|

Nux Drive Force – simulácia 10 skreslovadiel

NUX DRIVE FORCE – Jedná sa o gitarový efekt – Drive (skreslenie). Zariadenie obsahuje simuláciu 10 slávnych „skreslovadiel“ a 12 smulácií reproboxov, ďalej 3 pásmový EQ (ekvalizér), farebný LCD diplej, 6dB boost, buffrovaný alebo true bypass. Má duálny výstup A/B, ktorý rozdeľuje signál na dve separátne editovateľné cesty. Interná pamäť umožňuje uložiť 9 presetov. LCD displej vo vysokej miere napomáha intuitívnemu ovládaniu a trojpásmový pasívny EQ zasa výrazne dokresluje finálny zvuk efektu.

Rozmery: 125x 108x 57 * Napájanie: 9V DCm, 1000mA (center negative)

Nux drive force front

Ovládací manuál – tipy a triky

Ovládacie prvky

1/ ON/OFF SWITCH – Prepínač ZAP / VYP Tento nožný spínač slúži na zapínanie a vypínanie efektov v manuálnom a prednastavenom režime. Prepínať medzi dva režimy, stlačte a podržte tento nožný spínač na viac ako 2 sekundy.

2/ BOOST SWITCH – Prepínač BOOST (prednastavený) V manuálnom režime stlačte tento nožný spínač na zvýšenie úrovne signálu o 6 dB (dvojnásobná hlasitosť). V prednastavený režim, zvyšuje predvoľby.

3/ LED ON / OFF Označuje stav efektu.

4/ BOOST LED Označuje stav zosilnenia.

5/ DRIVE – Riadi mieru skreslenia každého modelu. Keď ste v sekcii EQ, toto gombík ovláda basy.

6/ TÓNE Tvaruje tón efektu. Otočením gombíka TONE v smere hodinových ručičiek získate jasnejší zvuk. Keď v V sekcii EQ tento gombík ovláda úroveň frekvencie stredného pásma.

7/ PAN Nastavuje rovnováhu medzi OUT A a OUT B. Otočte gombíkom PAN doľava, signál účinku sa pošle do OUT-B, inak sa pošle do OUT-A. S dvojitým motorom jednotky, môžete nastaviť mix medzi signálmi jednotky A a jednotky B. Ak je nastavená správne, bude to možné zvuk, akoby ste hrali cez obidva zosilňovače súčasne.

Poznámka: ak je použitý iba jeden výstup, tento gombík nie je k dispozícii V sekcii EQ tento gombík ovláda stredné frekvencie.

8/ LEVEL – ÚROVEŇ Ovláda výstupnú úroveň efektu. Keď je v sekcii EQ, tento gombík ovláda výšku úroveň frekvencie. 9.

9/ TYPE – Stlačením TYPE prechádzajte a vyberte si z desiatich efektových modelov.

10/ SAVE – ULOŽIŤ Stlačením uložiť aktivujete funkciu ukladania. Displej sa prepne do rozhrania SAVE. Pozri Funkcia Prset Saving / Recall uvedená nižšie.

11/ DRIVE A/B – Stlačením Drive A / B prepínate medzi DRIVE A a B, aby ste vybrali každý efekt. LED v tlačidlo označuje, že ste v efekte DRIVE B.

12/ EQ – Drive Force má extra ovládanie basov / vysokých tónov a semi-parametrické riadenie strednej frekvencie. Basové, stredné a vysoké frekvencie môžete ovládať osobitne.

13/ LCD displej Drive Force má maticový LCD displej, ktorý zobrazuje parametre alebo predvolené číslo.

14/ Jack out-A Pripojte Drive Force OUT-A ku vstupu gitarového zosilňovača.

15/ Konektor OUT-B Pripojte Drive Force OUT-B k vstupu gitarového zosilňovača.

16/ INPUT Jack – VSTUP Jack Pripojte svoju gitaru k VSTUPU jednotky Drive Force

17/ POWER IN – Drive Force vyžaduje 9V DC / 300 mA so stredovým záporným pólom. Použite napájací zdroj s identickým technické parametre (ACD-007A).

Nux Drive force - slant

*

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

S jednotkou sa dodáva 9V batéria. Životnosť batérie však môže byť obmedzená, pretože primárnym účelom bolo umožniť testovanie. Vložte batériu tak, ako je to znázornené na obrázku, pričom dbajte na správnu orientáciu batérie.

Výmena baterky  Nux Drive Force - spodok

  1. Vyberte starú batériu z krytu batérie a vyberte západku k nej pripojený kábel.

  2. 2. Pripojte západku k novému batériu a vložte ju dovnútra krytu batérie.

  3. 3. Keď sa batéria vybije, ozve sa zvuk jednotky sa skreslí. Ak sa to stane, vymeňte za novú batériu.

  4. 4. Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od Typ batérie.

  5. 5. Napájanie sa zapne po vložení 1/4 vstupný konektor do konektora INPUT.

  6. 6. Používanie sieťového adaptéra je sa odporúča ako výkon jednotky spotreba je relatívne veľká.
    *

Nux Drive Force konektory

PREPOJENIE:

Zapnutie / vypnutie Keď je jednotka napájaná z batérie, zasunutie zástrčky do VSTUPU sa automaticky prepne jednotka zapnutá. Aby ste predišli poruche a / alebo poškodeniu reproduktorov alebo iných zariadení, vždy otočte nadol hlasitosť a pred vykonaním akýchkoľvek pripojení vypnite napájanie všetkých zariadení. Po dokončení pripojení zapnite napájanie rôznych zariadení v uvedenom poradí špecifikované.

Prepojenie efektu

Zapnutím zariadení v nesprávnom poradí riskujete, že spôsobíte poruchu alebo poškodenie do reproduktorov a iných zariadení.

Pri zapnutí: Zapnite gitarový zosilňovač ako posledný.

Pri vypínaní:  Najskôr vypnite napájanie vášho gitarového zosilňovača.

*

DVAKRÁT SVOJ TÓN A ZABUDNITE NA TO (Tweak your tone / Forget It)

Manuálny mód Pri prvom použití sily Drive Drive sa napája v manuálnom režime a poskytuje prístup na všetky parametre efektov. Keď ste v manuálnom režime, na LCD displeji sa zobrazí názov a ovládanie aktuálneho efektového modelu gombík. Môžete upraviť všetky parametre, vybrať modely a uložiť nastavenia do predvoľby. Štyrmi gombíkmi upravte parametre aktuálneho efektu. Stlačením TYPE vyberte efektový model, ktorý chcete použiť na DRIVE A alebo B. Stlačením DRIVE A / B vyberte aktuálny efekt. Stlačením EQ upravíte 3-pásmové parametre EQ. Opätovným stlačením EQ sa vrátite na zobrazenie efektov.

Preset mode – rednastavený režim Stlačením a podržaním ľavého nožného spínača na 2 sekundy prepnete z manuálneho do prednastaveného režimu alebo návrat do manuálneho režimu z prednastaveného režimu. V prednastavenom režime sa stlačením pravého nožného spínača postupne zvyšujú prednastavené čísla jeden. Keď sa prednastavený počet dostane na koniec predvoľby, vráti sa do pôvodného režimu prvá predvoľba.

Predvolený rozsah predvolieb je P1-P9, môžete si však vybrať zo štyroch rozsahov predvolieb: P1P3, P4-P6, P7-P9, P1-P9. Táto pohodlná funkcia uľahčuje vyvolanie rôznych predvolieb rôzne situácie. V prednastavenom režime stlačte TYPE, aby ste zobrazili a upravili parametre aktuálneho efektu. The číslo predvoľby sa zobrazí po 2 sekundách.

Preset Saving / Recal režim: Funkcia uloženia / vyvolania predvolieb Stlačením SAVE uložíte svoje nastavenie na ktorékoľvek z 9 prednastavených miest P1-P9. Nasledujúce kroky načrtávajú postup ukladania zmien do predvoľby.

  1. Pomocou nožných spínačov alebo vyberte umiestnenie predvoľby používateľa, kde bude nový zvuk DRIVE A / B a TYP.

  2. 2. Stlačením SAVE uložte zmeny.

Konfigurácia

Break the Shell– stlačte a držte SAVE po dobu 2 sekúnd aby ste sa dostali do možnosti Konfigurácie. Táto časť manuálu (a v originál manuály toto nie je prízvukované, tak to tu robím já) je veľmi dôležitá a venujte nastaveniu – konfigurácii veľkú pozornosť, inak výsledky môžu byť biedne a efekt bude zbytočne zaznávaný. Na spodu LcD najdete 4 cudliky,- drive, type, save a EQ  a za pomoci nich môžete nastaviť nasledujúce parametre:

Konfigurácia

ŠUMOVÁ BRÁNA

Na obrazovke KONFIGURÁCIA vyberte položku Noise Gate. Stlačením EQ ho zapnete a na obrazovku vstúpite upravte parametre Noise Gate. Pre každý kanál môžete nastaviť parameter šumovej brány zvlášť, DRIVE a TONE riadia parameter šumovej brány v DRIVE A. PAN a LEVEL ovládajú šumovú bránu parameter DRIVE B: • THRE (THRESHOLD) Ovláda prah brány. Určuje prahový parameter hlasitosť, pod ktorou bude signál utlmený. Keď signál klesne pod THR, brána kope. • DAMP (DAMPING) Ovláda, koľko signálu by sa malo znížiť, keď klesne pod prahový (THR) bod. Cieľom je zbaviť sa hluku, nie vytvárať nový efekt; tak opatrne nastavte DAMP tak, aby svoju prácu vykonával plynulo a bez „pumpovacieho“ zvuku. Stlačením SAVE opustíte NOISE GATE.

NASTAVENIE CAB

Stlačením EQ otvoríte zoznam skriniek. Pomocou DRIVE A / B sa posuňte v zozname nadol alebo pomocou EQ prejdite do pravý stĺpec. Po zvýraznení stlačte SAVE, aby ste uložili a vrátili sa do obrazovky KONFIGURÁCIE.

Speaker model

Stlačením ULOŽIŤ opustíte CABINET.

NASTAVENIE P. RANGE – Stlačením EQ listujte v možnostiach rozsahu vašich predvolieb: P1-3, P4-6, P7-9 alebo P1-P9. Vyberte si rozumne, pretože toto nastavenie nemôžete ľahko zmeniť počas vystúpenia, to znamená (pozri Nastavenie ZAPNUTIA). Napríklad, ak požadovaná predvoľba nie je v rozsahu, ktorý ste nastavili, máte aby ste sa dostali späť na obrazovku KONFIRMÁCIA a zmenili buď prednastavený rozsah alebo ZAPNUTIE nastavte na MAN (manuálne).

NASTAVENIE ZAPNUTIA (POWER ON) – Stláčajte DRIVE A / B, kým sa POWER ON nerozsvieti žlto. Stlačením TYPE alebo EQ prepnete medzi MAN C PRE. MAN vám umožňuje používať pedál tak, ako ste ho práve vybrali z krabice. PRE pristupuje k vášmu PREDNASTAVENIA. Ak vyberiete PRE, uistite sa, že máte prístup k požadovanému rozsahu (pozri Nastavenie P. RANGE). Ak požadovaná predvoľba nie je v rozsahu, ktorý ste nastavili, musíte sa vrátiť k Obrazovke CONFIRGURATION a zmeňte nastavenie Preset Range alebo POWER ON na MAN (manuál).

NASTAVENIE BYPASU – Stláčajte DRIVE A / B, kým sa nedostanete na BYPASS. Vyberte požadovaný typ BYPASSU. Ak ty používate veľa pedálov v reťazci, možno budete chcieť nastaviť prvých pár pedálov na FET (S medzipamäťou) obtok. Ak používate Drive Force samostatne alebo s niekoľkými ďalšími pedálmi možno budete chcieť použiť TRUE. Spoliehajte sa na svoje uši, aby vám povedali, či je zvuk poškodený jedným nastavenie a znie lepšie s ostatnými.

Popis 10 modelov Drive v tomto zariadení:

1/ BOOSTER až 10/ FUZZ FACE… na stránke sa ešte pracuje 🙂

Nux Drive Forte - Špecifikácia

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *