|

Obraty nonových akordov

Okrem základného tvaru – polohy rozoznávame tri obraty nonových akordov. Vysvetlíme si ich na dominantnom septakorde z veľkou nonou od tónu „c“ (C9).

*

 

Prvý obrat nonoveho akordu

Nastáva presunutím pôvodnej tercie (tercie v základnom tvare) do basu – do polohy najnižšieho tónu. Základný tón sa presúva o oktávu vyššie. Názov tohto obratu sextseptimový akord odvodíme od jeho vnútornej stavby medzi najnižším (basovým) tónom a najvyšším v tomto obrate a najnižším tónom a pôvodným tónom základným.

*

*

Druhý obrat nonoveho akordu

Nastáva presunutím pôvodnej kvinty (kvinty v základnom tvare) do basu. Dosiahneme to presunutím pôvodnej tercie z polohy basového tónu (prvý obrat) o oktávu vyššie. Ide o tzv. kvartkvintový akord. Príklad akordu C5/4:

*

*

Tretí obrat nonoveho akordu

Nastáva presunutím pôvodnej septimy (septimy v základnom tvare) do basu. Toto dosiahneme presunutím pôvodnej kvinty z polohy basového tónu (druhý obrat) o oktávu vyššie. Príklad sekundterciového akordu C3/2:

*

*

Aj na hmatníku gitary môžeme tiež hovoriť o určitých „obratoch“ akordov, čo však nie je presné, lebo skôr ide o polohy, kedy je možné každý akord hrať na niekoľkých miestach na hmatníku – v rôznych polohách. Každý obrat má svoj charakteristický súzvuk, svojské vyznenie. Skúsenejší hráči si tieto zvukové nuancie zapamätajú a vedia ich rozoznať sluchom.

Zvládnutie teoretickej a praktickej roviny tvorby a odvodenia akordov vyžaduje dobrú znalosť intervalov a stupníc. Ak máte záujem o podrobnejšie znalosti v problematike intervalov a stupníc doporučujem vám podrobne preštudovať kapitoly o intervaloch a stupniciach. Vedomosti o intervaloch a stupniciach by mali predchádzať kapitolu o akordoch, nakoľko na nich rozvíjame znalosti o akordoch. Z praxe je však známe, že najmä amatérsky začiatočníci začínajú práve tým, že sa naučia niekoľko akordov a rytmov na na týchto vedomostiach potom rozvíjajú svoje znalosti ďalej.

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *