| |

Katalóg akordov – songtive.com

Na tomto mieste nájdete“prekliky“ na gitarové akordové hmaty, rozdelené podľa akordovej triedy, typu akordu a základného tónu. Stačí si vybrať typ akordu a základný tón a kliknúť na názov transpozície. príklad: Chcem si nájsť akord Cmi = stlačím v sekcii molové kvintakordy názov Cmi (prvý vľavo pod molové kvintakordy).


Durové kvintakordy X

CC#/DbDD#/EbEF

F#/GbGG#/AbABbH

 


molové kvintakordy Xmi

CmiC#mi/DbmiDmiD#mi/EbmiEmiFmi

F#mi/Gbmi GmiG#mi/AbmiAmiBbmiHmi

 


zväčšené kvintakordy X+

C+C#+/Db+D+D#+/Eb+E+F+

F#+/Gb+G+ – G#+/Ab+A+Bb+H+

 


zmenšené kvintakordy Xmi5b

Cmi5bC#mi5b/Dbmi5bDmi5bD#mi5b/Ebmi5bEmi5bFmi5b

F#mi5b/Gbmi5bGmi5b – G#mi5b/Abmi5bAmi5bBbmi5bHmi5b

 


kvintakordy typu Xsus2

Csus2C#sus2/Dbsus2Dsus2D#sus2/Ebsus2Esus2Fsus2

F#sus2/Gbsus2Gsus2G#sus2/Absus2Asus2Bbsus2Hsus2

 


kvintakordy typu Xsus4

Csus4C#sus4/Dbsus4Dsus4D#sus4/Ebsus4Esus4Fsus4

F#sus4/Gbsus4Gsus4G#sus4/Absus4Asus4Bbsus4Hsus4

 


kvintakordy typu X6 – neurobené

C6C#6/Db6D6D#6/Eb6E6F6

F#6/Gb6G6G#6/Ab6A6Bb6H6

 


dominantné septakordy X7

C7C#7/Db7D7D#7/Eb7E7F7

F#7/Gb7G7 G#7/Ab7A7Bb7H7

 


molové malé septakordy Xmi7

Cmi7C#mi7/Dbmi7Dmi7D#mi7/Ebmi7Emi7Fmi7

F#mi7/Gbmi7Gmi7G#mi7/Abmi7Ami7Bbmi7Hmi7

 


zmenšene zmenšené – diminished septakordy Xdim, Xo

Cdim7C#dim7/Dbdim7Ddim7D#dim7/Ebdim7Edim7Fdim7

F#dim7/Gbdim7Gdim7G#dim7/Abdim7Adim7Bbdim7Hdim7

 


zmenšene malé septakordy Xmi7/5b

Cmi75bC#mi75b/Dbmi75bDmi75bD#mi75b/Ebmi75bEmi75bFmi75b

F#mi75b/Gbmi75bGmi75bG#mi75b/Abmi75bAmi75bBbmi75bHmi75b7

 


ďalšie akordy – prekliky sa pripravujú 🙂

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *