Two Notes – Torpedo C.A.B. M+ manuál

Torpedo C.A.B. Používateľská príručka M+

 

Vyčistite pedálovú platformu. Simulátor reproduktorovej skrine –  Tiché riešenie javiska..

Kompletná elektronická verzia tohto návodu, ako aj softvérové a hardvérové produkty Two notes Audio Engineering podliehajú aktualizáciám. Najnovšie verzie produktov si môžete stiahnuť na webovej stránke Two notes Audio Engineering.

 

Táto príručka popisuje Torpedo C.A.B. M+ a poskytuje návod na jeho obsluhu. Dôrazne sa odporúča, aby ste si pred použitím produktu prečítali tento dokument. Obsah tohto návodu bol dôkladne overený a predpokladá sa, že pokiaľ nie je uvedené inak, presne popisuje produkt v čase odoslania z továrne alebo stiahnutia z našej webovej stránky.

Two Notes Audio Engineering je registrovaná ochranná známka spoločnosti:

OROSYS SAS
76 rue de la Mine
34980 Saint-Gély-du-Fesc
Francúzsko
Tel: +33 (0)484 250 910
Fax: +33 (0)467 595 703
Kontakt a podpora: http://support.two-notes.com
Webstránka: http://www.two-notes.com

Tento dokument je výhradným vlastníctvom spoločnosti OROSYS SAS. V záujme vývoja produktov si OROSYS SAS vyhradzuje právo zmeniť technické špecifikácie, upraviť a/alebo zastaviť výrobu bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť OROSYS SAS nemôže byť zodpovedná za akékoľvek poškodenie, náhodné alebo iné, ktoré vyplýva z nevhodného použitia Torpedo C.A.B. M+ Prečítajte si bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode. Reprodukcia akejkoľvek časti tohto dokumentu je prísne zakázaná bez písomného súhlasu spoločnosti OROSYS SAS.

Všetky názvy produktov a ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Názvy produktov a ochranné známky uvedené v tomto dokumente boli použité pri vývoji Torpeda C.A.B. M+, ale nie sú žiadnym spôsobom spojené ani pridružené k OROSYS SAS.

Predslov

1. Bezpečnostné pokyny

Pred použitím produktu je potrebné si pozorne prečítať a mať na pamäti nasledujúce informácie. Uschovajte tento dokument na bezpečnom mieste, pretože je dôležitý pre ochranu používateľa aj produktu. Ak máte podozrenie na akúkoľvek poruchu zariadenia, vždy vyhľadajte pomoc kvalifikovaného technika, najlepšie dve poznámky v prvom rade.

1.2 Napájací adaptér

Skontrolujte, či sa napätie požadované sieťovým adaptérom zhoduje s napätím vo vašej krajine. Ak nie alebo ak si nie ste istí, nepripájajte jednotku do elektrickej zásuvky. Mohlo by to viesť k poškodeniu sieťového adaptéra, jednotky a zraneniu používateľa. Tento výrobok sa nesmie používať pri bleskoch. V prípade nepriaznivého počasia s rizikom blesku odpojte napájací adaptér, aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a požiaru.

Sieťový adaptér dodaný so strojom vyhovuje normám krajiny, v ktorej ste výrobok zakúpili. Ak je potrebná výmena, použite štandardný kompatibilný sieťový adaptér.

1.3 Podmienky bezpečného používania

Torpedo C.A.B. M+ sa nikdy nesmie používať v blízkosti zdroja tepla, v blízkosti plameňa, v daždi, vo vlhkých priestoroch, v blízkosti akýchkoľvek kvapalín. Pri preprave jednotky je potrebné dávať pozor, aby ste sa vyhli otrasom, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie, ktoré by si vyžadovalo pomoc kvalifikovaného technika.

1.4 Čistenie

Na čistenie vždy používajte suchú a mäkkú handričku bez alkoholu alebo rozpúšťadiel. Udržujte jednotku čistú a bez prachu.

1.5 Údržba

Všetky úkony údržby musia vykonávať servisné strediská schválené spoločnosťou OROSYS SAS alebo kvalifikovaní technici. Nikdy sa nepokúšajte opraviť jednotku sami.

2. Obsah balenia

Odoslaný balík obsahuje:

1x Torpedo C.A.B. Jednotka M+ v ochrannom puzdre
1x sieťový adaptér
1x USB kábel
1x 256 Mb pamäťová karta
1x sprievodca rýchlym spustením

Kompletná elektronická verzia tohto návodu, ako aj softvér Torpedo Remote a Torpedo BlendIR podliehajú aktualizáciám. Najnovšie verzie týchto produktov si môžete stiahnuť na webovej stránke Two notes Audio Engineering.

3. Vyhlásenie o zhode

Výrobca: OROSYS SAS
Kategória produktu: digitálny audio signálový procesor
Produkt: Torpedo C.A.B. M+
Manažér testu: Guillaume Pille
The Two Notes Torpedo C.A.B. M+ je certifikovaná ako v súlade s normami CE a FCC:

EN 55103-1: 1996 a EN 55103-2: 1996.
EN 60065 05/2002 + A1 05/2006.
Smernica EMC 89/336/EEC a Smernica o nízkom napätí 73/23/EEC.
FCC časť 15: 2008.
ICES-003: 2004.
AS/NZS 3548 triedy B pre Austráliu a Nový Zéland.
IEC: 2008 – CISPR 22 trieda B.


O Torpedo C.A.B. M+

1. Predstavenie Torpeda C.A.B. M+

Two Notes Audio Engineering s hrdosťou predstavuje Torpedo C.A.B. M+ (Cabinets in A Box), chýbajúce prepojenie medzi gitarovým zariadením a PA a/alebo audio rozhraním. Použite najlepšie dostupné virtuálne skrine alebo nahrajte svoje vlastné IR súbory. Toto je pedálová verzia kriticky uznávanej hardvérovej série Torpedo, optimalizovaná pre živé hranie. Tento produkt bol vyvinutý rokmi technického výskumu s veľkou pozornosťou na potreby gitaristov, basgitaristov a zvukových technikov, ktorí sú konfrontovaní s výzvami zosilňovačov mikrofónových nástrojov na pódiu alebo v štúdiu. Naším cieľom je poskytnúť jednoduchosť používania, spoľahlivosť, všestrannosť a predovšetkým dokonalú kvalitu zvuku.

Technológia Torpedo bola vytvorená ako odpoveď na vysoký tlak, s ktorým sa musia hudobníci vysporiadať: nedostatok času, obmedzená dostupnosť zariadení, hlasité zosilňovače, ktoré sa nedajú hrať pri požadovanej hlasitosti, ako aj objemné a ťažké skrinky na prenášanie. Navyše, mnohým hudobníkom vyhovuje ich analógový zosilňovač a efektové pedály a nechcú hrať pomocou systémov digitálneho modelovania, čo môže ohroziť ich štýl hry a zvuk.

Pre týchto hráčov je Torpedo C.A.B. M+ ponúka „virtuálnu“ alternatívu k tradičnému nahrávaniu pomocou technológie odvodenej od konvolučného dozvuku, aby sa dosiahol stupeň realizmu, aký ste doteraz so simulátormi nezažili. Torpedo C.A.B. M+ je perfektný linkový výstup, ktorý by mal mať každý v konečnej fáze pedálovej dosky alebo po sekcii zosilňovača na posielanie zvuku priamo do PA alebo rekordéra.

Torpedo C.A.B. Aktualizácia M+ (v 5.03 a novšia) obsahuje ohromujúci čistý predzosilňovač (CLEAN PREAMP), zosilňovač zvuku, ladičku (TUNER), ďalšie reverby a šumovú bránu (NOISE GATE) na bezproblémovú prácu so simulátorom výkonového zosilňovača, kabínovými simulátormi a ďalšími úžasnými funkciami, ktoré poznáte a máte radi na pôvodnom Torpedo C.A.B. M+.

Pedály prešli za posledných 25 rokov dlhú cestu a veľa hráčov ich používa na budovanie svojho tónu. S novým čistým predzosilňovačom a výberom z 8 výkonových zosilňovačov na výber robí Torpedo C.A.B. M+ perfektná čistá platforma pedálov. Umiestnite Torpedo C.A.B. M+ na konci efektového reťazca (pedalboardu) a prejdite priamo do svojho P.A. alebo audio rozhrania – ticho vo vašej hracej ploche bude zlaté, ale váš tón bude stále duniť tam, kde na tom najviac záleží.

Umiestnite svoje Torpedo C.A.B. M+ medzi elektrónkovým zosilňovačom a reproduktorom, aby ste zaistili plný zážitok z vášho zosilňovača priamo na stôl. Vďaka tomu simulátor v kabíne Two Notes urobia váš FOH alebo DAW tón rovnako neuveriteľný ako to, čo vychádza z vášho reproduktora.

Torpedo C.A.B. M+ prichádza so starostlivo vybraným výberom 32 reproboxov od Two Notes, čistým predzosilňovačom založeným na úplne originálnom ’74 SilverFace B’man, emuláciami lampového zosilňovača a širokou škálou efektov navrhnutých tak, aby tvarovali váš tón a replikovali to, čo máte vždy počuť v tvojej hlave.

K svojej licencii (a svojim produktom) môžete pridať mnoho ďalších reproboxov prostredníctvom obchodu Two notes Store, nášho online virtuálneho obchodu na jednom mieste.

Virtuálne nahrávanie sa dosiahne výberom jednej skrinky a dvoch mikrofónov a jemným doladením polohy každého mikrofónu pred skrinkou. Torpedo C.A.B. M+ umožňuje užívateľovi prevziať úlohu zvukového inžiniera v profesionálnom štúdiu.

Technológia Torpedo: Aby vám priniesol realizmus a pohodlie pri hraní, spoločnosť Two Notes vyvinula jedinečnú technológiu založenú na prispôsobení konvolučných techník. Počnúc meraním skutočného nastavenia skrinky a mikrofónu, Torpedo C.A.B. M+ dokáže presne reprodukovať systém tak, ako bol nameraný, ako aj polohu mikrofónu v priestore. Aby bolo možné naplno využiť výhody týchto digitálnych algoritmov, audio dizajn najvyššej kvality zaisťuje dokonalú analógovo-digitálnu konverziu a obrovský dynamický rozsah pre zachovanie dokonalého zážitku z hrania.

Tento produkt bol dôkladne testovaný v profesionálnych štúdiách a javiskových prostrediach a je alternatívou, ktorú mnohí hudobníci hľadajú, aby dosiahli profesionálne zachytenie zvuku ich zosilnených nástrojov. Torpedo C.A.B. M+ vám poskytne nepolapiteľný zvuk tých najväčších nahrávacích štúdií a producentov, kedykoľvek a kdekoľvek.

2. C.A.B. Prehľad M+

1 – Parameter/Preset Encoder

2 – Kódovač hodnoty/objemu

3 – OLED displej

4 – Amp/nástrojový/linkový vstup

5 – Výstup reproduktora – Upozornenie! Keď je zosilňovač pripojený k vstupu AMP, príslušná skrinka/záťažová skrinka musí byť pripojená k výstupu reproduktora pedálu!)

6 – Volič vstupnej úrovne

7 – USB pre vzdialenú aplikáciu

8 – Konektor sieťového adaptéra

9 – Výstup na slúchadlá

10 – Pomocný vstup (prehrávač mp3 atď. funguje ako čistý kanál, ktorý nie je ovplyvnený softvérom)

11- Spínač uzemnenia

12 – Vyvážený XLR DI výstup

13 – Vyvážený jack výstup TRS

3. Iba reproduktorový simulátor?

Torpedo C.A.B. M+ je samostatná jednotka, na ktorú sa môžete spoľahnúť v každej situácii, pri odosielaní priameho zvuku do PA alebo pri tichom hraní. Úloha Torpeda C.A.B. M+ má nahradiť nasledujúce prvky tradičného nastavenia gitary alebo basgitary:

– gitarový/basový zosilňovač
– reprobox
– mikrofón
– mikrofónový predzosilňovač
– gitarový/basový predzosilňovač

S cieľom poskytnúť signál, ktorý je čo najbližšie k tradičnému gitarovému/basovému mikrofónu v profesionálnom prostredí štúdia.

Záznam sa dosiahne v 3 krokoch s Torpedo C.A.B. M+:

Zapnite predzosilňovač a vyberte si výkonový zosilňovač (alebo oba vypnite, ak používate tradičný zosilňovač), reproduktorovú skrinku a až dva mikrofóny (Power Amp, Speaker a Microphone sekcie)

Umiestnite mikrofóny do virtuálneho štúdia (okno a parametre mikrofónu)

Tvar signálu (sekcie EQ, zosilňovač a Reverb)

Two notes Audio Engineering v každom kroku implementuje svoje know-how, aby ponúkal najpokročilejšie simulácie na trhu a zaistil absolútne realistickú kvalitu ako pre hudobníka (v zmysle vnemov z hry), tak aj pre poslucháča (v zmysle kvality zvuku). Do Torpedo C.A.B. môžete vložiť až 32 reproboxov od Two Notes. M+. Stiahnite si bezplatný softvér Torpedo Remote (Mac OS X a Windows PC) z webovej stránky Two notes Audio Engineering a budete môcť pridávať alebo odstraňovať uložené skrinky. V obchode Two notes je momentálne k dispozícii viac ako 280 reproboxov od Two Notes, ktoré si môžete vyskúšať v reálnom čase a zakúpiť (vyžaduje funkčné internetové pripojenie).

3.1 Predzosilňovač

Predzosilňovač je založený na úplne pôvodnom Fender SilverFace B’man z roku ’74.

3.2 Výstup z výkonového zosilňovača (Tube Stage output)

Pri použití gitarového/basového predzosilňovača s inými emulátormi reproduktorov môže hráč mať pocit, že mu chýba zvukový vplyv výkonového zosilňovača k celkovej zvukovej štruktúre. Mnoho hudobníkov považuje tento prvok za životne dôležitú súčasť svojho zvuku a s Torpedo C.A.B. M+, máte možnosť ho využiť aj vy. Two Notes Audio Engineering vyvinulo originálne modelovanie elektrónok, ktoré vám dáva na výber zo 4 rôznych modelov elektrónok (6L6, EL34, EL84 a KT88) v Push-Pull (PP) v triede AB alebo Single Ended (SE) v A. konfigurácie triedy. Tento stupeň môžete tlačiť ako bežný zosilňovač a užívať si odozvu, ktorú poskytuje sekcia s orezaním/stlačeným výkonom.

Torpedo C.A.B. M+ je možné použiť ako super-DI pre klávesnice. Funkcia simulácie lampy-amp, vyvinutá pre gitaristov a basgitaristov, môže byť tiež veľmi zaujímavým zariadením na rozohriatie zvuku syntetizátora, organu alebo digitálneho klavíra.

3.3 Sekcia EQ

Pri nahrávaní gitár alebo basgitár je bežné použiť niekoľko efektov na tvarovanie zvuku pred jeho odoslaním do PA alebo rekordéra. V Torpedo C.A.B. M+ nájdete jednoduchý, ale účinný EQ filter s tromi režimami, GUITAR, BASS alebo CUSTOM.

3.4 Reverb

Pri nahrávaní gitary alebo basy je zvuk miestnosti skutočne dôležitý, najmä pri diaľkovom mikrofóne. S Torpedom C.A.B. M+, získate možnosť vybrať si, ako bude znieť nahrávacie prostredie!

3.5 Technológia torpéda, konvolúcia a impulzné odozvy

Impulzná odozva (IR) systému popisuje jeho správanie vo forme veľmi podrobného filtra. Konvolučná technika využíva IR na simuláciu správania konkrétnych systémov, ako sú reverby, reproduktory, EQ.

Je to najpresnejší spôsob simulácie zvukových podpisov, ktoré sú lineárne (t.j. bez skreslenia) a časovo nemenné (t.j. bez modulácie, kompresie, hysterézie). Je obzvlášť vhodný na simuláciu mikrofónu z reproduktorov.

Two Notes vyvinuli jedinečnú technológiu založenú na prispôsobení konvolučných techník. Počnúc mierou skutočného nastavenia skrinky + mikrofónu, Torpedo C.A.B. M+ dokáže presne reprodukovať systém tak, ako bol nameraný, vrátane polohy mikrofónu v priestore pomocou IR syntézy.

3.6 Impulzné reakcie tretích strán

Torpedo C.A.B. M+ je schopný dodať najlepšie gitarové a basové tóny pomocou technológie Torpedo, ale môžete tiež vložiť impulzné odozvy, ktoré ste si zakúpili alebo stiahli zadarmo od vývojárov tretích strán, vo formátoch .WAV alebo .AIFF. Môžete nahrať IR tretích strán v Torpedo C.A.B. M+ pomocou bezplatného softvéru Torpedo Remote. Torpedo C.A.B+ umožňuje použitie IR s dĺžkou od 40 ms do 200 ms. V pedáli je až 512 pamäťových slotov pre IR od tretích strán. Použite dodanú pamäťovú kartu na načítanie ďalších IR zariadení tretích strán do Torpedo C.A.B. M+.

3.7 Vytvorte si vlastné IR

Stiahnite si bezplatný softvér Torpedo BlendIR z webovej stránky Two notes Audio Engineering. S týmto softvérom budete môcť zachytiť svoj vlastný kabinet + nastavenie mikrofónu a vložiť jeho zvukový podpis do Torpedo C.A.B. M+.


Pripojenie Torpeda C.A.B. M+

Torpedo C.A.B. M+ si nájde svoje miesto buď:

– na pedálovej doske medzi vašimi bežnými stompboxmi, priamo na rozhranie/PA na tichom pódiu;
– medzi zosilňovačom a reproduktorovou skriňou ako zosilňovač DI; alebo
– po záťažovom boxe pre tiché prehrávanie/nahrávanie vášho zosilňovača na jeho mieste.

Ak chcete vytvoriť ľahkú súpravu s pedálom, umiestnite Torpedo C.A.B. M+ na vašej pedálovej doske s vedomím, že najlepšie výsledky dosiahnete umiestnením pred časové a modulačné efekty (chorus, delay, reverb…), ktoré sa potom stanú jasnejšie a jasnejšie. Táto poloha tiež umožňuje využiť možné stereo efekty. Je to podobné, ako sa veci robia v štúdiu, kde sa modulácie často aplikujú na gitarové a basové stopy po nahrávaní.

Všeobecným pravidlom je, že ak využívate svoje Torpedo C.A.B. M+ ako váš „zosilňovač“, môžete umiestniť efekty do reťazca ako váš zosilňovač. Niektoré efekty pôjdu po (alebo v slučke) a niektoré skôr – neexistujú správne alebo nesprávne spôsoby, ako to urobiť, iba spôsob, ktorý znie vašim ušiam najlepšie!

Ak chcete použiť Torpedo C.A.B. M+ ako DI zosilňovača, umiestnite ho za sekciu výkonového zosilňovača vášho zosilňovača pripojením výstupu reproduktora vášho zosilňovača k Amp Input na Torpedo C.A.B. M+ a pripojenie vášho kabinetu k reproduktorovému výstupu pedálu. (UZNANIE ZODPOVEDNOSTI: Torpedo C.A.B. M+ nie je loadbox). Pomocou Torpeda C.A.B. M+ týmto spôsobom zaisťuje, že odošlete svoj presný plný gitarový tón do PA alebo audio rozhrania, aby ste mali rovnakú kvalitu zvuku štúdiovej kvality pri každom hraní.

Torpedo C.A.B. M+ je možné použiť aj po pripojení záťažového boxu k vášmu zosilňovaču namiesto reproduktorovej skrine (ako je Torpedo Captor). Jednoducho pripojte linkový výstup záťažovej skrine k linkovému vstupu C.A.B. M+. To poskytne tiché hracie zariadenie, kde môžete naplno využiť zvuk vášho zosilňovača bez toho, aby ste museli riešiť problémy s úrovňou zvuku.

Nastavenie prepínača IN LEVEL

Torpedo C.A.B. M+ je vybavený prepínačom vstupného zisku (IN LEVEL, položka č. 6 na obrázku 2.2). Umožňuje vám nastaviť správnu úroveň úrovne prichádzajúcej do pedálu v závislosti od zdroja (nástroje, pedále, zosilňovače), aby sa maximalizoval pomer signálu k šumu. Najlepšie nastavenie sa dosiahne, keď je vstupná úroveň čo najvyššia, pričom nedochádza k orezávaniu. Ak to chcete urobiť, začnite nastavením prepínača IN LEVEL do polohy +12dB, prehrajte a znížte ho, ak sa vstup zachytí (na displeji sa zobrazí orezanie).

Tu je niekoľko pokynov v závislosti od toho, čo je pripojené k vstupu Torpedo C.A.B. M+:

Pri použití nástroja bude pravdepodobne najlepšie fungovať nastavenie +12dB. Možno ju budete musieť znížiť na 0 dB, ak má nástroj silný výstup.

Pri použití pedálov alebo linkového zdroja (zvyčajne zvukového rozhrania), 0dB bude pravdepodobne fungovať najlepšie.

Pri použití zosilňovača získate dosť silný signál, preto sa odporúča -24dB. Ak má zosilňovač nízky výkon, napríklad 10 W alebo menej, 0 dB môže fungovať najlepšie.

V každom prípade sú to len usmernenia. Ak máte pochybnosti, postupujte podľa správneho postupu uvedeného vyššie.

1. Použitie C.A.B. M+ s vaším pedalboardom

Zapojte Torpedo C.A.B. M+ ako posledný mono pedál na vašej pedálovej doske (napríklad po vašom skreslenom pedáli). Pedálovú dosku pripojíte k AMP/INST/LINE IN (položka č. 4 v prehľadovej schéme vyššie) na Torpedo C.A.B. M+ a DI OUT (položka č. 12) alebo LINE OUT (položka č. 13) do mixážneho pultu alebo audio rozhrania. Torpedo C.A.B. M+ poskytuje čistý základný tón pre váš pedalboard. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov DÔRAZNE odporúčame nastaviť prepínač „IN LEVEL“ od stredovej polohy, čo je 0 dB. Ak chcete zvýšiť vstup a použiť nastavenie +12dB (čo spôsobí určitý zrejmý šum artefaktu v dôsledku zvýšeného zosilnenia vstupu), vytvorili sme filter (pozri časť 4.3.6.3 Vstupný filter s vysokým ziskom), aby ste tón čo najčistejší a obmedzte hluk podlahy artefaktu na minimum. Tento filter je predvolene nastavený na 37 %, ale možno ho budete musieť vyladiť, aby ste našli miesto, ktoré je pre vašu súpravu tou správnou rovnováhou.

Ak chcete vytvoriť ľahkú súpravu s pedálom, umiestnite Torpedo C.A.B. M+ na vašej pedálovej doske s vedomím, že najlepšie výsledky dosiahnete umiestnením pred časové a modulačné efekty (chorus, delay, reverb), ktoré sú potom jasnejšie a jasnejšie. Táto poloha tiež umožňuje využiť možné stereo efekty. Je to podobné, ako sa veci robia v štúdiu, kde sa modulácie často aplikujú na gitarové a basové stopy po nahrávaní.

S týmto nastavením bez zosilňovača odporúčame otočiť sekcie Preamp a Power Amp (pozri časť 4.3.1 pre všetky podrobnosti o sekcii Power Amp) Torpedo C.A.B. M+, takže kombinácia vašej pedálovej dosky a emulovaného predzosilňovača a výkonového zosilňovača simuluje kompletný zosilňovač.

! Po Torpedo C.A.B. je možné umiestniť ľubovoľnú moduláciu, reverb a delay efekty C.A.B. M+. Toto nastavenie emuluje to, čo sa zvyčajne robí v nahrávacích štúdiách, najmä pri použití stereo efektov. Budete musieť použiť DI box za C.A.B M+, aby ste mohli pripojiť výstup posledného pedálu k mixážnemu pultu/audio rozhraniu. Torpedo C.A.B. M+ je MONO, akýkoľvek stereo signál odoslaný do jednotky sa skonvertuje na MONO. Navyše, ak nastavíte simuláciu Power Amp na vysokú hlasitosť, objaví sa určité skreslenie. Je úplne iné poslať reverb alebo delay do fázy skreslenia (ako by ste to urobili v efektovej slučke zosilňovača) a poslať skreslený zvuk do reverbu alebo delay (ako to urobíte podľa tejto rady). Vyskúšajte oboje a vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje.

2. Použitie Torpeda C.A.B. M+ so zosilňovačom

Pri použití Torpeda C.A.B. M+ so zosilňovačom, odporúčame vypnúť sekcie simulácie Predzosilňovač a Power Amp.

S reproboxom – Vložte C.A.B. M medzi zosilňovač a reproskriňu. Ak to chcete urobiť, pripojte zosilňovač k AMP/INST/LINE IN (položka č. 4 v prehľadovej schéme vyššie) na C.A.B. M pomocou reproduktorového kábla a pripojte SPEAKER OUT (položka č. 5) na C.A.B. M do vašej skrinky, opäť s reproduktorovým káblom.

V závislosti od výstupnej úrovne zosilňovača nastavte IN LEVEL pedálu tak, aby ste mali na obrazovke príslušnú vstupnú úroveň. Pri zosilňovači začnite s prepínačom IN LEVEL na 0 dB. Ak je orezaný (správa sa objaví na obrazovke vo vstupnom stĺpci), znížte ho na -24 dB.

S loadboxom – Pripojte výstup reproduktora zosilňovača k AMP IN na C.A.B. M+, potom pripojte SPEAKER OUT pedálu k vstupu zosilňovača/reproduktora záťažového boxu (v závislosti od záťažového boxu, ktorý použijete, vstup je buď popísaný Amp input alebo Speaker input), ako je napríklad Torpedo Captor). SPEAKER OUT C.A.B. M+ je nekompenzovaný výstup (to znamená bez akéhokoľvek druhu simulácie filtra/analógového reproduktora, suchý výstup).

Load box je tiež možné zasunúť pred C.A.B. M+. Tu je návod, ako to urobiť: pripojte záťažovú skrinku k výstupu reproduktora vášho zosilňovača, potom pripojte nekompenzovaný výstup (to znamená bez akéhokoľvek druhu simulácie filtra/analógového reproduktora, suchý výstup) záťažovej skrinky k vstupu torpéda. TAXÍK. M+. V závislosti od výstupnej úrovne záťažového boxu nastavte IN LEVEL pedálu tak, aby bola na obrazovke príslušná vstupná úroveň.

Použitie komba (AMP) – Ak používate kombo, odpojte kábel reproduktora pripojený k sekcii zosilňovača komba, zapojte tento vstavaný kombinovaný reproduktor do SPEAKER OUT na C.A.B M a pripojte AMP IN pedálu k výstupnej časti zosilňovača pomocou prídavný reproduktorový kábel.

! C.A.B. M NIE JE loadbox. Vždy majte skrinku pripojenú k SPEAKER OUT, keď je zosilňovač pripojený k AMP IN pedálu.

3. Diaľkové ovládanie

* S počítačom

Torpedo C.A.B. M+ je samostatná jednotka, ale môžete ju ovládať z počítača (PCWindows alebo Mac OSX) pomocou softvéru Torpedo Remote pomocou USB pripojenia Vytvárajte, ukladajte a načítavajte predvoľby, načítajte nové skrine alebo súbory Impulse Response (IR). Stiahnite si Torpedo Remote zadarmo na webovej stránke Two notes Audio Engineering. Pozrite si časť 4.4 v tomto návode na obsluhu venovanú Torpedo Remote.

* S mobilným zariadením

Môžete tiež ovládať Torpedo C.A.B. M+ z mobilného zariadenia (tabletu alebo telefónu) s Torpedo Wireless Remote. Budete mať prístup ku všetkým parametrom jednotky. Na rozdiel od Torpedo Remote používaného s počítačom cez USB, nebudete môcť nahrať nové skrinky alebo IR do pedálu cez vaše mobilné zariadenie.

 

4. Zostaňte v spojení

Možno ste objavili nápad využiť zariadenie nejakým inovatívnym spôsobom. Neváhajte a príďte sa podeliť o svoje skúsenosti na Two notes Audio Engineering Forum alebo sociálnych sieťach. Prejdite na webovú stránku Two notes Audio Engineering a kliknite na sekciu „Community“. Two Notes sú aj na sociálnych sieťach Facebook, Soundcloud a Youtube, tak nečakajte a príďte sa podeliť o svoju kreatívnu prácu!


Konfigurácia a používanie Torpedo C.A.B. M

1. Torpedo C.A.B. M rozhranie

Torpedo C.A.B. M je organizované v 2 prostrediach: PERFORM a MENU prístupné pomocou 2 kódovačov na prednom paneli (ktoré sú tiež tlačidlami), ako je vidieť na obrázku 2.2. Pri stlačení tlačidla alebo otočení enkodéra uvidíte na displeji pohybujúci sa parameter.

2. Performance prostredie

Ponuka PERFORM je predvolená ponuka, ktorú uvidíte pri prvom použití Torpedo C.A.B. M. Na obrazovke sa zobrazia nasledujúce informácie:

1. Číslo predvoľby
2. Názov predvoľby
3. Indikátor režimu simulácie (S), Arcade (A) alebo IR Loader (I).
4. Bargrafy pre vstupné a výstupné úrovne
5. Výstupná úroveň (od Mute do +12dB)

V tomto menu sa môžete pohybovať v predvoľbách a nastaviť výstupnú hlasitosť jednotky. V tomto menu budete pri hraní bez úpravy alebo úpravy akéhokoľvek parametra. Týmto spôsobom môžete mať rýchly prístup k hlasitosti v prípade, že musíte v akejkoľvek situácii rýchlo znížiť alebo zvýšiť hlasitosť.

Odporúčame najprv vyhľadať predvoľbu blízkou zvuku, ktorý máte na mysli, a potom vybranú upraviť.
Predvolený názov je obmedzený na 32 písmen alebo číslic. Povolené znaky sú veľké A až Z, 0 až 9 a medzera.

3. Prostredie MENU

Prostredie MENU vám umožňuje prístup k parametrom predvoľby, čo vám umožňuje upravovať ju alebo si vytvoriť svoj vlastný tón od začiatku.

Pre vstup do prostredia MENU z prostredia PERFORM stlačte buď ľavé (MENU) alebo pravé (ENTER) tlačidlo. Zobrazí sa horná vrstva prostredia MENU, v ktorej sú uvedené rôzne sekcie, ktoré môžete upravovať. Vstupom do ľubovoľnej sekcie prejdete o jednu vrstvu nižšie a získate prístup k parametrom predvoľby (alebo zariadenia).

V prostredí MENU sa kódovače správajú takto:

otočením ľavého (PARAM) kodéra sa vyberie sekcia alebo parameter, ktorý chcete upraviť
otočením pravého (VALUE) enkodéra sa zmení hodnota vybranej sekcie alebo parametra
stlačením ľavého (MENU) kódovača sa vrátite o jednu úroveň späť v menu, kým sa nevrátite do prostredia PERFORM
stlačením pravého (ENTER) kódovača prejdete do vybranej sekcie alebo prepnete vybraný parameter

Všetko začína prvou sekciou, ktorá vám umožňuje vybrať si, v akom režime budete pracovať: Arcade, Simulation alebo IR Loader.

Ak chcete vstúpiť do ktorejkoľvek sekcie a upraviť súvisiace parametre, posuňte sa na príslušnú sekciu otáčaním kódovača PARAM a vstúpte stlačením ENTER. Niektoré sekcie je možné upraviť priamo bez zadávania, otočením kodéra VALUE. Pre väčšinu z nich to znamená zapnutie alebo vypnutie (obrázok sa potom zobrazí v negatívnom režime).

V prostredí MENU je 12 sekcií:

1. Mode
2. Noise Gate
3. Preamp
4. Power Amp

5. Miking
6. EQ
7. Enhancer
8. Reverb

9. Preset Level
10. Save
11. Tuner
12. Global

3.1 Režim virtuálneho kabinetu (Arcade mode)

Režim virtuálneho kabinetu je určený pre virtuálny kabinet Two Notes. Vytvoríte si svoje predvoľby a upravíte všetky dostupné parametre pomocou jedného virtuálneho kabinetu.

V zjednodušenom rozhraní režimu Arcade každý parameter v skutočnosti riadi jeden alebo niekoľko parametrov zariadenia.

Rozhranie režimu Arcade má 3 špecifické sekcie, ktoré sú podrobne uvedené nižšie.

Predvoľba obsahuje:

1. Instrument Type (typ nástroja)
2. Gear (výstroj)
3. Settings (tone) nastavenie

3.1.1 Instrument

Gitara alebo basgitara, určuje typ ozvučnice, ku ktorej máte prístup a ktorú môžete neskôr vybrať, typ a parametre výkonového zosilňovača a charakteristiky EQ parametra Contour.

 

3.1.2 Gear

Táto sekcia vám umožňuje vybrať si virtuálny kabinet, mikrofón a dozvukovú miestnosť, kde je nastavená kombinácia kabinetu a mikrofónu. Poznámka: V režime Arcade môžete použiť iba jeden mikrofón.

3.1.3 Settings

Tu nastavíte tón vašej kombinácie skrinky a mikrofónu.

Koncový zosilňovač: V režime Guitar sme vybrali EL34 Pentode PP koncový zosilňovač a 6L6 Pentode PP koncový zosilňovač pre basgitary. Presence a Depth sú pevne nastavené na 100 %. Parameter Power amp určuje hlavnú hlasitosť zosilňovača, od studenej po horúcu. dá sa aj VYPNÚŤ.

Tón: Mikingový tón, od tmavého po svetlý. Spustí parameter Center a presunie mikrofón zo stredu reproduktora do strany.

 

Distance: V režime Arcade, Distance spúšťa algoritmus umiestnenia mikrofónu (IR syntéza) aj Dry/Wet of the Reverb. Čím ďalej je mikrofón od skrinky, tým viac budete počuť reverb efekt. Mikrofón je vždy umiestnený pred skrinkou.

Contour: Nastavenia EQ založené na algoritme hlasitosti. Vintage zníži nízke a vysoké frekvencie, zatiaľ čo Modern ich zdôrazní. Parametre EQ závisia od nastavenia Gitara/Bass.

3.2 Simulation

Režim simulácie vám umožňuje prístup ku každému parametru, ktorý je k dispozícii na vytvorenie predvoľby. Rozhranie režimu simulácie má 4 špecifické sekcie, ktoré sú podrobne uvedené nižšie.

1. Power amp section
2. Miking section
3. EQ section
4. Reverb

3.2.1 Výkonový zosilňovač

Pri použití Torpeda C.A.B. M s akýmkoľvek druhom gitarového/basového predzosilňovača alebo dokonca elektrickým klavírom alebo syntetizátorom potrebujete farbu, ktorú prináša konečná fáza tradičného zosilňovača: výkonový zosilňovač. Pripojte svoje zariadenie k Torpedo C.A.B. M a vychutnajte si typický zvuk dvojnotového elektricky presného virtuálneho elektrónkového zosilňovača.

Model: Vyberte si topológiu zosilňovača (Push Pull (PP) alebo Single Ended (SE)) a typ elektrónok (6L6, EL34, EL84 alebo KT88).
Typ: Vyberte spôsob použitia elektrónky, buď v režime triódy alebo pentódy. Režim pentóda má viac priestoru a hlasitosti ako trióda.
Hlasitosť: Nastavte výstupnú hlasitosť vášho virtuálneho výkonového zosilňovača.
Hĺbka (Depth): Toto nastavenie ovplyvňuje frekvenciu elektrónkového stupňa (šírku pásma).
Presence: Toto nastavenie ovplyvňuje frekvenciu (hlasitosť) elektrónkového stupňa.

3.2.2 Miking

V sekcii MIKING si vyberiete svoju virtuálnu skrinku a dva mikrofóny na natáčanie.

Máte prístup k 32 rôznym skrinkám a každú skrinku je možné naladiť 2 z 8 dostupných mikrofónov pre danú skrinku (Mic A a Mic B).

Najprv si vyberiete skrinku.

Potom 2 mikrofóny, ktoré budete používať.

V ďalšom okne nastavíte úrovne, stlmenie a fázu pre každý mikrofón.
Poznámka: všetky mikrofóny vo všetkých virtuálnych skrinkách s dvoma poznámkami sú už zachytené vo vzájomnej fáze, takže parameter Phase nie je potrebný na korekciu relatívnej fázy dvoch mikrofónov. Tento parameter možno skôr použiť na získanie špecifického mimofázového efektu alebo na korekciu fázy medzi C.A.B. M mikrofóny a externý signál.

V ďalšom okne nastavíte úrovne, stlmenie a fázu pre každý mikrofón.
Poznámka: všetky mikrofóny vo všetkých virtuálnych skrinkách s dvoma poznámkami sú už zachytené vo vzájomnej fáze, takže parameter Phase nie je potrebný na korekciu relatívnej fázy dvoch mikrofónov. Tento parameter možno skôr použiť na získanie špecifického mimofázového efektu alebo na korekciu fázy medzi C.A.B. M mikrofóny a externý signál.

Nasledujúce okno vám ukáže, ako sú mikrofóny umiestnené vzhľadom na skrinku. Táto časť vám umožňuje umiestniť mikrofón pre každý mikrofón s nasledujúcou sekvenciou parametrov.

Axiss: Nastavíte umiestnenie mikrofónu smerom ku kužeľu reproduktora skrinky. Pri 0 % je mikrofón umiestnený v strede reproduktora, pri 100 % je mikrofón umiestnený buď na okraji reproduktora (keď je mikrofón na mriežke) alebo do vzdialenosti 1 metra (3 stopy) od stred (keď je mikrofón v najväčšej vzdialenosti od skrinky).
Dist: Nastavíte vzdialenosť mikrofónu od skrinky. Pri 0% je mikrofón umiestnený na mriežke skrinky. Pri 100% je mikrofón umiestnený 3 metre (10 stôp) od skrinky.
Side: Mikrofón umiestnite na prednú alebo zadnú stranu skrinky.

3.2.3 EQ

Sekcia EQ má 3 prevádzkové režimy: gitarový, basový a vlastný.

Režim gitary: 120Hz, 360Hz, 800Hz, 2000Hz, 6000Hz (stredná frekvencia každého pásma od nižšieho po najvyššie). Môžete nastaviť zisk pre každé pásmo v rozsahu -20 dB až +20 dB

Režim basový: 50Hz, 120Hz, 360Hz, 800Hz, 4000Hz (stredná frekvencia každého pásma, od najnižšej po najvyššiu). Môžete nastaviť zisk pre každé pásmo v rozsahu -20 dB až +20 dB

Vlastný (custom) režim: Namiesto toho, aby ste pracovali s pevnými frekvenciami, režim Vlastný vám poskytuje prístup k 6-pásmovému semiparametrickému ekv (12 dB na oktávu). Kapely sú nasledovné:

 • Low Cut: low cut, 10 – 500Hz
 • Low: low shelf, 60 – 240 Hz, +/-20dB
 • LMid: peak, 180 – 720 Hz, +/-20dB
 • Mid: peak, 400 – 1600 Hz, +/-20dB
 • HMid: peak, 1 – 4 kHz, +/-20dB
 • High: high shelf, 3 – 12 kHz, +/-20dB

3.2.4 Reverb

Ak chcete zlepšiť svoj zážitok s Torpedo C.A.B. M, najmä pri hraní so slúchadlami, vaša jednotka má rôzne reverby.

Room Typ miestnosti určuje typ reverbu, ktorý použijete na tón gitary alebo basy. Máte prístup do 8 rôznych prostredí: Štúdio A & B, Hala A & B, Katedrála, Krypta, Suterén a Loft.
Dry/Wet: Určuje množstvo reverbu, ktorý sa má aplikovať na váš tón.

3.3 IR loader

Tento režim je určený výhradne pre IR tretích strán.

Torpedo C.A.B. M môže nahrať až 512 IR. Všetky importy IR robí Torpedo Remote cez IR manažéra (cez počítač). Po nahraní do Torpeda C.A.B. M, dĺžku IR možno nastaviť na 20, 40, 100 alebo 200 ms. Ak je IR dlhšie, skráti sa diaľkovým ovládačom Torpedo na zvolenú dĺžku. Ak je kratší, predĺži sa (vyplní sa nulami) na zvolenú dĺžku. Interná pamäť má nasledujúce tolerancie týkajúce sa dĺžky IR:

512 slotov pre 20 ms IR, v 4 bankách po 128 slotov
256 slotov pre 40 ms IR, v 4 bankách po 64 slotov
84 slotov pre 100 ms IR, v 4 bankách po 21 slotov
44 slotov pre 200 ms IR, v 4 bankách po 11 slotov

Rozhranie režimu IR Loader je podobné režimu simulácie. Líši sa len v sekcii Miking. Popis ostatných sekcií nájdete v popise modulu simulácie vyššie.

3.3.1 Miking

Menu MIKING je miesto, kde si vyberiete IR, ktoré chcete použiť. Rovnako ako v simulačnom režime, kde môžete použiť duálny mikrofón, budete môcť vybrať 2 IR, ktoré sa majú použiť súčasne.

Máte prístup do priečinka, kde potom vyberiete IR. Najprv si vyberiete priečinok, v ktorom budete prehľadávať IR, ktoré potrebujete. Potom IR súbor, ktorý budete používať. USER 0, 1, 2 a 3 sú umiestnenie vnútornej pamäte pedálu. Pamäťová karta je umiestnenie IR uložených na pamäťovej karte. FILE zobrazuje aktuálne zvolené IR. Na zmenu použite ovládač VOLUME/VALUE. Úplný popis používania pamäťovej karty nájdete v časti 4.5.3.2.

Nasledujúce okno vám umožní nastaviť úrovne, stlmenie a fázu pre každé IR.

Teraz, keď sme pokryli 3 rôzne režimy C.A.B. M v prostredí MENU sa pozrieme na časti, ktoré sú spoločné pre všetky 3 režimy.

3.4 Úroveň – Level

Tento parameter umožňuje nastaviť úroveň predvoľby.
Je nezávislá od výstupnej úrovne (nastavenej v prostredí PERFORM), ktorá je rovnaká pre všetky predvoľby a pôsobí ako nadradená úroveň.

3.5 Save

Táto časť vám umožňuje uložiť predvoľbu.

Najprv premenujete predvoľbu posúvaním znakov.

Keď je názov hotový, stlačte Enter (pravý gombík kódovača) a vyberte pamäťový slot, do ktorého uložíte predvoľbu. Po výbere slotu stlačte enter. Na jednotke sa zobrazí „Ukladá sa, čakajte prosím…“ a po uložení sa ocitnete na mieste pamäte, ktoré ste uložili pre túto predvoľbu.

3.6 Global

Tu budete mať prístup k parametrom, ktoré sa týkajú aux vstupu, displeja, pamäte atď.

3.6.1 Aux Level

Nastavujete úroveň AUX vstupu umiestneného na ľavej strane pedálu. Signál môžete stlmiť stlačením ENTER.
Signál prichádzajúci z AUX vstupu neprechádza cez C.A.B. M spracovanie (Power Amp, Miking…). Pred zmiešaním na výstupe jednotky sa nastavuje iba jeho úroveň. Majte na pamäti, že vstup AUX je zmixovaný zo stereo na mono.

3.6.2 Audio performance

Toto nastavenie kombinuje rozlíšenie IR tretích strán, ktoré používate, a latenciu, ktorú generuje. Ak zvolíte nastavenie nízkej latencie, vaše IR sa skrátia na 40 ms. Výber vyššieho rozlíšenia pre IR (až 200 ms) bude mať za následok väčšiu latenciu.
Uvedená latencia je skutočná latencia celého zariadenia, meraná od vstupu po výstup. Dokonca aj pri najvyššom nastavení je latencia dostatočne nízka na to, aby si ju pri hraní nevšimli. Pri používaní niekoľkých digitálnych produktov sa však latencie sčítavajú, čo môže viesť k bodu, kedy to bude viditeľné. V takom prípade môže byť užitočné znížiť toto nastavenie.

3.6.3 Memory card browser (Prehliadač pamäťových kariet)!

Torpedo C.A.B. M sa dodáva s pamäťovou kartou 256 MB, aby ste mali prístup k viacerým IR od tretích strán v režime IR zavádzača. Tu môžete prechádzať IR, ktoré ste vložili na pamäťovú kartu (zobrazujú sa iba súbory .wav 48 kHz). Ak potrebujete načítať iné formáty IR súborov, prečítajte si nižšie, ako to urobiť pomocou Torpedo Remote.

Toto nastavenie kombinuje rozlíšenie IR tretích strán, ktoré používate, a latenciu, ktorú generuje. Ak zvolíte nastavenie nízkej latencie, vaše IR sa skrátia na 40 ms. Výber vyššieho rozlíšenia pre IR (až 200 ms) bude mať za následok väčšiu latenciu.

Uvedená latencia je skutočná latencia celého zariadenia, meraná od vstupu po výstup. Dokonca aj pri najvyššom nastavení je latencia dostatočne nízka na to, aby si ju pri hraní nevšimli. Pri používaní niekoľkých digitálnych produktov sa však latencie sčítavajú, čo môže viesť k bodu, kedy to bude viditeľné. V takom prípade môže byť užitočné znížiť toto nastavenie.

3.6.4 Memory card mount (Upevnenie pamäťovej karty)

 

Keď je vaše Torpedo C.A.B M pripojené k počítaču, môžete si zobraziť obsah pamäťovej karty stlačením Enter (pravý gombík kódovača), čím pamäťovú kartu vložíte. Váš pedál sa potom zobrazí ako úložná jednotka vo vašom počítači.

Po vložení pamäťovej karty sa rozhranie C.A.B. M+ je uzamknutý, aby nezasahoval do počítača. Po dokončení úprav, kopírovania, presúvania alebo vymazávania súborov stlačte ENTER, aby ste odomkli C.A.B. M+.

3.6.5 BLE Pin code

Keď aktivujete ovládanie Bluetooth z mobilného zariadenia, na synchronizáciu s C.A.B. M budete musieť zadať tu uvedený pin. Ak chcete resetovať kolík, stlačením klávesu Enter obnovte kolík a musíte jednotku vypnúť (odpojiť napájací adaptér) a potom zapnúť (znova zapojte napájací adaptér), aby ste reštartovali jednotku, aby bol nový kolík vziať do úvahy.

3.6.6 Brightness (Jas)

Toto nastavenie určuje úroveň jasu obrazovky.

 

3.6.7 Screensaver (Šetrič obrazovky)

Technológia OLED použitá v obrazovke Torpeda C.A.B. M umožňuje lepšie zobrazenie s vyšším rozlíšením grafiky. Je však známe, že táto technológia je citlivá na vypálenie pri nepretržitom zobrazovaní rovnakej grafiky. Aby sme predišli tomuto problému, implementovali sme sadu možností šetriča obrazovky. Odporúčame vám ich použiť na zvýšenie životnosti obrazovky.
Môžete si vybrať medzi animáciou, stlmením displeja alebo prechodom obrazovky do režimu spánku (vypne sa) po uplynutí nastaveného časového intervalu od 1 do 60 sekúnd.

3.6.8 Remote monitor (Vzdialený monitor)

Táto ponuka zobrazuje, či ste pripojení k diaľkovému ovládaču alebo nie a či ste pripojení k C.A.B. M cez USB alebo cez Bluetooth (BLE). Toto možno použiť na riešenie problémov s komunikáciou so softvérom Remote a Wireless Remote.

3.6.9 Firmware/Serial (Sériové číslo)

Tu môžete vidieť, ktorý firmvér je nainštalovaný v Torpedo C.A.B. M. Máte tiež prístup k sériovému číslu stroja (ktoré je tiež k dispozícii na nálepke pod jednotkou). Toto sériové číslo sa používa na registráciu jednotky, ako aj na rozlíšenie niekoľkých jednotiek v softvéri Remote a Wireless Remote.

 

3.7 Ktorá skrinka je pre mňa tá pravá?

Torpedo C.A.B. M sa dodáva s 32 skrinkami, pre basgitaru a gitaru. Medzi týmito skrinkami nájdete niektoré, ktoré poznáte, iné by ste mali poznať a možno aj skrytý klenot, ktorý sa vám bude hodiť a o čom ste ani netušili. Ak chcete pracovať rýchlejšie, mali by ste sa uistiť, že EQ, reverb a čokoľvek okrem skrinky a mikrofónov sú vypnuté, aby ste sa mohli sústrediť na túto časť procesu.

Vyskúšajte skrinky bez príliš premyslených predstáv o tom, čo si myslíte, že potrebujete. Často prichádza riešenie zo skrinky, o ktorej by ste si ani nepomysleli. Ako všeobecné vodítko odporúčame použiť malé ozvučnice pre viac stredov a vysokých frekvencií, sú dobré na sóla a čisté tóny. Použite veľkých chlapcov na skreslené a/alebo rytmické gitary.

3.8 Ktorý mikrofón je vhodný pre danú skrinku?

V každej skrinke s dvoma poznámkami nájdete výber 3 typov mikrofónov: kondenzátorový, páskový a dynamický. Technológia mikrofónu dáva predstavu o tom, ako to bude znieť, aj keď pri každej technológii môžete nájsť mikrofóny, ktoré neznejú tak, ako by ste očakávali.

S Torpedom C.A.B. M, páskový mikrofón si vyberiete, ak potrebujete hladký, krémový tón. Sú perfektné, keď je gitara alebo basa v ľahkom mixe (teda bez ton iných nástrojov alebo skreslenia). Vždy odporúčame tento typ mikrofónu pre gitaristu alebo basgitaristu, ktorý po prvýkrát pristupuje k technikám mikrofónu, budú znieť veľmi blízko tomu, čo počujete na svojej tradičnej gitare alebo basgitare.

Kondenzátorový mikrofón zvyčajne poskytuje široké pásmo a skvelé detaily v hornej frekvencii. Veľmi dobré pri jasných čistých tónoch, vynikajú tiež tým, že pomáhajú zapadnúť skreslenú gitaru do mixu.

Dynamické mikrofóny sú to, čo zvyčajne nájdete na pódiu, pretože sú robustné a spoľahlivé. Zvyčajne poskytujú dobré detaily v stredoch, ale nie sú také jemné ako páskové alebo kondenzátorové mikrofóny.

Nájdite si čas na ich vyskúšanie a dozviete sa viac o rôznych typoch mikrofónov, aby ste mohli predvídať, čo potrebujete, v závislosti od tónu vášho zosilňovača a kabinetu a samozrejme od typu tónu, ktorý chcete mať na pódiu alebo v štúdiu.

 

4. Diaľkové ovládanie torpéda

https://www.two-notes.com/en/torpedo-series/torpedo-remote/

Stiahnite si Torpedo Remote z Torpedo C.A.B. Webová stránka M+. Vyberte si vhodnú verziu vzhľadom na váš operačný systém (Windows alebo macOS). Po spustení Torpedo Remote budete vyzvaní, aby ste si zaregistrovali jednotku do svojho účtu alebo ju použili ako hosť (odporúčame zaregistrovať jednotku, kvôli aktualizácii firmvéru atď.).

Keď ste v režime hosťa, nemôžete importovať skrinky z vašej osobnej licencie Two notes do Torpedo C.A.B. M+. Z Torpeda C.A.B M+ tiež nemôžete odstrániť skrinky.

Rovnako ako hardvérový stojan, aj diaľkové ovládanie je usporiadané okolo 2 režimov: virtuálna skrinka a infračervený nakladač. Tu sú rôzne rozloženia.

4.1 Dovoz skriniek v Torpedo C.A.B. M+

Na import alebo odstránenie skríň v Torpedo C.A.B. M+, musíte zaregistrovať svoje Torpedo C.A.B. M+ cez Torpedo Remote na váš účet Two notes. Pri používaní diaľkového ovládača Torpedo v režime hosťa nemôžete importovať ani odstraňovať skrinky. Pomocou karty CABINET MANAGER môžete spravovať dve poznámky virtuálne skrinky v Torpedo C.A.B. M+. Ľavý panel označuje skrinky dostupné na vašom počítači. Pravý panel zobrazuje virtuálne skrine uložené v jednotke.

Pomocou samostatného softvéru Torpedo Remote prevezmite ovládanie jednotky cez USB, zmeňte parametre, usporiadajte alebo pridajte/odstraňte skrinky a IR súbory a aplikujte aktualizácie. Torpedo Remote deteguje každú novú aktualizáciu alebo nové skrinky na dve noty (vyžaduje funkčné internetové pripojenie).

Torpedo C.A.B. M+ prichádza s vnútornou pamäťou pre virtuálne skrinky s plnou kapacitou s už naloženými 32 skrinkami DynIR. Ak chcete do jednotky importovať skrinku, ktorá je uložená vo vašom počítači, musíte uvoľniť miesto vyložením jednej alebo viacerých skriniek umiestnených na pravom paneli. (Poznámka: Skrinka je odstránená iba z Torpedo C.A.B. M+. Stále ju máte vo svojej licencii a môžete ju kedykoľvek znova importovať pomocou Torpedo Remote). Presuňte ľubovoľné skrinky z ľavého panela (váš počítač) na pravý panel pre import do Torpedo C.A.B. M+, alebo kliknutím na tlačidlo zaťaženia presuňte skriňu z ľavého panelu na pravý panel.

V CABINET MANAGER môžete zmeniť poradie skriniek DynIR v Torpede. Vyberte jednu skrinku a posúvajte ju nahor a nadol v zozname, aby ste zmenili jej určený slot.

4.2 Saving and loading presets

Pomocou karty PRESET MANAGER môžete spravovať predvoľby v Torpedo C.A.B. M+. Ľavý panel označuje prednastavené priečinky v počítači. Pravý panel zobrazuje predvoľby uložené v jednotke.

Posunutím predvolieb nahor a nadol zmeníte ich poradie v Torpedo C.A.B. M+. Prvých 6 slotov je prístupných pomocou gombíka PRESET na prednej strane jednotky. Odstráňte predvoľby ich presunutím do koša nižšie. Presuňte predvoľby z ľavého panela (váš počítač) na pravý panel (vnútorná pamäť C.A.B. M+).

Proces inštalácie softvéru Torpedo Remote vytvorí priečinok, v ktorom sú uložené virtuálne skrinky s dvoma poznámkami: • „%APPDATA\Two notes Audio Engineering\Cabinets“ v systéme Windows™ • „~/Library/Two Notes Audio Engineering/Cabinets“ v systéme MAC OSX™ Torpedo Remote automaticky stiahne a uloží virtuálne skrinky Two notes do tohto priečinka. V priečinku Dokumenty používateľa sa vytvorí priečinok „Two Notes Audio Engineering“. Tento priečinok obsahuje: • priečinok „Presets“ obsahujúci kópiu všetkých predvolených predvolieb nainštalovaných v C.A.B. M+. • priečinok „Impulses“, ktorý možno použiť na ukladanie IR súborov. Tieto dva priečinky štandardne používa Správca predvolieb a Správca IR používateľa Torpedo Remote.

Torpedo Remote pre Windows™ a MAC OSX™ si môžete stiahnuť z webovej stránky Two notes Audio Engineering.

Rovnako ako hardvérový stojan, aj diaľkový ovládač je usporiadaný do 3 režimov: Arcade, Simulation a IR Loader. Tu sú rôzne rozloženia.

Arkádový režim so zjednodušeným stojanom a jedným mikrofónom na pohyb po skrinke.

Simulačný režim vám poskytuje prístup ku všetkým parametrom a dvom mikrofónom, ktoré je možné umiestniť na prednú alebo zadnú stranu skrinky.

 

Režim IR Loader vám poskytuje rýchly prístup k 2 IR, ktoré môžete používať súčasne, s väčším displejom na vizualizáciu celého názvu súborov.

 

Diaľkové ovládanie vám umožňuje jednoducho usporiadať virtuálne skrinky s dvoma poznámkami, predvoľby a infračervené zariadenia tretích strán.

V okne Cabinet Manager si môžete na ľavej strane vizualizovať skrinky, ktoré sú dostupné vo vašej licencii a na pravej strane, aké skrinky sú vložené do pedálu. skrinky môžete presúvať z ľavého bočného panela (na strane počítača) do vášho Torpeda (pravý bočný panel). Ak sa niekedy zaplní 32 pamäťových slotov v torpéde, musíte uvoľniť miesto presunutím akýchkoľvek skriniek do koša.

Okno PRESET MANAGER umožňuje presúvať predvoľby z počítača do Torpeda.

Proces inštalácie softvéru Torpedo Remote vytvorí priečinok, v ktorom sú uložené virtuálne skrinky Two notes:

„%APPDATA\Two notes Audio Engineering\Cabinets“ v systéme Windows™
„~/Library/Two Notes Audio Engineering/Cabinets“ na MAC OSX™

Torpedo Remote automaticky stiahne a uloží virtuálne skrinky Two notes do tohto priečinka.

V priečinku Dokumenty používateľa sa vytvorí priečinok „Two Notes Audio Engineering“. Tento priečinok obsahuje:

priečinok „Presets“ obsahujúci kópiu všetkých predvolených predvolieb nainštalovaných v C.A.B M.
priečinok „Impulses“, ktorý možno použiť na ukladanie IR súborov.

Tieto dva priečinky štandardne používa Správca predvolieb a Správca IR používateľa Torpedo Remote.

Na načítanie virtuálneho kabinetu s dvoma poznámkami, súboru .tur alebo IR tretej strany do Torpeda použite Správcu pamäte Torpedo Remote.

5. Chcete viac kabinetov (CABs)?

5.1 Cabinety v Two Notes

Pri používaní diaľkového ovládača si môžete prezrieť všetky skrinky, ktoré nie sú vo vašej licencii. To je dôvod, prečo pri prezeraní skríň v diaľkovom ovládači je zoznam oveľa väčší ako to, čo máte vo svojej licencii alebo vo vašom Torpedo C.A.B. M.

torpedo_cabm_interface_6.jpg Pred názvami skriniek uvidíte 3 typy ikon:

Skrine, ktoré sú na vašej torpédovej jednotke.
Skrinky, ktoré sú na vašej licencii načítané vo vašom počítači
Skrinky, ktoré nevlastníte, ale môžete si ich pred kúpou pozrieť v obchode Two notes Store.

Keď si prezeráte skrinku, ktorá sa nachádza na vašom počítači (čo znamená, že ju vlastníte a máte ju vo vašej licencii uloženú vo vašom počítači), ovládač musí najprv načítať skrinku, aby ste mohli upraviť všetky parametre. Pri zobrazení ukážky budete mať prístup iba k jednému mikrofónu skrinky. Zvuk stále ide normálne cez pedál, takže môžete použiť C.A.B. M ako normálne.

Pedál zobrazí na obrazovke „Ukážka“:

Tento box vám umožňuje preniesť skriňu, ktorú si prezeráte, z počítača do vášho C.A.B. M (pokiaľ máte v zariadení k dispozícii pamäťové sloty).

Keď si prezeráte skrinku, ktorú nevlastníte, vložia sa náhodné stíšenia a máte prístup len k jednému mikrofónu, aby ste si mohli skrinky prezrieť.

Pedál zobrazí na obrazovke „La Boutique“:

Zobrazenú skrinku môžete pridať do nákupného košíka kliknutím na vozík so znamienkom plus:

Túto operáciu je možné zopakovať pre ľubovoľné skrinky a keď chcete dokončiť košík a kúpiť požadované skrinky, kliknete na vozík so zeleným začiarknutím a dostanete sa do online obchodu Two notes Store. Vozík so znamienkom mínus umožňuje vybrať aktuálnu skrinku z vozíka:

Na diaľkovom ovládači nie je uložená žiadna fakturácia ani informácie o spôsobe platby, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť.

 

5.2 .tur files (.tur súbory)

.tur sú proprietárne súbory vytvorené pomocou softvéru Two notes Audio Engineering Torpedo BlendIR. Softvér je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky Two notes Audio Engineering. S Torpedo BlendIR môžete použiť technológiu Torpedo na zachytenie zvukového podpisu vašej vlastnej skrinky a mikrofónu do najhlbších detailov.

Ak chcete nahrať súbor do Torpeda, umiestnite ho do predvoleného adresára Impulse alebo vyberte adresár obsahujúci súbory cez Torpedo Remote (toto sa dá urobiť v menu). Potom môžete nahrať súbory do Torpeda cez Správcu pamäte alebo ich priamo počúvať cez hlavné okno Remote.

Upozorňujeme, že pri súboroch .tur nemáte prístup k parametru polohy mikrofónu.

5.3 IR súbory tretích strán (vo formáte .wav alebo .aiff)

Torpedo C.A.B. M vyhovuje impulzným odozvám (IR) tretích strán vo formáte .wav alebo .aiff, 16 alebo 24 bitov, 44,1 khz až 96 khz.

5.3.1 S diaľkovým ovládaním torpéda

Ak chcete načítať súbor do Torpedo C.A.B. M vnútornej pamäte, použite okno IR Manager.

 

Ľavý panel sú súbory vo vašom počítači. Môžete si prezerať priečinky, v ktorých máte uložené IR. Pravá strana predstavuje IR súbory, ktoré sú načítané v Torpedo C.A.B. M. Môžete pretiahnuť IR z počítača (vľavo) do Torpeda (vpravo). Ak chcete uvoľniť pamäťové sloty v pedáli, môžete IR pretiahnuť do zásobníka v spodnej časti.

Máte prístup k niektorým možnostiam úpravy IR súboru na prenos:

Dĺžka IR )lenght): zvýšenie dĺžky IR zlepší rozlíšenie spracovania torpéda (vyššia presnosť povedie k lepšej presnosti v dolnom konci). Upozorňujeme, že 40 ms IR zaberie 2 sloty vo vašom Torpedo C.A.B. Vnútorná pamäť M.
IR offset: máte prístup k 3 možnostiam, ktoré zmenia spôsob spracovania IR súboru:

* Minimálna fáza (offset): Algoritmus presunie vzorky v súbore, takže budú znieť vo fáze s akýmkoľvek iným IR súborom (za predpokladu, že túto funkciu použijete aj na prenos ostatných súborov).

* Min. IR Latency: súbor je orezaný, takže pred prvou vzorkou nie je ticho, môže to viesť k zmene zvuku, ale vaša latencia bude minimálna.

* Originál: vzorky v súbore zostanú nedotknuté. Pri zmiešaní s inými IR súbormi sa môžu vyskytnúť problémy so zrušením fázy.

Poznámka: So súbormi tretích strán nemáte prístup k parametrom polohy mikrofónu.

5.3.2 S pamäťovou kartou

Ak chcete mať viac IR ako 512 slotov vnútornej pamäte, použite pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu Torpedo Remote nevidí a je prístupná iba cez samotný pedál. Najprv je potrebné vložiť pamäťovú kartu. (Pozrite si časť 4.3.6.4 Upevnenie pamäťovej karty vyššie v príručke.) Ak chcete kartu pripojiť, musíte prejsť do časti Ponuka → Globálne a posunúť sa na „Pripojenie pamäťovej karty“. Stlačte ENTER pre pripojenie karty, pripojte Torpedo C.A.B. M do počítača. Pedál sa potom bude považovať za bežné veľkokapacitné pamäťové zariadenie (ako USB kľúč). Skopírujte a prilepte IR súbory, ktoré chcete mať na pamäťovej karte (ako zvyčajné kopírovanie a vkladanie do počítača z jedného priečinka do druhého). Odpojte pamäťovú kartu stlačením ENTER na Torpedo C.A.B. M.

Infračervené zariadenia tretích strán načítané na pamäťovej karte budú potom prístupné cez režim IR Loader v priečinku MEMORY CARD. FILE zobrazuje aktuálne zvolené IR. Existujú 2 spôsoby, ako prehľadávať IR na pamäťovej karte:

* rolovaním pomocou ovládača VOLUME/VALUE na mieste FILE.

* stlačením ENTER v umiestnení FILE. Otvára pohľad na vlnu IR. Stlačením tlačidla MENU sa vrátite späť do koreňového adresára pamäťovej karty a uvidíte všetky IR súbory načítané na pamäťovej karte a môžete ich prehliadať.

 

Specifikácia:

 

3. Zoznam mikrofónov

Každá skrinka v knižnici Two Notes sa dodáva s výberom 8 mikrofónov. Výber mikrofónov závisí od typu a modelu skrinky. Inými slovami, niektoré mikrofóny v nasledujúcom zozname nemusia byť nevyhnutne dostupné s vami vybranou skrinkou.

4. Block diagram

5. Technické data

Technická podpora

Ak narazíte na problém s vaším produktom alebo budete potrebovať pomoc týkajúcu sa akýchkoľvek technických aspektov, uvedomte si, že Two notes Audio Engineering vyvinulo online služby, ktoré vám poskytnú rýchlu a efektívnu technickú podporu, Two notes Help Desk.

Neváhajte a prezrite si Databázu znalostí, ktorá obsahuje všetky druhy užitočných informácií, alebo odošlite lístok, ak máte nejaké otázky alebo potrebujete pomoc s produktom Two notes.

1. Two Notes Webová stránka

Na webovej stránke Two notes Audio Engineering nájdete:

novinky o spoločnosti a produktoch (novinky na domovskej stránke),
komplexné informácie o Torpedo C.A.B. M+ a jeho mnohé aplikácie (FAQ),
aktualizácie firmvéru a softvéru na stiahnutie (produkty/Torpedo C.A.B. M+/stiahnuté),
prístup do obchodu Two notes Store, kde si môžete kúpiť nové skrinky,
softvér Torpedo BlendIR (produkty/Torpedo C.A.B. M+/stiahnuté),
oficiálne fórum, kde môžete zdieľať tipy a rady s ostatnými používateľmi Torpeda (fórum).

Tím Two notes často navštevuje špecializované fóra, aby pomohol používateľom.

2. E-mail

Neponúkame technickú podporu prostredníctvom e-mailu. Kontaktujte nás prostredníctvom Help Desku na vyššie uvedenej adrese.

Podobné články

2 Comments

 1. Názor známeho z ČR, ktorý zariadenie vlastnil:

  Na live hraní se to dá bez problémů použít. Buď ho zapojíte mezi zesilovač a box a z něho linkou do mixu. V Torpedu si můžete vybrat mezi různými boxy, mikrofony a umístěným mikrofonů. Míchat můžete dva najednou. Ovládání je přes BT z tlf nebo tabletu. Mají na to šikovnou a přehlednou aplikaci.

  A nebo ho zapojíte přímo za preamp a použijete některý z nabízených IR (jejich tam hromada). Pak jedete linkou přímo z Torpeda do mixu. Ovládání stejné jako u první varianty. Jen potom potřebujete Inear a nebo od zvukaře pustit do odposlechu.

  Vše se děje v reálném čase, bez jakýkoliv výpadků. Zkoušel jsem obě varianty a je dobrý si doma připravit(ošahat) a na live to doladit. Ale dá se to nastavit během pár minut

  V přímým srovnání zvuku mezi mikrofonem a Torpedem ať už variantou první nebo druhou, to zvukaři chválili a na podiu byl celkem klid. 🙂

  Objektivně, je to dobrá vychytávka právě na live hraní a domácí nahrávání. Zvuk si jednou nastavíte a máte ho pořád stejný. Jestli je to lepší než mikrofon+box je diskutabilní, protože ne každá kombinace mikrofonu a boxu funguje dobře a na live hraní není kolikrát čas řešit mikrofony a umístění. Tož tak.

  Petr K.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *