Spevník – Míle a míle (rozbor tóniny C dur)

MÍLE A MÍLE (trampská pieseň, pôvodne americká ľudová) www.pisnicky-akordy.cz/

Pre ukulele si nájdi príslušné akordy tu: https://mojagitara.com/databaza-akordov-na-ukulele-ladenie-g-c-e-a/

Tónina C dur, jednoduchá pieseň „Míle a míle“…
Tónina C dur je rozobratá tu:
http://forum.lidlmusic.sk/viewtopic.php?f=74&t=2888

*

Ak by ste potrebovali túto skladbu transponovať do inej tóniny, super pomôcka je tu:

http://www.pisnicky-akordy.cz/waldemar-matuska/mile

TEXT:

Sloha1. Míle a míle jsou cest které znám, jdou trávou i úbočím skal
Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam a já na všech s vámi stál
Proč ale blátem nás kázali vést a špínou si třísnili šat

®: to ví snad jen  déšť a vítr kolem nás, ten vítr co začal právě vát…

Sloha2. Míle a míle se táhnou těch cest a zas po nich zástupy jdou
Kříže jsou bílé a lampičky hvězd jen váhavě svítí tmou
Bůh ví co růží jež dál mohly kvést, spí v hlíně těch práchnivejch blát

®: to ví snad jen  déšť a vítr kolem nás, ten vítr co začal právě vát…

Sloha3. Dejte mi stéblo a já budu rád, i stéblo je záchranný pás
Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás
Proč jen se účel tak rád mění v bič a proč že se má člověk bát

®: to ví snad jen  déšť a vítr kolem nás, ten vítr co začal právě vát…

*

Pri hre môžete použiť rytmus z Rytmického cvičenia č.4 ( 4/4 foxtrot – druhý spôsob)

https://mojagitara.com/rytmicke-cvicenie4-foxtrot-2/

*

*

V tejto téme si rozoberieme podrobnejšie kadenciu od C durovej stupnice (jonsky alebo ionsky modus, či diatonická dur).

Kadenciu tvorí sled troch hlavných akordov, postavených na I., IV. a V. stupni stupnice.

Doporučujem, pozrieť si základné info o kadenciách na linku: http://www.marianguitar.com/transpozicie_kvinty_dur.html

A tiež tému k akordovým kadenciám všeobecne: http://forum.lidlmusic.sk/viewtopic.php?f=74&t=2836

T = tónika

S = Subdominanta

D = dominanta

Tu sa jedná o troj-zvuky – kvintakordy.

Pridáme k tomu tiež jej častú náhradu, resp. bohatší akord, štvor-zvuk DS = dominantný septakord

a ja k týmto zaraďujem aj tzv. PM = paralelný mol (paralelný v zmysle k tónike).

Vysvetlívky k obrázkom:

Na obrázku sú zobrazené pod sebou akordy postupne Tónika, Subdominanta, Dominanta, Dominantný septakord a Paralelný mol.
Pre každú harmonickú funkciu sú v riadku dve schémy.

vľavo je vyobrazená schéma akordu s označením tónov (C, D, E, F, G, A, H…)
vpravo ten istý akord s označením prstokladov ľavej (dohmatovej) ruky:
1 = ukazovák ĽR, 2 = prostredník ĽR, 3 = prstenník ĽR a 4 = malíček ĽR. Označenie nula „0“ znamená, že znie prázdna struna bez dohmatu.

Intervaly medzi tónmi v každom akorde sú rozlíšené farebne:
1. (prima) – základný tón (alebo aj jeho oktávové varianty) červená farba.
3. (tercia) – modrá farba.
5. (kvinta) – zelená farba.
7. (septima) – žltá farba.

V prvom rade si treba uvedomiť, že vyššie uvedené akordy C, F, G, G7, Ami nie sú jediné hmaty ale že ich na hmatníku nájdeme viacero, len pre príklad poukazujem na tieto workshopy, ktoré toto približujú:

Odvodenie akordov z otvoreného C dur: http://forum.lidlmusic.sk/viewtopic.php?f=74&t=2859

Odvodenie akordov z otvoreného G dur: http://forum.lidlmusic.sk/viewtopic.php?f=74&t=2858

Odvodenie akordov z otvoreného Ami: http://forum.lidlmusic.sk/viewtopic.php?f=74&t=2874

Samozrejme, ak by sme tu chceli rozoberať každý možný hmat akordu C, resp. F atd. Bolo by to na dlho a v tejto časti ani tak o toto nejde. Skôr pôjde o ozrejmenie toho, ako sa akordy na hmatníku tvoria (skladajú). Ak používame štandardné ladenie (E-A-d-g-h-e1), čo väčšina gitaristov používa, tak hlavným obmedzením tvorby akordových hmatov je práve spôsob naladenia. (To obmedzenie je samozrejme vždy, u každého spôsobu ladenia, ide skôr o to, komu a prečo dané ladenie vyhovuje.)

Rozbor akordu C dur (C)
Jedná sa o trojzvuk (durový kvintakord), ktorý v základnej forme obsahuje tóny: C = c – e – g. V uvedenom hmate je tento akordy hraný na všetkých 6-tich strunách, takže logicky sú niektoré tóny zdvojené (v iných hmatoch môžu byť aj strojené) v oktávach…

Základný tón „c“ sa nachádza v 3.polohe na strune „A“ a jeho oktáva (vyššia poloha) v 1.polohe na strune „h“.
Tercia akordu „e“ je tiež zdvojená a síce v 2.polohe na strune „d“ a oktáva tohto tónu je tvorená prázdnou strunou „e1“ (najtenšia struna).
Kvinta akordu „g“ je rovnako zdvojená a to v 3.polohe na strune basové „E“ (najnižšie struna v zobrazenom akorde) a jej oktáva znie na prázdnej strune „g“.

Rozbor akordu F dur (F)
Jedná sa tiež o trojzvuk (durový kvintakord), ktorý v základnej forme obsahuje tóny: F = f – a – c1 V uvedenom hmate je tento akord hraný rovnako na všetkých 6-tich strunách. Okrem toho sa tu uplatňuje tzv. barré hmat v prvej polohe (označenie dohmatov tónov číslom „1“). V tejto variante hmatu je základný tón až strojený (F), tercia je len jedna (A) a kvinta je zdvojená (C)…

Základný tón „f“ je strojená a to na krajných strunách „E“ a „e1“ v 1.polohe a tiež na strune „d“ v 3.polohe.
Tercia akordu „a“ je len jedna a to v 2.polohe na strune „g“.
Kvinta akordu „c“ je zdvojená, na strune „A“ v 3.polohe a na strune „h“ v 1.polohe…

Rozbor akordu G dur (G)
Jedná sa tiež o trojzvuk (durový kvintakord), ktorý v základnej forme obsahuje tóny: G = g – h – d1 V uvedenom hmate je tento akord hraný opäť na všetkých 6-tich strunách. V tejto variante hmatu je základný tón opäť strojený (G), tercie sú dve (H) a kvinta je len jedna (D)…

Základný tón „g“ je strojená a to na krajných strunách „E“ a „e1“ v 3.polohe a tiež na strune „g“ znie prázdna struna.
Tercia akordu „h“ je zdvojená, na strune „A“ v 2.polohe a na strune „h“ znie prázdna struna.
Kvinta akordu „d“ je len jedna a to na strune „g“ znie prázdna struna…

Rozbor akordu G7
Jedná sa o dominantný septakord (štvorzvuk), ktorý v základnej forme obsahuje tóny: G = g – h – d1-f1 čiže už aj malú septimu. V uvedenom hmate je tento akord hraný na všetkých 6-tich strunách. V tejto variante hmatu je základný tón zdvojený (G), tercie sú tiež dve (H) kvinta je jedna (D) a septima tiež jedna (F)…

Základný tón „g“ je zdvojený a to na strunách „E“ v 3.polohe a na strune „g“ znie prázdna struna.
Tercia akordu „h“ je tiež zdvojená, na strune „A“ v 2.polohe a na strune „h“ znie prázdna struna.
Kvinta akordu „d“ je len jedna a to na strune „g“ znie prázdna struna.
septima akordu „f“ je jedna, na strune melodické „e1“ v 1.polohe …

Rozbor akordu Ami
Jedná sa tiež o trojzvuk (molový kvintakord), ktorý v základnej forme obsahuje tóny: Ami = a – c1 – e1 V uvedenom hmate je tento akord hraný na všetkých 6-tich strunách. V tejto variante hmatu je základný tón zdvojený (A), tercia je jedna (C) a kvinty sú tri (E)…

Základný tón „a“ je zdvojený a to na strune „A“ (znie prázdna struna) a v 2.polohe a na strune „g“.
Tercia akordu „c“ je jedna, na strune „h“ v 1.polohe.
Kvinta akordu „e“ sú tri. Dve na okrajových strunách „E“ a „e1“ a tiež na strune „d“ v 2.polohe.

Poznámka: S uvedených príkladov jasne vyplýva, že ak sa akordy (kvintakordy a septakordy) hrajú cez všetky struny, častokrát sú niektoré tóny zdvojené alebo aj strojené. Teoreticky vzaté by mohol obsahovať hmat napríklad s každého intervalu len jeden ton a bol by hraný cez všetkých 6 strún, ale to by muselo ísť o triedu „undecimových akordov“ (šesťzvuky), a zhodou okolností by sa všetky dali chytiť na strunách E_A-d-g-h-e1, čo sa v praxi vyskytuje len málokedy.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *