CorOS 2.2.1 a Cortex Control (beta) 0.7.0.42 sú k dispozícii

CorOS 2.2.1 a Cortex Control (beta) 0.7.0.42 sú k dispozícii

S potešením oznamujeme, že CorOS 2.2.1 a Cortex Control (beta) 0.7.0.42 sú teraz k dispozícii!

Na spustenie najnovšej verzie Cortex Control je potrebný CorOS 2.2.1. Stiahnite si ho cez Nastavenia > Možnosti zariadenia > Aktualizácie zariadenia na vašom Quad Cortex po pripojení k Wi-Fi. Pred aktualizáciou firmvéru odporúčame vytvoriť zálohu.

Cortex Control si môžete stiahnuť zo stránky na stiahnutie.

 

 

CorOS 2.2.1 Changelog – denník zmien

 

Opravené

 

Zlyhanie používateľského rozhrania, ku ktorému došlo pri klepnutí na tlačidlo Zavrieť po klepnutí na parameter Obísť v ponuke Priradiť výrazový pedál.

Problém, pri ktorom nebolo možné priradiť parameter Bypass k expression pedálu v ponuke Assign Expression Pedal.

Problém, kedy pri načítaní viacerých predvolieb, ktoré obsahujú priradenia parametrov vynechania výrazového pedálu, nebola presne načítaná pozícia šliapania EXP.

Problém, pri ktorom sa animovaný indikátor priebehu nezobrazoval pri nahrávaní zálohy v ponuke Nastavenia > Zálohy.

Cortex Control 0.7.0.42 denník zmien

 

Opravené

 

Problém, pri ktorom vymazanie textového poľa Podrobnosti úpravy adresára a stlačenie klávesu Enter umožnilo premenovanie predvoľby bez znakov.

Problém, pri ktorom vymazanie textového poľa Directory Edit Details a stlačenie klávesu Enter umožnilo premenovanie neurónovej snímky bez znakov.

Problém, pri ktorom vymazanie textového poľa Podrobnosti úpravy adresára a stlačenie klávesu Enter umožnilo premenovanie impulznej odpovede bez znakov.

Problém, ktorý spôsobil zlyhanie Cortex Control pri načítavaní scén, keď bolo otvorené zobrazenie koncertu v režime scény.

Problém s pádom, ktorý sa vyskytol, keď bolo zobrazenie Gig View otvorené v režime Stomp a predvoľby sa rýchlo načítali do Quad Cortex.

Problém, pri ktorom bolo možné vytvoriť predvoľby s názvami obsahujúcimi menej ako štyri znaky stlačením klávesu Enter na klávesnici počas procesu ukladania.

Problém, kedy zariadeniam Return a Send v kategórii FX Loop chýbali ikony v zobrazení Gig View v režime Stomp.

Zlyhanie, ku ktorému došlo pri stlačení klávesu so šípkou nadol po opätovnom otvorení a zatvorení kontextovej ponuky v Adresári.

Problém so zariadením Dual IR Loader, kde priradenie parametrov s rovnakým názvom k expression pedálu spôsobilo problémy s posuvníkmi rozsahu expression pedálu.

Problém, pri ktorom by bola možnosť ponuky Assign Expression Pedal pri kliknutí pravým tlačidlom myši na zariadenie v mriežke, ktorá má otvorený editor parametrov, sivá.

Problém, pri ktorom v zobrazení koncertu v režime Stomp chýbala možnosť premenovať nožný spínač priradený k viacerým zariadeniam.

Problém, kedy sa parametre Ground Lift nesprávne zobrazovali pre OUT 3 a OUT 4 v nastaveniach I/O.

Problém, pri ktorom bol výber pásiem v zariadeniach s parametrickým ekvalizérom ťažký, keď boli blízko seba.

Problém, kedy merač vstupnej brány nedokázal presne reprezentovať zmeny stavu bypassu vstupnej brány pri prepínaní medzi rôznymi scénami.

Problém, pri ktorom Cortex Control nedokázal presne načítať predvolené parametre zariadenia Dual IR Loader.

Problém, ktorý umožnil predvoľbám zdieľať rovnaký názov v rámci toho istého zoznamu predvolieb, keď bola predvoľba premenovaná pomocou položky Upraviť podrobnosti v adresári.

Problém, pri ktorom sa niekedy načítali nesprávne hodnoty parametrov pri prezeraní ukážky zariadenia v sieti The Grid.

Problém, pri ktorom výber vstupu alebo výstupu na mriežke pri prezeraní ukážky zariadenia by omylom odovzdal zobrazené zariadenie do aktuálneho slotu.

Problém, kedy Live Tuner nefungoval správne po zatvorení a opätovnom otvorení Cortex Control.

Zlyhanie, ku ktorému by došlo, ak by používateľ vyskúšal zariadenie Cab a stlačil kláves Enter na prijatie nového zariadenia.

Problém, kedy sa pre Neural Captures v ponuke Directory Search zobrazila nefunkčná kontextová ponuka.

Problém, pri ktorom sa pre Impulzné odpovede v ponuke Vyhľadávanie v adresári zobrazila nefunkčná kontextová ponuka.

Zlyhanie, ktoré by nastalo pri pokuse o premenovanie neplatného lokálneho záložného súboru v ponuke Nastavenia zariadenia > Zálohy > Lokálne zálohy.

Problém, pri ktorom sa po stiahnutí zálohy z predchádzajúcich verzií Cortex Control pre určité predvoľby zobrazilo chybové hlásenie „Potrebná aktualizácia CorOS“.

Problém, pri ktorom bolo možné spustiť ľubovoľné tlačidlo alebo položku ponuky ihneď po spustení obnovenia lokálnej zálohy v ponuke Nastavenia zariadenia > Zálohy.

Problém, pri ktorom sa nesprávne zobrazovali deň, mesiac a rok pre impulzné odpovede pridané do lokálneho priečinka impulzné odpovede v adresári.

Chyba, pri ktorej sa v priečinkoch Cloud Presets a Cloud Captures nezobrazujú všetky cloudové položky a po nahratí predvoľby alebo Capture do cloudu pomocou Cortex Control sa bude nepretržite zobrazovať animovaný spinner.

Problém, pri ktorom bol text popisu „Odoslať správu“ čiastočne orezaný v ponuke Nastavenia zariadenia > Kontakt a informácie o nás.

Problém, pri ktorom sa nepodarilo správne aktualizovať priečinky adresára po stiahnutí zálohy.

Problém, pri ktorom by sa „vynechané“ zariadenie skopírované do schránky prilepilo ako „Povolené“ pri vložení do prázdneho slotu na mriežke.

Problém v zobrazení mriežky, kde ak bolo zariadenie skopírované a vložené do Quad Cortex, zariadenie by nezobrazovalo, že má k svojim parametrom priradené scény.

Ďakujeme za všetky spätné väzby a hlásenia chýb, ktoré ste nám doteraz poskytli.

– Neural DSP

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *