EVERTUNE – nastavenie a ovládanie

Základné informácie o systéme EVERTUNE nájdete tu: https://mojagitara.com/kobylkovy-system-evertune/

EverTune umožňuje hráčom nepretržite sa sústrediť na svoju inšpiráciu a zároveň držať gitaru naladenú od prvého do posledného tónu bez ohľadu na to, čo. Pred prvým použitím EverTune si prečítajte tento preložený návod na obsluhu. A ak po prečítaní pretrvávajú otázky, pozrite sa na stránku nastavenia online na adrese

http://www.evertune.com/setupfaq

Môžete tiež kontaktovať spoločnosť EVERTUNE na emailovej adrese info@evertune.com.

EverTune je úplne pasívny systém, ktorý je bez batérií a je bezúdržbový. Je úplne neviditeľný. Po nastavení hráčom zostane struna naladená v dôsledku teplotných zmien, akejkoľvek veľkosti a množstva ohybov – vyťahovanie strún (bending), akejkoľvek techniky prstokladu, akejkoľvek intenzity stláčania a akéhokoľvek napínania strún. A ak jedna struna praskne, ostatné zostanú perfektne naladené, vďaka čomu je systém EverTune osadený na gitare dokonalý pre všetky štúdiové a živé prostredia.

KROK 1
Aktivácia každého sedla EverTune

Aby bolo sedlo EverTune aktívne, musí ho hráč umiestniť do aktívnej zóny. Za týmto účelom uvoľnite ladiaci kolík Low E, kým nebude struna uvoľnená. Teraz vytiahnite notu a utiahnite ladiaci kolík (obr. 1). Pokračujte v ťahaní noty a uťahovaní ladiaceho kolíka a počúvajte, kým nota nezostane konštantná ako v tabuľke nižšie. Keď nota zostane konštantná, sedlo vstúpilo do zóny 2, aktívnej zóny EverTune, ktorú tiež nazývame „sladký bod“.

Video nižšie ukazuje rôzne zóny, ako aj to, ako nastaviť sedlo do zóny 2 (sladký bod).

Pred zónou 2 sa výška tónu zvyšuje s každým otočením ladiaceho kolíka, presne ako pri bežnej gitare. EverTune je tu neaktívny. Keď vstúpime do zóny 2, výška tónu zostane konštantná a EverTune je tu aktívny. Keď budeme neustále uťahovať ladiaci kolík, nakoniec opustíme zónu 2 a výška tónu začne opäť stúpať. EverTune je aktívny iba v zóne 2, takže sa pred ladením a hraním uistite, že je každé sedlo aktívne (v zóne 2). Viac informácií o zóne 2 a systéme EverTune nájdete na stránke evertune.com/setupfaq.

KROK 2
Ladenie pomocou šesťhranného kľúča

Poznámka: Na gitare s EverTune sa VŠETKO ladenie vykonáva pomocou šesťhranného kľúča EverTune na kobylke (obr. 2). Ladiace kolíky na vreteníku sa používajú iba na umiestnenie každého sedla do zóny 2 a na nastavenie polohy každého sedla pre optimálnu citlivosť na ohyb.

Ak chcete naladiť strunu, nastavte (dostante) sedlo do zóny 2, ako je uvedené v kroku 1, a potom použite šesťhranný kľúč EverTune na nastavenie napätia sedla. Vložte šesťhranný kľúč EverTune do ladiaceho otvoru (obr. 3) a potom ho otočte v smere hodinových ručičiek na zvýšenie tónu a proti smeru hodinových ručičiek na zníženie tónu. Pred kontrolou naladenia vždy vyberte kľúč.

POZNÁMKA: Imbusový kľúč EverTune je štandardný 2,5 mm šesťhranný kľúč dostupný vo všetkých obchodoch s hardvérom.

Každá jedna polovica otočenia šesťhranného kľúča je asi 15 centov na úpravu na ladičke (obr. 4). Pre viac informácií si pozrite našu stránku Tuning z evertune.com/setupfaq.

 

KROK 3
Ohýbanie a vyťahovanie

Keď je sedlo v zóne 2, ako je uvedené v kroku 1, a struna je naladená, ako je uvedené v kroku 2, je čas nastaviť citlivosť ohybu. Utiahnite ladiaci kolík na vreteníku a zároveň brnknite na strunu, kým tón nezostane nadladený. Potom uvoľnite ladiaci kolík, kým nota neklesne späť do ladenia (obr. 5). Bod, v ktorom sa tón vráti späť do tónu, je prechodový bod medzi zónou 2 a mimo zóny 2.

V tomto bode sa struna ohýba a tremá ako na bežnej gitare, s výnimkou toho, že tón zostane po ohnutí vždy naladený. Tento bod predstavuje maximálnu citlivosť na ohyb. Povoľte ladiaci kolík asi o osminu otáčky od hranice, kde je tón nadladený a dostávame sa do bodu, kde sa ohyby stále dejú rýchlo a intonácia a ladenie sú zachované aj pri veľkej intenzite brnkania a silnom tlaku prstov (obr. 6). To je skvelé pre ľudí, ktorí rozladia svoje struny alebo menia intenzitu brnknutia a tlak prstov a chcú byť stále dokonale zladení a intonovaní.

Dve polovičné otáčky ladiaceho kolíka späť od hranice, kde je tón nadladený, je stredom sweet spotu (obr. 7). Tu je rovnomerné ohýbanie vyvážené EverTune. To je skvelé pre rytmickú gitaru a štúdiové overduby a skladby s vrstvením viacerých gitarových partov, pretože melódia a intonácia budú konštantné od záberu k záberu a zo dňa na deň bez ohľadu na atmosférické podmienky.

Video nižšie ukazuje, ako povoliť ohýbanie strún nastavením sedla na koniec zóny 2.

Viac informácií o ohýbaní nájdete v sekcii Ohýbanie na tejto stránke: evertune.com/setupfaq.

KROK 4
Intonácia – ladenie

Ak chcete intonovať (nastaviť harmonické ladenie) každé sedlo EverTune, otočte šesťhranným kľúčom v intonačnom otvore. Ak chcete sedlo odsunúť od matice nastavenia krku, otočte šesťhranným kľúčom v smere hodinových ručičiek (obr. 8). Ak chcete posunúť sedlo dopredu, smerom k matici, otočte šesťhranným kľúčom proti smeru hodinových ručičiek.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Po každej intonačnej úprave musíme sedlo prestaviť späť do hracej polohy v zóne 2 pomocou ladiacich kolíkov na vreteníku. Každá úprava intonácie posunie sedlo do iného bodu v zóne 2 a dokonca ho môže posunúť aj mimo zóny 2.

Ladiaci kolík na hlavovej pažbe je dobré povoliť o 1 pol otáčky pred každým 4 pol otáčkami intonačnej skrutky v smere uťahovania. Potom sa bude intonačná skrutka vždy ľahko otáčať. Intonácia je s EverTune skvelá, pretože je taká jednoduchá a dá sa robiť, keď je struna úplne napnutá a struna zostane naladená! Ak chcete vidieť hlbší pohľad na intonáciu, pozrite si náš odkaz z tejto stránky evertune.com/setupfaq.

KROK 5
Nastavenie výšky každého sedla – Action Height

Ak chcete nastaviť výšku činnosti každého sedla EverTune, otočte šesťhranným kľúčom v akčnom otvore. Ak chcete posunúť sedlo nahor, otočte šesťhranným kľúčom proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete posunúť sedlo nadol, otočte šesťhranným kľúčom v smere hodinových ručičiek (obr. 9).

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Po každej akčnej úprave musíme sedlo prestaviť späť do hracej polohy v zóne 2. Každá akčná úprava posunie sedlo, čo môže posunúť sedlo do iného bodu v zóne 2 a dokonca ho môže posunúť von zo zóny 2. Keď je akcia upravená, mali by sme tiež znovu intonovať.

Nastavenie akcie je skvelé s EverTune, pretože je to tak jednoduché a dá sa to urobiť, keď je struna úplne napnutá a struna zostane naladená! Ak chcete vidieť hlbší pohľad na úpravu akcie, pozrite odkaz z tejto stránky evertune.com/setupfaq.

Výmena strún – vymieňame za tú istú hrúbku

Používanie rovnakej hrúbky strún – pri výmene strún prechádza každá struna jedným z otvorov pre strunu na zadnej strane gitary, vychádza za sedlom (obr. 10) a potom sa ako zvyčajne omotá okolo ladiaceho kolíka na vreteníku.

Potom jednoducho vložte každé sedlo do zóny 2 pomocou ladiacich kolíkov a skontrolujte ladenie. Keď majú nové struny rovnaký rozmer strún, gitara by mala byť zladená (niektoré struny môžu potrebovať mierne nastavenie kvôli malým odchýlkam vo veľkosti strún pri výrobe).

Výmena hrúbky strún a alternatívne ladenie

Sedlá EverTune je možné nastaviť na napätie od 10 do 28 libier (4,5 až 12,6 kg). Čo znamená, že zvyčajne zvládnu sady 009 až 011 a sady 012 s normálnou hrúbkou basových strún v štandardnom ladení. Pre vyššie a nižšie napätie sú vlastné sedlá k dispozícii na objednávku na EverTune.com. Navštívte stránku evertune.com/setupfaq, kde nájdete tabuľku s hrúbkami strún, dĺžkami mierok a ladeniami.

Pri výmene hrúbky strún a ladení sa zvyčajne musí veľa upravovať napnutie sedla. Napríklad prechod z E do pádu D bude trvať 15-20 polovičných otočení šesťhranného kľúča. Ak sa výška struny prestane meniť, keď veľa otáčame šesťhranným kľúčom nahor alebo nadol, aby sme zmenili výšku tónu, potom sa sedlo posunulo mimo zónu 2.

Napríklad, aby sme naladili strunu Low E na C, dáme sedlo v zóne 2 a potom začnite otáčať šesťhranným kľúčom proti smeru hodinových ručičiek. Predtým, ako tón dosiahne C, môže sa zastaviť rozladenie, aj keď stále otáčame šesťhranným kľúčom v ladiacom otvore. Čo sa stalo? Pri tomto veľkom poklese napätia sa struna stiahla a sedlo sa vytiahlo na zarážku ohybu von zo zóny 2. Takže teraz vrátime sedlo späť do zóny 2 uvoľnením ladiaceho kolíka na vreteníku a potom môžeme pokračovať v rozlaďovaní.

Pozrite si ďalšiu tému k tejto problematike: https://mojagitara.com/evertune-ladenie-a-hrubky-strun/

Pre hlbšiu diskusiu o témach ladenia, ako sú meradlá strún a veľké zmeny ladenia, nájdete tieto témy na našej stránke evertune.com/setupfaq.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme, že ak sa šesťhranný kľúč ťažko otáča, PRESTAŇTE HO OTÁČAŤ (obr. 11), ladičky mohli dosiahnuť koniec svojho rozsahu. Ak sa tak stane, kontaktujte EVERTUNE na adrese info@evertune.com.

POZNÁMKA: Keď prechádzate z vyššej na nižšiu hrúbku strún, nalaďte struny na približne pol tónu vyššie požadovanej noty pomocou ladiacich kolíkov na vreteníku. Potom znížte napnutie sedla pomocou šesťhranného kľúča v ladiacom otvore za sedlom, kým nebude každá struna zladená. Vyhnete sa tak pretrhnutiu výpletu pokusom dostať sedlá do zóny 2, keď je napätie nastavené príliš vysoko pre menšiu mieru výpletu.

Kontrola ladenia

EverTune udrží strunu naladenú po celú dobu životnosti struny. V prostredí štúdia skontrolujte melódiu raz za deň. Niekedy môže oxidácia (hrdza) strún zvýšiť ich hmotnosť, čo môže znížiť výšku tónu o niekoľko centov. Dá sa to nastaviť späť rýchlou kontrolou a drobným doladením napnutia sedla. Táto denná kontrola je potrebná iba v prostredí štúdia, kde sa počíta každý cent.

Viac informácií nájdete na stránke evertune.com/setupfaq. Táto stránka je priebežne aktualizovaná. Taktiež môžete EVERTUNE kedykoľvek kontaktovať na adrese info@evertune.com s akoukoľvek spätnou väzbou a otázkami. A teraz sa pripravte na šialený zážitok: gitara, ktorá zostane presne tak, ako je nastavená, za každých podmienok!

Kontaktný email:
info@evertune.com

Webstránka: www.evertune.com

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *