Line6 HELIX – Priradenie ovládačov

Helix nabízí širokou paletu nástrojů na ovládání vašeho tónu během vystoupení. Ten nejzřejmější je vystavěný expression pedál (často přiřazovaný jako hlasitostní nebo wah pedál), ale můžete také přiřadit přepínači funkci přepínání mezi dvěma hodnotami parametru nebo mezi parametry, ovládat parametr z externího MIDI zařízení nebo dokonce pomocí ovladačů hlasitosti nebo tónové clony na James Tyler Variax nebo Variax Standard kytaře. Pokud byl ovladač přiřazen parametru, jeho hodnota se objeví bíle v hranatých závorkách.

Poznámka: Přidáním Wah nebo Pitch Wham bloku jej automaticky přiřadíte
k ovládání pedálem EXP 1. Přidáním Volume Pedal nebo Pan bloku jej automaticky přiřadíte k ovládání pedálem EXP 2.

Poznámka: každý ovladač může mít až 64 přiřazení. Pokud se pokusíte přidat šedesáté páté, objeví se zpráva “ Too many controller assignments!“:

*

Rýchle priradenie ovládača

 1. Na obrazovce Home, stiskněte a podržte po dobu dvou vteřin knob pro parametr, který chcete ovládat.

  Helix se přepne na obrazovku Controller Assign a zobrazí parametr nad Knobem 1 (Parameter).

 2. Ikona mozku tlačítka svítí modře a zpráva říká: “Move/use controller to learn…” (Pohněte/použijte ovládat pro rozpoznání).

  3. Pohněte expression pedálem, otočte ovladačem hlasitosti nebo tónové clony na připojeném Variaxu, sešlápněte přepínač v režimu Stomp, vyšlete MIDI CC zprávu z připojeného keyboardu, atd.
  Nad Knobem 2 (Controller) se objeví název použitého ovladače.

  Poznámka: Helix má rezervovány specifické zprávy MIDI CC pro globální funkce: tyto CC zprávy nelze použít jako ovladače. Pokud se je pokusíte použít při rozpoznání, objeví se tato zpráva:

  4. Stiskněte pro návrat na obrazovku Home.

   

  Manuálne priradenie ovládača

  Obrazovka Controller Assign je ta, kterou používáte pro manuální přiřazení parametrů pro ovládání ovladačem v reálném čase.

  1. Stiskněte prootevřeníMenu.
  2. Stiskněte Knob 2 (Controller Assign).

  Obrazovka Controller Assign vypadá velmi podobně jako obrazovka Home.

  3. Joystick přesuňte na blok obsahující parametr, který chcete přiřadit ovladači. Poslední aktuální použitý parametr se objeví nad Knobem 1 (Parameter).

  Poznámka: Bloky Amp+Cab a Cab>Dual jsou speciální v tom, že představují dva modely v jednom bloku. Pro přiřazení ovladače k modelu zesilovače v bloku Amp+Cab stiskněte <PAGE tolikrát, až ikona zesilovače zbělá. Pro přiřazení ovladače k modelu kabinetu stiskněte >PAGE tolikrát, až ikona kabinetu zbělá.

  Pro přiřazení ovladače k prvnímu modelu kabinetu v bloku Cab>Dual, stiskněte opakovaně <PAGE, dokud není ikona levého kabinetu bílá. Pro přiřazení ovladače k druhému modelu kabinetu v bloku Cab>Dual, stiskněte opakovaně PAGE>, dokud není ikona pravého kabinetu bílá.

  1. Otáčejte Knobem 1 (Parameter) pro výběr parametru, který chcete ovládat.
  2. Otáčejte Knobem 2 (Controller) pro výběr požadovaného ovladače.

   None – Zruší přiřazení ovladače.
   Exp Pedal – Nejběžnější typ ovladače. Používaný pro ovládání hlasitosti

   1, 2 nebo 3 – wah, Pitch Wham atd.

   Variax Vol – Pokud máte kytaru James Tyler Variax nebo Variax

   Variax Tone – Standard, její ovladače hlasitosti nebo tónové clony lze použít pro ovládání mnoha různých parametrů Helixu

   Footswitch – Sešlápnutím přepínače v režimu Stomp přepínáte mezi minimální a maximální hodnotou parametru.

   1-5, 7-11 – Pokud je přepínač přiřazen pouze jednomu parametru (ne bloku, zprávě Command Center, nebo jinému parametru), pak je název parametru zobrazen v popisném štítku.

   Tipy pre tvorivé priradenie ovládača

   •   Pokud přepínači přiřadíte více než jeden ovladač nebo položku, popisový štítek bude zobrazovat „MULTIPLE (X)“, což není moc vypovídající. Nezapomeňte si vytvořit vaše vlastní označení. Viz Vlastní označení přepínače.
   •   Ve výchozím nastavení budou minimální a maximální hodnoty extrémní. Pak je nutné hrát velmi konzervativně, protože malá úprava parametru má za následek velkou změnu.
   •   Pro plynulý přechod mezi zvukem paralelních Cest A a B, zvolte blok Split>A/B a přiřaďte parametr „Route To“ k expression pedálu. Ve výchozím nastavení pak pozice s patou dole znamená plný průchod signálu Cestou A, postupným sešlápnutím k pozici prstů dole, plynule přecházíte, až do úplného průchodu signálu Cestou B. Můžete přepínání mezi cestami také přiřadit přepínači, jeho sešlápnutím pak okamžitě přepnete z jedné Cesty na druhou.
   •   Pokud hledáte kvílivé zesílení pro sólo, namísto přidávání bloku Distortion, vyzkoušejte přiřazení přepínače pro zvýšení obou parametrů Mid a Channel Volume u Amp+Cab, Amp nebo Preamp bloků.
   •   Pokud hledáte ultra čisté zesílení, namísto přidávání bloku Volume/Pan>Gain, vyzkoušejte přiřazení přepínače pro zvýšení parametru Level u Merge>Mixer bloku.
   •   Pokud máte oblíbený delay nebo reverb pedál, použijte blok efektové smyčky pro vložení jeho zvuku. Přiřaďte EXP 1, 2 nebo 3 pro ovládání parametru Mix, který plynule smíchá jeho zvuk s vaším signálem.
   •   Pro extrémně psychedelické delay kvílení, přiřaďte nožní přepínač pro zvýšení zpětné vazby Delaye a snížení jeho času.
   •   Použijte k přiřazení nožní přepínač pro přepínání mezi dvěma hodnotami parametru „Time“ delaye, jako například 1/4 nota a čárkovaná 1/8.
   •   Přiřaďte ovladač tónové clony na vaši Variax kytaře k parametru Position bloku Pitch Wham. Sledujte pak kytaristy mezi posluchači, jak se snaží přijít na to, jak může ovladač tónové clony na kytaře vytvářet bombové efekty.
   •   Přiřaďte více parametrů bloku Amp+Cab jednomu přepínači. S dostatkem přiřazených parametrů pak může fungovat skoro jako přepínač kanálu A/B na zesilovači.
   •   Přiřaďte nožnímu přepínači Mic nebo IR. Nastavte dva mikrofonní modely nebo dvě IR jako minimální a maximální hodnoty. Nyní můžete okamžitě přepínat mezi dvěma mikrofony nebo dvěma IR.

   Vymazanie priradenia ovládača k bloku

   1. Na obrazovce Controller Assign zvolte blok, jehož přiřazení chcete vymazat.
   2. Stiskněte Knob 1 (Clear Controllers).

   Vymazanie všetkých priradení ovládačov

   1. Na obrazovce Controller Assign stiskněte ACTION.

   2. Stiskněte Knob 2 (Clear All Controllers). Objeví se následující dialog:

    3. Stiskněte Knob 6 (OK).

    Dôležíté: Vymazání všech přiřazení ovladačů také vymaže přiřazení Wah a Volume

    k EXP 1 a EXP 2. Používejte tuto funkci opatrně.

    *

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *