Line6 HELIX – Horný panel

V tejto časti nájdete podrobný popis horného (vrchného) panelu s veľkým farebným grafickým multifunkčným displejom. Jednotlivé ovládacie prvky a funkčné časti sú očíslované. K číslam je pod obrázkom pridaný text s vysvetlívkami.

1. Hlavní displej. Tento velký barevný LCD displej je vaším oknem do Helixu.

2. PRESET. Otáčením tímto knobem volíte preset. Stiskem otevřete menu Setlist. Viz Výběr presetů a Setlistů.

3. SAVE. Stiskněte toto tlačítko pro přejmenování a uložení změn v presetu.

4. Tri vodorovné čiary – Stiskem tohoto tlačítka se dostanete hlouběji do Helixu, kde najdete Command Center, Global EQ, Global Settings a další menu.

5.Domček – HOME (Pokud se někdy ztratíte, stiskněte jej a vrátíte se na obrazovku Home.

6. Symbol komba – Stiskněte jej jednou nebo vícekrát pro skok do parametrů zvuku (Gain, Bass, Treble atd.) kteréhokoliv z modelů zesilovač + kabinet, zesilovač nebo předzesilovač v aktuálním presetu.

7. Joystik. Joystik slouží k navigaci v hlavním displeji. Na obrazovce Home joystikem vybíráte bloky. Stiskněte ACTION a joystikem posuňte zvolený blok. Otáčením joystikem změníte model zvoleného presetu. Stiskem joystiku otevřete seznam modelů. Ano, umí toho dost.

8. BYPASS. Stisknutím zvolený blok vypnete nebo zapnete. Zkratka: Stiskněte a podržte BYPASS a zapněte (v pravém horním rohu LCD se objeví ikona ) nebo vypněte Global EQ.

9. ACTION. Stisknutím otevřete panel akcí zvoleného bloku nebo obrazovky. Z obrazovky Home vám panel akcí umožní přesouvat, kopírovat, vkládat a mazat bloky. Další obrazovky mají své vlastní panely akcí, například, panel akcí Global Settings vám umožní resetovat všechna celková nastavení najednou.

10.<PAGE/PAGE>. Pokud zvolený blok nebo položka mají více než jednu stranu parametrů, napravo od názvu položky se objeví tečky. Stiskněte <PAGE/PAGE> pro zobrazení dalších parametrů.

11.Knoby 1-6. Otáčením jednoho ze šesti knobů pod hlavním displejem upravte hodnotu parametrů nad nimi, stiskem knobu parametr resetujete jeho hodnotu. Pokud se nad knobem objeví obdélníkové tlačítko, stiskněte knob pro spuštění jeho funkce.

Zkratka: Pro většinu parametrů založených na čase, jako jsou čas zpoždění nebo rychlost modulace, stiskněte knob pro přepínání mezi nastaveními hodnoty v ms nebo Hz a dělení podle not (čtvrťová, osminka atd.)
Zkratka: Ovladačům lze přiřadit většinu parametrů. Stiskněte a podržet knob parametru pro rychlý skok na stránku Controller Assign tohoto parametru.

12. VOLUME. Otáčením ovládáte hlasitost hlavního výstupu Helixu.

13. PHONES. Otáčením ovládáte hlasitost na výstupu PHONES.
14. Popisové proužky. Helix má 13 LCD popisových proužků, které označují aktuální přiřazení přepínačů, takže jste stále v obraze. Pokud je určitý přepínač přiřazen více blokům nebo položkám, je pak označen „MULTIPLE (X)“, kde X znamená počet přiřazení. Proužky si můžete pojmenovat sami, viz kapitola Úprava označení přepínačů.

15. Přepínače. Kapacitní, dotykové přepínače mají barevné LED kroužky, které oznamují aktuální stav přiřazeného bloku nebo položky. V režimu Stomp footswitch dotykem (ne stiskem) přepínače rychle volíte přiřazený blok nebo položku. Opakovaným dotykem cyklicky procházíte všemi přiřazenými položkami. Viz kapitola Režim Stomp Footswitch.

Zkratka: V režimu Stomp Footswitch dotykem (ne stiskem) pod dobu 2 vteřin přiřadíte přepínači zvolený blok.Zkratka: Dotkněte se (nestiskněte) přepínače TAP pro krátké zobrazení panelu tempo. To umožní rychle jemně doladit aktuální tempo, aniž musíte procházet menu.

Zkratka: Funkci „Touch-Select“ (Vyber dotykem) lze vypnout a upravit další nastavení přepínačů. Viz kapitola Celková nastavení > Přepínače.

16.Expression pedál. Pohybem pedálu ovládáte hlasitost, wah nebo kombinaci zesilovače a/nebo parametry efektů. Skrytým přepínačem volíte mezi režimy EXP 1 a EXP 2. (Popisový proužek nad ním označí, který režim je aktivní.) Pokud je připojen ke konektoru EXP 2 externí pedál, je tento pedál vždy v režimu EXP 1. Viz kapitola Přiřazení ovladače.

Poznámka: Přidáním bloku Wah nebo Pitch Wham mu automaticky přiřadíte EXP 1. Přidáním bloku Volume Pedal nebo Pan mu automaticky přiřadíte EXP 2.

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *