Spevník – Když náš táta hrál (rozbor tóniny A dur)

KDYŽ NÁŠ TÁTA HRÁL (trampská pieseň)
Tónina A dur, trampská pieseň, stará klasika „Když náš táta hrál“
Tónina A dur je rozobratá tu: http://forum.lidlmusic.sk/viewtopic.php?f=74&t=2900

Pre ukulele si nájdi príslušné akordy tu: https://mojagitara.com/databaza-akordov-na-ukulele-ladenie-g-c-e-a/

TEXT: (refrén zatiaľ nie je v notovom zázname)

Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí,
mezi nima můj táta u piva sedával  a tu svoji nejmilejší hrál.

R: /: Jó táto hrej, pivo nalej, rum nedávej, rum je drahej :/

Teď už jsem chlap jak hora, šest stop a palců pět, už jsem prošel celý Státy a teď táhnu zpět,
kdybych si ale ve světě moh‘ ještě něco přát, tak zase slyšet svýho tátu hrát.

R: /: Jó táto hrej, pivo nalej, rum nedávej, rum je drahej :/

Ta písnička mě vedla mým celým životem, když jsem se toulal po kolejích, žebral za plotem,
a když mi bylo nejhůř, tak přece jsem se smál, když jsem si vzpomněl, jak náš táta hrál.

R: /: Jó táto hrej, pivo nalej, rum nedávej, rum je drahej :/

To všechno už je dávno, táta je pod zemí, když je noc a měsíc, potom zdá se mi,
jako bych od hřbitova, kam tátu dali spát, zase jeho píseň slyšel hrát.

R: /: Jó táto hrej, pivo nalej, rum nedávej, rum je drahej :/

 

Môžete použiť rytmus z Rytmického cvičenia č.3 ( 4/4 foxtrot – prvý spôsob) http://www.marianguitar.com/rytmicke-cvicenie3.html

Táto téma opäť nadväzuje na workshopy o kadenciách:

C dur (0#) / Akordy: viewtopic.php?f=74&t=2888
G dur (1#) / Akordy: viewtopic.php?f=74&t=2892
D dur (2#) / Akordy: viewtopic.php?f=74&t=2895 (všetky tri doporučujem pozrieť a oživiť si to!)

odvodenie Adur s c-g-d dur-tab

K akordovým kadenciám všeobecne: viewtopic.php?f=74&t=2836

Nová kadencia vychádza s novej stupnice. So stupnice D dur (2#) si na V. stupni odvodíme novú stupnicu A dur s 3 krížikmi (3#)

(Opakovanie krokov ako pri stupniciach C, G, D dur). Realizujeme to cez dva kroky:

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od V. stupňa predchádzajúcej stupnice a ten sa stáva I.stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a VII. stupeň novej stupnice zvýšime o ½ tón (pridáme krížik), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

stupnica D dur: d – e – fis – g – a – h – cis1 / d1
d = základný tón „prima“ a = „kvinta“ (V. stupeň stupnice).

Od V.stupňa (teda od „a“) odvodíme základné tóny novej stupnice A dur a na jej VII. stupni pridáme krížik (gis):

a – h – cis1 – d1 – e1 – fis1 – gis1 / a1

V tejto novej stupnici sa tón „a“ stáva základným tónom, primou. A dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) tri zmeny, tri krížiky: fis, cis. gis

Kadencia „A dur“: Na I. stupni odvodíme Tóniku: A dur = a – cis1 – e1, na IV. stupni subdominantu: D dur = d – fis – a, na V. stupni dominantu E dur = e – gis – h, alebo štvorzvuk (dominantný septakord, DS) E7 = e – gis – h – d, no a na VI. stupni paralelný mol (PM) k tónike F#mi = fis – a – cis.

kadencia A dur

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *