problém, kedy sa pri obnove zálohy neobnovil presne stav prepojených výstupov v nastaveniach I/O.

Problém, pri ktorom by dialógové okno Zrušiť priradenie zo scén zostalo na obrazovke pri stlačení nožných spínačov Hore alebo Dole na zmenu predvolieb.

Problém, pri ktorom by dialógové okno Assign Expression Pedal zostalo na obrazovke pri stlačení nožných spínačov Hore alebo Dole na zmenu predvolieb.

Problém, pri ktorom sa LED diódy nožného spínača nerozsvietili v ponuke Citlivosť tlačidla napájania, ak by bol jas LED v ponuke Jas nastavený na 1.

Problém, pri ktorom informačné tlačidlá pre výstup 1/2 a výstup 3/4 po zmene správne nezobrazovali suchý/mokrý stav USB.

Problém, pri ktorom by invertované priradenia premostenia EXP na vstupnej bráne nefungovali správne po použití funkcie Undo/Redo.

Problém, pri ktorom by editor zmeny hodnoty nesprávne nastavil hodnotu iného parametra, ak by ste otvorili dva editory zmeny hodnoty za sebou bez zadania hodnoty.

Problém, kedy by bolo invertované ovládanie MIDI parametra bypassu, keď bolo Bypass On nastavené na Switch a Invert Range bolo nastavené na Off.

Problém, pri ktorom by sa vyskytol problém s používateľským rozhraním v ponuke Preset MIDI Out pri prepínaní medzi predvoľbami, ktoré obsahujú údaje MIDI Out MIDI predvolieb expression pedálu.

Problém, pri ktorom bolo možné počuť vysoký zvuk, keď bol blok Wah umiestnený medzi šumovú bránu a zosilňovač s vysokým ziskom alebo blok Capture.

Problém, pri ktorom by sa obľúbená predvoľba po úprave a uložení odstránila z obľúbených.

Problém, kedy LED diódy nožného spínača a Gig View nezobrazovali správny stav premostenia blokov pri zmene scén cez MIDI v režime Stomp.

Problém, pri ktorom by sa pozícia kurzora presunula na koniec napísaného textu po umiestnení kurzora do stredu textového reťazca a následnom ťuknutí na tlačidlo Zobraziť/skryť heslo pri zadávaní hesla.

Problém, pri ktorom sa na akejkoľvek obrazovke s klávesnicou objavili čierne čiary.

Problém, pri ktorom sa medzi položkami ponuky po rolovaní v ponuke Možnosti zariadenia objavili čierne čiary.

Problém, pri ktorom by sa parameter premostenia priradený scéne bloku vymazal po zapnutí a vypnutí, ak by bol stav premostenia nastavený rovnako pre všetky scény.

Problém, pri ktorom bolo počuť hlasný hluk pri striedaní stavu obtoku dvoch alebo viacerých blokov kabíny v režime scény.

Niekoľko malých opráv používateľského rozhrania, výkonu a backendu.

® Všetky názvy produktov sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov, ktorí nie sú žiadnym spôsobom spojené ani pridružené k Neural DSP. Tieto názvy produktov, popisy a obrázky sa poskytujú výhradne na účely identifikácie konkrétnych produktov, ktoré boli študované počas vývoja zvukového modelu Quad Cortex.

Podobné články

2 Comments

 1. Info

  Do účtu Neural DSP Cortex Cloud sme odovzdali 40 nových predvolieb – presetov, ktoré predstavujú funkcie, zariadenia a snímky pridané v CorOS 2.0.0.

  Stiahnite si ich klepnutím na odkaz alebo otvorením Cortex Mobile a klepnutím na „CorOS 2.0.0“ v časti „Staff Picks“.

  Úplný zoznam doplnkov a zmien nájdete v zozname zmien a vo videu Deep Dive.

  Ak chcete diskutovať o aktualizácii, pripojte sa k nášmu fóru alebo Discord.

  Je to tu tie presety:
  https://neuraldsp.com/cloud/u/NeuralDSP/preset?utm_source=Klaviyo&utm_medium=campaign&utm_campaign=40%20CorOS%202.0.0%20Presets&utm_klaviyo_id=01FRXSXN5FZ4D0BB8JR22D57P2&_kx=nVvh0hv_CCA6oV5Xqxy0_boGzYsd9SOeZrwtA5Es50M%3D.LF8evq

  New presets Neural QC 2.0.0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *