Line6 HELIX – Command Center

Helix se také shodou okolností může stát špičkovým dálkovým ovladačem pro vaše celé vybavení na cestách nebo ve studiu. Každý z jeho přepínačů v režimu Stomp a expression pedálů může vysílat množství MIDI, CV/Expression nebo External Amp příkazů do vašich kytarových zesilovačů, pedálů, syntezátorů či dalších modelérů. Navíc můžete automaticky při vyvolání Helix presetu vysílat až šest „Instant“ (okamžitých) příkazů, pro okamžité spuštění vašeho DAW softwaru, spuštění MIDI ovládaných světel či přepínání presetů na externím vybavení.

Všechna přiřazení Command Center jsou ukládána v presetu, ale je možné je kopírovat a vkládat do jiných presetů. Viz Kopírování a vkládání příkazu.

Poznámka: Všechny zprávy Command Center založené na MIDI jsou vysílány současně na MIDI i přes USB.

*

Priradenie príkazov

1. Stiskněte (tlačidlo tri vodorovné čiary) pro otevření Menu.

2. Stiskněte Knob 3 (Command Center).

Všechny přepínače, pedály nebo Instant lokace s přiřazenými příkazy jsou označeny zeleným trojúhelníčkem.

 1. Joystickem vyberte přepínač, pedál, knob Variax nebo Instant lokaci, kterou chcete použít pro vysílání příkazu.

 2. Otáčejte Knobem 1 (Command) pro úpravu nastavení příkazu, která jsou určena typem příkazu:

Poznámka: U příkazů CC Toggle je jedna ze dvou hodnot automaticky vysílána při vyvolání presetu, v závislosti na stavu přepínače (nesvítí/svítí) při ukládání presetu. Následné sešlápnutí přepínače přepíná mezi dvěma stavy hodnoty CC – Knob 4 (Dim Value) a Knob 5 (Lit Value).

DŮLEŽITÉ! Připojte pouze EXT AMP 1/2 k zesilovači, který využívá „short-to-sleeve“ vstup přepínače. Připojením k jinému typu vstupu může dojít k trvalému poškození jak zesilovači, tak i Helixu. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud je příkaz Ext Amp přiřazen k Instant 1-6, připojení určené Knobem 2 (Select) je vytvořeno po načtení presetu. Pokud je příkaz Ext Amp přiřazen k nožnímu přepínači, stav přepínače (nesvítí/svítí) určuje, zda je připojení vytvořeno při načtení presetu (nesvítí, nevznikne, svítí, pak připojení určené Knobem 2 (Select) je vytvořeno). Následující sešlápnutí přepínají připojení.

Poznámka: U příkazů CV Toggle je jedna ze dvou hodnot, objevující se na CV/Expression výstupu, automaticky vysílána při vyvolání presetu, v závislosti na stavu přepínače (nesvítí/svítí) při ukládání presetu. Následné sešlápnutí přepínače přepíná mezi dvěma stavy hodnoty CV – Knob 4 (Dim Value) a Knob 5 (Lit Value).

*

Kopírovanie a vkladanie príkazov

 1. Zvolte lokaci obsahující příkaz, který chcete zkopírovat a stiskněte ACTION.
 2. Stiskněte Knob 1 (Copy Command).
 3. Zvolte lokaci, kam chcete zkopírovaný příkaz vložit, i v jiném presetu, pak stiskněte ACTION.
 4. Stiskněte Knob 3 (Paste Command).*

*

Kopírovanie a vkladanie všetkých príkazov

Nastavování stejných nebo podobných příkazů na více presetů se stane brzy otravným. Naštěstí vám Helix umožní rychle zkopírovat všechny příkazy a vložit je do jiného presetu.

 1. Na stránce Command Centre stiskněte ACTION.
 2. Stiskněte Knob 2 (Copy All Commands).
 3. Zvolte jiný preset, do kterého chcete příkazy vložit, pak stiskněte ACTION.
 4. Stiskněte Knob 3 (Paste All Commands).*

*

Vymazanie príkazov

 1. Zvolte lokaci obsahující příkaz, který chcete vymazat a stiskněte ACTION.
 2. Stiskněte Knob 4 (Clear Command).*

*

Vymazanie všetkých príkazov

 1. NastránceCommandCentrestiskněteACTION.
 2. Stiskněte Knob 5 (Clear All Commands).Objeví se následující dialog:

 1. Stiskněte Knob 6 (OK).

  *

  Vlastné označenie Command Footswitcha

  1. Na stránce Command Centre zvolte Footswitch 1-5, 7-11 nebo Exp Toe s přiřazeným příkazem a stiskněte Knob 6 (Customize). Objeví se obrazovka Customize:

  Kurzor posunujte doleva nebo doprava joystickem. Otáčením joystickem (nebo pohybem nahoru nebo dolů) měníte zvolený znak. Stiskněte Knob 2 (Delete) pro vymazání zvoleného znaku a posunutí ostatních znaků doleva. Stiskněte Knob 3 (Clear) pro smazání posledního znaku.

  Zkratka: Stiskem joysticku přepínáte mezi sadami znaků A, a, 0. Stiskněte Knob 4 (Remove) pro smazání vlastního označení, pak přepínač zobrazuje běžné označení. 2. Stiskněte Knob 6 (OK).

  Poznámka: Přepínače lze také upravit z obrazovky Přiřazení nožního přepínače.

  *

  Vlastná farba Command Footswitche

  1. Na stránce Customize otočte Knobem 5 (Switch LED) pro výběr požadované barvy (nebo ji vypněte)
   Běžně nechte toto nastavené na „Auto Color“.
  2. Stiskněte Knob 1 (Cancel) nebo pro ukončení.*

   *

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *