Neural DSP Quad Cortex – Používanie externých IR súborov

Neural DSP Quad Cortex – Používanie externých IR súborov

Používanie vlastných IR súborov je možné aj na Quad Cortex. Klepnutím na blok kabíny otvorte jeho parametre.

neural_IR1

 

Ďalšie podrobnosti o tom, ako importovať impulzné odpovede, nájdete v časti Nahrávanie impulzných odpovedí.

 

neural_IR1.5

Klepnutím na pole výberu impulzov otvoríte rozbaľovaciu ponuku. Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na „Načítať IR“.

 

neural_IR2

 

Knižnica impulzných reakcií- IR knižnica
Tu môžete nájsť všetky súbory IR, ktoré máte v priečinku „Impulse Responses“.

 

 

 

Parametre blokov zariadení
Quad Cortex obsahuje viacero typov blokov zariadení, z ktorých každý má svoje vlastné parametre a vyhradené ovládacie prvky.
AMP parametre:
neural_IR3

GAIN – Ovláda množstvo zosilnenia v sekcii predzosilňovača.


VOLUME – Ovláda množstvo hlasitosti v sekcii predzosilňovača.


BASS/MID/TREBLE – Tonestack zosilňovača. 3 pásmový EQ.


MASTER – Nastavuje úroveň zosilnenia výkonového zosilňovača. Tento parameter je vysoko interaktívny so všetkými ostatnými parametrami zosilňovača. Čím nižšie je Master nastavený, tým menší účinok budú mať ostatné ovládacie prvky.


PRESENCE – Zosilňuje horné stredné a vysoké frekvencie.


HĹBKA – Zosilňuje nižšie stredné a basové frekvencie.


RESONANCE – Zosilňuje basové frekvencie.


BRIGHT – S týmto spínačom sú výšky ešte vylepšené.


OUTPUT – Ovláda celkovú hlasitosť zosilňovača.


SPÍNAČE – Mnoho zosilňovačov obsahuje vlastné spínače na ovládanie ich jedinečných parametrov. Klepnutím na ne upravíte ich hodnotu.


JEMNÉ OVLÁDANIE – Klepnutím na hodnotu gombíka nastavíte vlastnú hodnotu. Pomocou dotykovej klávesnice a klepnutím na „Nastaviť“ uložte zmeny.
BYPASS – Úplne obíde blok.

 

CABINET parametre:

neural_IR4

NAVIGAČNÉ ŠÍPKY – Klepnutím môžete prechádzať rôznymi impulzmi.

SKRIŇKA VOLIČA IMPULZU – Klepnutím na názov impulzu zobrazíte rozbaľovaciu ponuku na výber továrenských impulzov a načítanie vlastných IR súborov.

VYPÍNAČ – Povolí alebo zakáže príslušnú sekciu IR zavádzača.Ovláda, kde je mikrofón, od stredu kužeľa po okraj kužeľa (automaticky vypnuté pri použití externých IR lesov).

DISTANCE – Ovláda vzdialenosť mikrofónu medzi blízko kabíny a ďaleko smerom k miestnosti (automaticky vypnuté pri použití externých IR lesov).

LEVEL – Ovláda úroveň hlasitosti zvoleného impulzu.

PAN – Riadi posúvanie výstupu zvoleného impulzu.

FÁZOVÝ INVERTOR – Invertuje fázu zaťaženého impulzu.

SKRINÍKOVÝ DISPLEJ – Potiahnutím bieleho kruhu môžete interagovať s pozíciou mikrofónu. Táto akcia sa prejaví v parametroch POSITION a DISTANCE.

BYPASS – Toto tlačidlo blok úplne obíde.

 

EQ parametre:

neural_IR5

GAIN – Ovláda zosilnenie zvoleného pásma.

 

FREKV – Nastaví frekvenciu zvoleného pásma.

 

Q – Zoslabenie alebo zosilnenie veľmi úzkeho alebo širokého rozsahu frekvencií v rámci jedného pásma.

 

+/ – Zapína a vypína pásmo (dostupných je 8 pásiem

 

TYPY PÁSOM – (Band Types) – Klepnutím na ne príslušne zvýraznite kruhy pásov. Klepnutím a podržaním pásma zmeníte typ (Špičkový, Hi-Pass, Lo-Pass, Hi-Shelf a Lo-Shelf).

 

PÁSOVÉ KRUHY (Band Circles) – Keď je pás povolený, môžete ho potiahnuť po obrazovke. Táto akcia sa prejaví v parametroch GAIN a FREQ.

 

BYPASS – Toto tlačidlo úplne obíde blok zariadenia. HPF Umožňuje prechod vysokým frekvenciám pri filtrovaní alebo orezávaní nízkych frekvencií. VÝKON Ovláda celkovú hlasitosť EQ.

 

HPF – Umožňuje prechod vysokým frekvenciám pri filtrovaní alebo orezávaní nízkych frekvencií.
OUTPUT – VÝKON – Ovláda celkovú hlasitosť EQ.

 

Common parametre:

 

GAINOvláda hodnotu zisku zvoleného zariadenia.

DRIVE / OVERDRIVE – Ovláda hodnotu pohonu zvoleného zariadenia.

TONE –  Ovláda výškové frekvencie. Tento parameter môže prepustiť všetky výškové frekvencie alebo znížiť veľké množstvo výšok a niektoré vysoké stredy.

VOLUME – Nastaví celkovú hlasitosť vybraného zariadenia.

COMP – Veľkosť zníženia zisku je určená týmto parametrom.

TRESHOLD – PRAH – Nastavuje úroveň, na ktorej funguje hlavný parameter.

RATE – Upravuje rýchlosť efektu, pričom vyššie nastavenia poskytujú rýchlejšie rýchlosti.

DEPHT – HĹBKA – Nastavuje intenzitu modulácie.

Feedback – SPÄTNÁ VÄZBA / MIX / BLEND – Upravuje množstvo oneskoreného signálu privádzaného späť do efektu. Čím vyššie sú nastavenia, tým je signál vlhší.

DECAY – Určuje dĺžku trvania účinku.

PRE DELAY – PREDBEŽNÉ ONESKORENIE Nastaví čas, po ktorom zaznie efekt.

VYSOKÝ/NÍZKÝ PRESTUP  (H/L PASS) – Ovláda frekvenčný rozsah horných a dolných priepustných filtrov. SPÍNAČ TRAILOV – Trails Off: Akékoľvek oneskorenie alebo efekt reverbu sa okamžite stlmí, keď sa blok obíde. Trails On: Akékoľvek oneskorenie alebo efekt dozvuku prirodzene zaniká, keď je blok obídený.

BYPASS – Toto tlačidlo blok úplne obíde.

(strana 36 až 40 originálneho manuálu)

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *