|

Rozbor akordových hmatov C5b

WORKSHOP V tomto článku si ukážeme niektoré možnosti hrania akordového hmatu C5b = C – E – Gb (transponovaním na hmatníku si takto môžete vytvoriť takéto akordy aj v inej polohe Db5b, D5b, Eb5b, E5b atď…)

Na každom obrázku je v hornej časti foto daného hmatu a pod ním jeho zobrazenie na superhmatníku. Vidíte tam dohmaty jednotlivých tónov (žlté štvorce, ktoré prekrývajú farebné ovály – elipsy zobrazujúce niekotré tóny.) Ako sme si už na viacerých miestach povedali, farba oválu určuje interval a tak sledujte červenú = prima = základný tón, modrú = tercia (v tomto prípade ide o veľkú terciu) a zelenú = kvinta (v tomto prípade zmenšená kvinta). Akordy hráte len na strunách, ktorých sú žlté štvorce. V jednom hmate je uplatnený hmat tzv. „šikmé barré„, ktorý je označený oranžovou čiarou – spojnicou, medzi dvomi tónmi, ktoré je potrebné takto chytiť.

*

*

Zobrazené hmaty precvičujte a transponujte ich aj do iných polôh a tieto správne pomenujte. Akord C5b je akord alterovaný a bližie informácie k nemu získate tu: Alterovaný kvintakord X5b. Ľavý horný index v tomto prípade označuje interval v akorde v základnom tvare.

*

Detailne foto jednotlivých obrázkov:

*

hmat „C – E – Gb“ na strunách „g-h-e“ (obrázok hore vľavo v koláži)

*

hmat „Gb – C – E“ na strunách „d-g-h“ (obrázok hore vpravo v koláži)

*

hmat „C – Gb – C – E“ na strunách „A-d-g-h“ (obrázok v strede vľavo v koláži)

*

hmat „C – Gb – C – E – Gb“ na strunách „A-d-g-h-e“ (obrázok v strede vpravo v koláži)

*

hmat „E – Gb – C“ na strunách „g-h-e“ (obrázok dole vľavo v koláži)

*

hmat „E – C – E – Gb – C“ na strunách „A-d-g-h-e“ (obrázok dole vpravo v koláži)

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *