|

Gitarová technika – Prirodzené flažolety

Zatiaľ sa budeme baviť o tzv. „prirodzených flažoletoch. Flažolety môžeme na gitare vytvárať rôznymi spôsobmi. Nižšie je vyobrazený schématický hmatník rozložený na dve časti. Nie je zobrazený sedlový pražec vľavo hore. Vrchná časť obrázku zobrazuje hmatník od 1 po 12 polohu (pražec). Dolná časť približuje hmatník od 13 po 24 polohu (pražec).

Flažoletové dohmaty, ktoré sa technikou hry ako aj zvukom podstatne líšia od klasických dohmatov, sú na obrázku označené krížikom „x„. Podľa hrúbky a veľkosti tejto značky som rozdelil flažolety do troch skupín (označených číslami 1, 2, 3) pod hmatníkom. Flažolety sú v týchto skupinách usporiadané podľa prirodzenej schopnosti vyznenia, miesta tvorby a presnosti dotyku pri ich tvorbe.

Miesta flažoletových dohmatou, na ktorých vznikajú tóny rovnakej výšky, sú označené spojovacími šípkami alebo hviezdičkami (napr. rovnako znie 5 flažoletov označených jednou „*“ alebo flažolety označené „**“ (dvomi hviezdičkami).

 

 

*

Najskôr si vysvetlíme ako vytvoríme klasický flažoletový dohmat, ak ho chceme vytvoriť ako prirodzený flažolet. Popíšeme si ho na nasledujúcom príklade:

Flažoletový dohmat vytvorený prstom ľavej ruky

Presne nad 12 pražcom strunygjemne položíme ukazovák ĽR na strunu. Strunu o pražec nepritláčame, ledva sa jej dotýkame. Brnkneme na strunu „g“ (brnkátkom alebo prstom PR) a hneď potom, resp. v tom okamihu brnknutia po zaznení typického „cinkavého“ tónu flažoletu ukazovák ĽR pridvihneme od struny. V tomto prípade zaznie tóng1„, tj. tón o oktávu vyšší ako názov struny. V tomto prípade bude tento tón výškovo (frekvenčne, ale nie farbou zvuku) rovnaký s tónom, ktorý by vznikol aj normálnym dohmatom na tejto strune v 12 polohe.

Ak flažolet dobre nezaznie, je to spôsobené, že sme nie celkom správne zosynchronizovali prevedenie flažoletu. Asi sme strunu pritláčali veľmi silno (má to byť jemný dotyk pred samotným prevedením tejto techniky), alebo došlo k pridvihnutiu prstu ĽR príliš neskoro. Príčinou nezdaru môžu byť aj obidve okolnosti. Tiež môže byť príčinou nezdaru to, že ste flažoletový dotyk vykonali nie celkom presne nad pražcom, musí to byť fakt presné.

Je preto veľmi dôležité dobre si nacvičiť spôsob vykonania a synchronizáciu pri tvorbe prirodzených flažoletov. Určite to cvičte najskôr nad 12 pražcom každej struny (najskor to skúšajte na strune „g“), pretože na tomto mieste sa prirodzené flažolety vytvárajú najjednoduchšie a tolerancia odklonu presnosti dohmatu prstu ĽR je najväčšia. Ak sme túto úlohu zvládli a takéto flažolety sa vám darí už tvoriť na všetkých strunách nad 12 pražcom, vyskúšajte ich tvoriť aj za pomoci ostatných prstov ĽR okrem palca.

Flažoletový dohmat vytvorený prstom pravej ruky

Podstata a technika je veľmi podobná ale náročnejšia v tom zmysle, že všetko sa vykonáva prstami pravej (brnkaciej) ruky. Tento spôsob tvorby prirodzených flažoletov sa častejšie používa pri hre prstami, keď jemný dotyk vytvárame najčastejšie ukazovákom alebo prostredníkom PR a brnknutie vytvoríme palcom PR. Teraz si popíšeme najčastejšie používané spôsoby a typy flažoletov pre akustickú ale aj elektrickú gitaru.
*

inštruktážne video k téme Prirodzené flazolety
*
*
Natural harmonics nad 12 pražcom
*
Natural harmonics nad 7 pražcom
*
Natural harmonics nad 5 pražcom
*
Natural harmonics – sled tónov – akustická gitara
*
Natural harmonics sled tónov elektrická gitara
*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *