Spevník – Poslali ma orať (1/2-tónová modulácia – prechod do inej tóniny)

Najskôr dávam v úplne najjednoduchšej verzii bez modulácie:

Pre ukulele si nájdi príslušné akordy tu: https://mojagitara.com/databaza-akordov-na-ukulele-ladenie-g-c-e-a/

V tejto skladbe sa nebudeme ani tak venovať jednotlivým kadenciám (aj keď ide o prechod celkove cez tri tóniny G dur – Ab dur – A dur) a teda použitie troch kadencií (G dur – Ab dur – A dur), ale si ukážene spôsob ako dosiahnuť plynulejší prechod s tóniny do inej tóniny (modulácia).

Vyššie uvedený obrázok má v hornej časti zobrazený jednoduchý notový zápis melódie uvedenej skladby s jednoduchou harmonizáciou (akordy). V dolnej časti sa síce opakuje prvá sloha, ale okrem textu sú tam uvedené trochu viac rozvinuté akordy a čo je hlavné, na konci každej slohy v druhom opakovaní je realizovaný prechod (modulácia) do novej (o 1/2-tónu vyššej) tóniny.

Pri tomto využívame jedno jednoduché pravidlo a síce, že použijeme ako určitú „prípravu na zmenu tóniny“ vsunutie navyše akordu (presnejšie dominantného septakoru) tesne pred novú tóninu. Tento dominantný septakord ale musí byť už s novej tóniny, tak napr v prvej slohe ideme v tónine G dur (kadencia G dur, akordy G – C – D a dominantný septakord D7) a do druhej slohy chceme ísť do tóniny Ab dur (As dur), čo je tónina o 1/2-tón vyššie (kadencia Ab dur, akordy Ab – Db – Eb a dominantný septakord Eb7).

V texte na konci prvej slohy: … poslali mi diev – ča … je 1x použitý len akord G dur ale 2x už ideme do modulácie a tak rozdelíme pôvodný G dur na G dur  –  Eb7. Eb7 je dominantný septakord v tónine Ab dur (kadencia Ab dur =  Tónika: Ab, Subdominanta: = Db, Dominanta =  Eb, dominantný septakord: Eb7) a týmto septakordom vlastne už nabiehame na transpozíciu o 1/2-tón vyššie. Druhú slohu potom celú hráme v Ab dur.

Upriamime pozornosť teraz na koniec druhej slohy, kde v texte na konci druhej slohe je: … hubičku mi da – lo … Situácia sa opakuje avšak teraz prechádzame s Ab dur do A dur (opäť o 1/2-tón vyššie). Nová tónina A dur = Tónika: A, Subdominanta: = D, Dominanta =  E, dominantný septakord = E7). A teda prechodovým akordom (dominantným septakordom) bude E7, ktorý vsunieme na koniec pri druhom opakovaní druhej slohy.

Ak by tých slôh bolo viacej použili by sme rovnaký postup. Ak ste si všimli, tak po prvej slohe v prechode G – Eb7 majú tieto akordy spoločný tóng„, ktorý v danom moment zaznieva v melódii, čo len napomáha v hladkosti priebehu modulácie. ( Tón „g“ je v G dur = g – h – d základný tón = prima a v Eb7 = es – g – b – des, je terciou (veľká tercia). V druhej slohe je to obdobne s enharmonicými tónmi „as/gis“ je v Ab dur = as – c – es základný tón = prima a v E7 = e – gis – h – d je terciou (veľká tercia). Čo sú enharmonické tóny? Pozri tu, úplne dole: http://www.marianguitar.com/vlastnosti_tonu.html

Nakoniec som vám pripravil kompletný notovo – tabový zápis v slede, ako sme si ho popísali, kde vidíte jasne označené miesta s moduláciou ako aj príslušnými akordami pre každú tóninu. V mieste prvej modulácie je dominantný septakord Eb7 dominantou novonastoľujúcej tóniny Ab dur (prechod G – Eb7) a v druhej modulácii je dominantný septakord E7 dominantou novonastoľujúcej tóniny A dur (prechod Ab – E7).

Poslali_ma_orat-G-As-A

Otázka na záver: Vedeli by ste to skúsit posunúť aj ďalej (o ďalší 1/2-tón), keby pieseň mala ešte jednu slohu? Respektíve aj viackrát toto zopakovať? ČIže ísť do ďalších a ďalších 1/2-tónových modulácií? 🙂

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *