Spevník – mám ja kosu kosičku (akordické a melodické tóny v skladbe)

SPEVNÍK MÁM JA KOSU, KOSIČKU – Tónina G dur – tempo valčík

Rozbor jednoduchej skladby (zaradenie a určenie tónov do skupín – akordické tóny, melodické tóny, kadencia, rytmus).

Tónina G dur je rozobratá tu: http://forum.lidlmusic.sk/viewtopic.php?f=74&t=2892

Pre ukulele si nájdi príslušné akordy tu: https://mojagitara.com/databaza-akordov-na-ukulele-ladenie-g-c-e-a/

Rozbor po taktoch:

SLOHA:

1-takt: tón „d1“ aj „g1“ sú súčasťou akordu G dur = tóny akordické.

2-takt: tón „a1“ nie je súčasťou akordu G dur, tj. ide o „melodický tón„, lebo je súčasťou stupnice G dur: g-a-h-c-d-e-fis. Tón „h1“ je v akorde G dur = akordický tón.

3-takt: tóny „g1“ a „e1“ sú súčasťou akordu C dur = akordické tóny, tón „fis1“ ( v strede 3taktu) je tón melodický (je súčasťou stupnice G dur).

4 a 5 takt je na tom rovnako ako 1 a 2 takt.

6-takt: akord II. stupňna Ami (supertónika). Ako tón „c2“ tak aj tón“a1“ sú súčasťou akordu Ami = akordické tóny.

7-takt: akord D dur (dominanta), tón „a1“ je súčasťou (kvintou) akordu D dur = akordický tón.

REFRÉN:

8-takt: tóny „d2“ sú súčasťou G dur = akordický tón, tón „c2“ nie je v akorde G dur, ale je v stupnici G dur = melodický tón.

9-takt: tóny „h1“ sú súčasťou G dur = akordický tón, tón „a1“ nie je v akorde G dur, ale je v stupnici G dur = melodický tón.

10-takt: rovnako ako 3 takt, 11-takt: rovnako ako 4 takt, 12-takt: rovnako ako 5 takt.

13 a 14-takt: (záver): tón „a1“ nie je súčasťou akordu G dur ale je súčasťou stupnice G dur, tj. melodický tón. Tón „g1“ je primou (základným tónom) v akorde G dur = tón akordický.

RESUME: Takto sme našli akordické a melodické tóny. V skladbe sa nenachádza ani jeden „CUDZÍ TÓN„.

Hlavné harmonické funkcie: T = tónika G dur, S = Subdominanta = C dur, a D = Dominanta „D dur.

V pesničke je jeden mimo-kadenciový akord a to Ami čo je akord II.stupňa (supertónika), ktorý by sa dal nahradiť (ak by sme to chceli hrať len kadenčnými akordami) akordom D (dur (dominanta) a to preto, lebo tón „a1“ je súčasťou akordu D dur.

Použitý rytmus je 3/4 (na tri doby) valčík, ktorý môžete hrať v rámci nami rozobratých základných rytmov ako je použite v rytmických cvičeniach:

https://mojagitara.com/rytmicke-cvicenie-6-valcik1/

alebo

https://mojagitara.com/rytmicke-cvicenie-7-valcik2/

*

Tempo je určené na začiatku skladby Moderate 170 = štvrťova nota čo znamená, že je rýchlosť 170 štvrťových nôt za minutu, čo je skoro 3 štvrľové noty (necelé) za sekundu ( 3 x 60 sekund = 180 a my máme 170).

Predznamenanie: (pred označením taktu 3/4) jeden krížik na „fis“ (čo platí pre všetky tóny „fis“ vo všetkých výškach). Rozbor tejto skladby nájdete aj na http://forum.lidlmusic.sk/viewtopic.php?f=74&t=3090

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *