| |

Arpeggio – rozklady kvintakordov v C ionskej – cvičenie

V tomto cvičení sa zameriame na kvintakordy (triady) v C diatonickej dur (ionska). Základom cvičenia (hraného rozkladu – arpéggia) sú plné farebné tóny (noty a TABy zobrazené v obrázkoch) a verziou sú prázdne elipsy. Postupujte a cvičte podľa nôt a TABov nad obrázkami – budú dorobené).

Na stránke sa pracuje 🙂

Verzia obrázku s nemeckou terminológiou

Image version with German terminology


In this exercise we will focus on fifth chords (triads) in C diatonic major (Ionian). The basis of the exercise (played decomposition – arpeggio) is full color tones (notes and TABs shown in the pictures) and the version is empty ellipses. Follow and practice according to the notes and TABs above the pictures – they will be completed).

Under construction 🙂

*

Verzia obrázku s anglo – americkou terminológiou

Version of the image with Anglo-American terminology

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *