Neural DSP Quad Cortex – CorOS 1.3.0

V tomto príspevku nájdete preklad a doplnenie originálneho článku Neural DSP Quad Cortex – CorOS 1.3.0 kde ide o veľmi významný update z hľadiska zmiena  úprav SW a doplnení. Doteraz sa jedná o najabicióznejší update.

Preklad a doplnenie článku: https://neuraldsp.com/news/coros-1-3-0-is-now-availalable

CorOS 1.3.0 je teraz k dispozícii.


Stiahnite si ho cez Nastavenia > Možnosti zariadenia > Aktualizácie zariadenia na Quad Cortex po pripojení k Wi-Fi. Pred aktualizáciou firmvéru odporúčame vytvoriť zálohu.

Vyhľadanie update (na nové update upozorní zelena LED dioda v sekcii SEttings – Device Options).


CorOS 1.3.0 je zatiaľ naša najambicióznejšia aktualizácia! Obsahuje veľmi očakávaný Looper, mnoho nových a pokročilých virtuálnych zariadení a množstvo nových funkcií, ako sú LED ovládacie prvky, Screen & Volume Lock, Lane Output Mute/Solo tlačidlá a mnoho ďalších. Aktualizovaný bol aj zvukový ovládač systému Windows.

Stiahnutie update CorOs 1-3-0

Spustenie update CorOs 1-3-0

Pred a počas aktualizácie – sa zobrazí hlásenie s textom:

Dotyková obrazovka a nožné spínače budú dočasne vypnuté.

Zvuk bude nedostupný.

Neodstraňujte napájací kábel ani nevypínajte Quad Cortex

Po inštalácii na 100% treba REBOOT = reštartovať


Došlo aj k niekoľkým zásadným zmenám základnej funkčnosti, konkrétne k tomu, ako fungujú zmeny parametrov scény. Preto je dôležité, aby ste si pozorne prečítali nižšie uvedený zoznam zmien, konkrétne časť „Zmenené“, ktorá podrobne popisuje, ako sa zmenila existujúca funkcia.
Dúfame, že sa vám CorOS 1.3.0 bude páčiť!


Pridané

LooperRekordný čas až 4 m 44 s.

Blok Looper môže byť umiestnený kdekoľvek na mriežke, čo umožňuje kreatívnu konfiguráciu smerovania. Použite parameter Routing Mode na zmenu medzi sieťovou slučkou a globálnou I/O slučkou.

Dá sa použiť v režime Preset/Scene/Stomp.

Aktívna slučka je trvalá počas zmien predvolieb, pokiaľ má predvoľba, na ktorú sa meníte, pridaný aj blok Looper.

Použite režim Perform na ovládanie Loopera pomocou nožných spínačov a režim Params na zmenu nastavení Loopera. Vždy môžete použiť dotykovú obrazovku.

Nožné spínače, ktoré majú funkciu nahrávania, môžu byť nezávisle nastavené na Prepínanie alebo Momentary.

Quantize vám umožňuje synchronizovať looper s QC Tempo alebo s externými MIDI hodinami.

Threshold umožňuje spustenie funkcie nahrávania, keď je detekovaný zvukový signál. Threshold bude deaktivovaný, keď Looper prijíma MIDI hodiny.

MIDI ovládateľné. Mnoho parametrov loopera možno spustiť prostredníctvom vyhradených CC správ.


Ovládanie:

Duplikovať (vytvorte overdub, ktorý je X-krát dlhší ako vaša pôvodná slučka, čo vám umožní predĺžiť vašu pôvodnú slučku, keď nahrávate overdub).

Re-Loop (skrátiť dĺžku vašej slučky, keď je aktívna funkcia Duplicate).

One Shot (prehrajte slučku raz a potom zastavte).

Polovičná rýchlosť (prehrajte slučku polovičnou rýchlosťou).

Punch In (nahrádza zvuk).

Overdub (záznam).

Prehrať/Zastaviť.

Spätne (previnie slučku).

Undo (vrátiť späť poslednú akciu).

Freeze – Zmraziť

Efekt Freeze je teraz dostupný v novej kategórii Morph v menu zariadenia.

Schránka – Clipboard

Bloky je možné skopírovať otvorením editora parametrov bloku, klepnutím na kontextovú ponuku a následným klepnutím na položku Kopírovať zariadenie. Bloky je možné prilepiť klepnutím na Mriežku na pridanie nového zariadenia a následným klepnutím na nové tlačidlo Prilepiť zariadenie zo schránky. Prípadne otvorte Editor parametrov zariadenia, ktoré chcete nahradiť, klepnite na kontextové menu a potom klepnite na Prilepiť, čím zariadenie vymeníte. Schránka vám umožňuje kopírovať a vkladať bloky medzi predvoľby.

Amplifiers

  • Brit UBL Lead (Marshall® Silver Jubilee®)
  • Brit UBL Lead Clip (Marshall® Silver Jubilee®)
  • UK C15 Boost (Vox® AC15®)
  • UK C15 Normal (Vox® AC15®)
  • US Prince (Fender® Blackface Princeton Reverb®)
  • US Tweed Basslad Bright (Fender® Bassman® Tweed)
  • US Tweed Basslad Bright Jumped (Fender® Bassman® Tweed)
  • US Tweed Basslad Normal (Fender® Bassman® Tweed)
  • US Tweed Basslad Normal Jumped (Fender® Bassman® Tweed)

Delay

 • Analog Delay
 • Analog Delay (Mono)
 • Slapback Delay
 • Slapback Delay (Mono)

Modulation

 • Chief CE2W Chorus (BOSS® CE-2W®)
 • Chief CE2W (Mono) (BOSS® CE-2W®)
 • Chorus 229T (TC Electronic® TC-2290®)
 • Chorus Engine
 • Dream Chorus (TC Electronic® Dreamscape®)
 • Dream Chorus (Mono) (TC Electronic® Dreamscape®)
 • Flanger Engine
 • MX Flanger (MXR® Flanger M117R®)

Cabs

  • 110 US PRN C10R (Fender® Princeton® with Jensen® C10R drivers)
  • 112 UK C15 Blue (Vox® AC15®  with Celestion® Alnico Blue drivers)
  • 410 US Basslad PR10 (Fender® Bassman® Tweed with Jensen® P10R drivers)

Nové Factory Presets

 • 6D 4 In 1 has been removed and replaced with the new Captain Morgue.
 • 4B Dano Sol has moved to 22F, removing Slow Sol. New Bogna Vishu Clean added to 4B.
 • 4D Dual Trverb has moved to 22G, removing California Ch3. New Captain 50 added to 4D.
 • 5A Egyptian Dream has moved to 22A, removing Clean Your Toilet. New Brit UBL Lead added to 5A.
 • 5H Cinematic Shimmer has been updated. Row 2’s Reverb has been changed to Shimmer.
 • 6E Wet Dry Wet has moved to 22B, removing Crunchy Yet Gainy. New Looper X added to 6E.
 • 6F Bright Brit has moved to 22C, removing Shooting Star. New Freeze Me added to 6F.

Screen and Volume Lock – Zámok obrazovky a hlasitosti

Stlačením tlačidla napájania získate možnosť uzamknúť dotykovú obrazovku a hlavný gombík hlasitosti. Keď je uzamknutý, v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí indikátor uzamknutia. Ak chcete odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania.Ak pohnete ovládačom hlavnej hlasitosti, keď je zamknutý, hlasitosť sa nezmení, kým ovládač najprv neotočíte na hodnotu nastavenú pri uzamknutí ovládača.

Odomknutie zámku klepnutím  pridržaním power tlačidla:

Možnosti prehrávania cez USB Napájanie slúchadiel USB Playback je možné nastaviť na Žiadne, USB 1/2, USB 3/4 alebo Oboje cez obrazovku Nastavenia I/O. To vám umožňuje ovládať zvuk odosielaný do slúchadiel, keď používate Quad Cortex ako zvukové rozhranie USB. Klepnite na Tempo LED ControlLED Tap Tempo je teraz možné deaktivovať/povoliť cez obrazovku Tap Tempo.

Ovládanie jasu LED 
Jas LED je možné ovládať cez Nastavenia > Možnosti zariadenia > Jas. Dvojitým klepnutím prejdete Dvojitým ťuknutím na blok na Mriežke môžete zmeniť jeho stav vynechania.


Mute a Solo
Do blokov výstupného pruhu boli pridané tlačidlá Mute a Solo. Tieto ovládacie prvky môžu byť priradené scéne alebo priradené k expression pedálu. Na výstupnom bloku sa zobrazí farebný pás v závislosti od toho, či sú aktivované Mute a/alebo Solo.

Spárované výstupy
Výstupy 1 a 2 a výstupy 3 a 4 je možné spárovať na obrazovke I/O Settings. Klepnutím na výstup zobrazíte stlmovače pre oba, ale stlmovače nie sú spárované. Dlhým stlačením výstupu zmeníte stav páru. Toto nastavenie sa automaticky uloží.Prepínač Mute bol pridaný do Out 1, Out 2, Out 3 a Out 4 (prepojené a neprepojené) na obrazovke I/O Settings.

Tuner

Dizajn tunera sa zmenil tak, aby zobrazoval centové hodnoty. Tuner už nestíši hlavné výstupy, ale namiesto toho vybraný vstup (y) privádzaný do tunera. Je tiež možné napájať oba vstupy 1 a 2 súčasne do tunera. To umožňuje prehrávanie cez USB a Looper pokračovať v dodávaní signálu do výstupov, kým sa tuner používa.

Ďalšie funkcie


Zoznam doplnkov a zmien sa teraz zobrazí po reštartovaní Quad Cortex po aktualizácii.

Vedľa názvov niektorých parametrov v editore parametrov sa zobrazí informačné tlačidlo, ktoré zobrazuje kontextové okno s ďalšími informáciami.

Podpora pre prichádzajúce MIDI hodiny cez MIDI DIN.

Parameter Sync bol pridaný do všetkých modulačných zariadení, čo vám umožňuje synchronizovať ich efekty s tempom QC alebo s MIDI hodinami cez USB alebo MIDI Din. Hodnota Sync Note je obmedzená rozsahom parametrov Tempo a SPEED.

Farby LED diód boli upravené tak, aby sa viac zhodovali s farbami zariadení v sieti The Grid.

Dve skratky tvaru Splitter/Mixer boli odstránené. V režime scény sa namiesto nich zobrazí navigačná ponuka scén.

Zmenené

Výkon neurónového snímania bol vylepšený, čo umožňuje pridanie viacerých snímaní do jednej predvoľby.

Ovládač systému Windows bol aktualizovaný a umožňuje vám vybrať si medzi výstupom 1/2 alebo výstupom 3/4 pre prehrávanie.

Vyriešilo sa aj niekoľko problémov so zvukom a výkonom.

Priradenie parametrov scény bolo prepracované.

Parametre sa už nepriraďujú scénam, keď ich upravujete v režime scény.Ťuknutím a podržaním parametra ho priradíte k scénam.

Klepnutím a podržaním parametra priradeného scéne zobrazíte dialógové okno zrušenia priradenia.

Priradenie/zmeny parametrov scény je možné vykonať bez ohľadu na aktuálne aktívny režim.

Aktívna scéna je teraz viditeľná v režime koncertu.Ikona scény sa zobrazí namiesto ikony napájania v editore parametrov, ak je premostenie priradené scénam.

Dve skratky tvaru Splitter/Mixer boli odstránené.

V režime scény sa namiesto nich zobrazí navigačná ponuka scén.

Text vyskakovacieho okna tlačidla napájania sa zmenil.

Ak Quad Cortex zaznamená zlyhanie používateľského rozhrania, zobrazí sa nové chybové hlásenie.

Ak Cortex Cloud zaznamená chybu časového limitu, zobrazí sa nové chybové hlásenie.

Ťahaním bloku medzi riadkami 1-2 a riadkami 3-4 sa už blok neduplikuje. Táto funkcia je nahradená schránkou.Minimálna hodnota parametrov zisku a úrovne je teraz „OFF“.

Pri sťahovaní alebo odosielaní pribaleného Capture sa už nezobrazuje výzva na prepísanie existujúceho Capture, ak je existujúci Capture identický.

Klepnutím na blok na mriežke, keď je otvorený editor parametrov, sa okamžite otvorí editor parametrov pre blok, na ktorý sa klepne.

Niekoľko malých zmien používateľského rozhrania a backendu.


Opravené
Problém, kedy by tempo BPM bolo nesprávne po zastavení a reštartovaní MIDI hodín cez USB MIDI.
Problém, pri ktorom tlačidlo Stiahnuť všetko stiahne iba IR na aktuálnej stránke knižnice IR.
Problém, pri ktorom môže používateľské rozhranie zlyhať pri sťahovaní alebo nahrávaní Neural Capture.
Zoznam dostupných WiFi SSID sa teraz rozširuje na spodok dostupnej oblasti.
Problém, pri ktorom sa chyba „Port Conflict“ nesprávne zobrazí pri pridávaní bloku FX Loop do mriežky.
Problém, pri ktorom sa správa o prepísaní nezobrazila správne pri nahrávaní predvoľby s názvom obsahujúcim špeciálne znaky.
Problém, pri ktorom by sa pri nahrávaní predvoľby alebo záznamu so symbolom $ v názve zobrazilo chybové hlásenie.
Problém, pri ktorom by ťahanie bloku na iný blok na Mriežke viedlo k zmiznutiu jedného z blokov.
Problém, kedy by kontrolka Tempo LED po odpojení USB kábla blikala alebo ak počítač pripojený cez USB prešiel do režimu spánku.
Problém, kedy by sa parametre nesprávne zobrazovali ako priradené po zrušení ich priradenia z expression pedálu, ak by Parameter Editor mal dve stránky.
Problém, pri ktorom sa zásobník späť/znova nevymaže počas obnovenia továrenských nastavení.
Problém, pri ktorom sa po automatickom zatvorení obrazovky Tap Tempo mohla LED dióda Tempo nesynchronizovať.
Problém, keď LED nožného spínača nadol nezostane svietiť, keď je otvorený editor parametrov po zmene režimov pomocou nožných spínačov nahor a nadol.
Problém, keď parameter RESO filtra obálok mal príliš veľa krokov pri nižších hodnotách.
Problém, kedy by ponuka ovládania výstupu z jazdného pruhu zostala otvorená pri zmene predvolieb.
Problém, pri ktorom by sa parametre bloku zmenili pri otáčaní nožného spínača A alebo B, ak by bol Tempo alebo Tuner otvorený v hornej časti editora parametrov.
Problém, pri ktorom by sa na každej podstránke Možnosti zariadenia nesprávne zobrazoval čierny posuvník.
Problém, keď sa predvoľba nedostala do nečistého stavu pri použití nožných spínačov na úpravu parametrov riadenia výstupu do jazdného pruhu.

Problém, pri ktorom by sa predvoľba zmenila po stlačení nožného spínača Hore na úpravu jasu v Možnostiach zariadenia.Niekoľko malých opráv používateľského rozhrania a backendu.

® Všetky názvy produktov sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov, ktorí nie sú žiadnym spôsobom spojené ani pridružené k Neural DSP. Tieto názvy produktov, popisy a obrázky sa poskytujú výlučne na účely identifikácie konkrétnych produktov, ktoré boli študované počas vývoja zvukového modelu Quad Cortex.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *