|

Symetria diminished (dim) septakordov

Ak hovoríme o symetrii v hudbe a hudobnej teórii, tak máme na mysli určitu pravidlenosť“ a „podobnosť„, ktorá potom poskytuje určité možnosti, napr. pri zámene akordov a podobne. V tejto časti si popíšeme symetriu diminished (zmenšene-zmenšených) septakordov a vysvetlíme si ich princíp a využitie:

*

Symetria diminished septakordov

Ide o symetriu zmenšene-znemšených septakordov, ktoré sa skladajú s troch malých tercií. Všeobecné označenie Xdim alebo Xo, pričom „X“ je všeobecné označenie základu akordu (tj. môže tam byť akýkoľvek tón s tónovej rady).

Uvediem príklad na okrajových gitarových strunách „E-e1„. Na 12. pražci máme oktávu a ak sa dobre pozrieme, tak vidíme, že sa do nej zmestí štyrikrát Bb (anglo-americké značenie) = Hb (stredo-európske značenie). Na prvom hmatníku mume v 12.polohe na okrajových strunách tóny „Fes“, čo je zvukovo to isté ako tóny „E“. Tento prvý hmatník berme ako odvodenie malých tercií (s ktorých sa skladá septakord „dim“). Malé tercie: „E – G„. „G – B (=Hb)“, „B (=Hb) – Db“ a „Db – Fb„.

Na tomto hmatníku sme zamenili tóny „Fes“ za „E“ a berieme to ako nové pokračovanie vo vyššej oktáve.

Rozloženie tónov akordov typu „dim“ (Edim, Gdim, Bbdim, Dbdim) na hmatníku:

*

V podstate existujú len tri diminished septakordy, a síce ak to berieme v tomto príklade od tónu „E“, tak Edim, Fdim a Gbdim (F♯dim), lebo potom už nasleduje Gdim, ktorý obsahuje rovnaké tóny ako Edim, len základný tón (prima je „g“), tak isto aj Bbdim a Dbdim majú rovnaké tóny ako Edim, len základné tóny (primy) sú iné. Edim = Gdim = Bbdim = Dbdim = E – G – Bb – Db. Tieto akordy sa s obľubou používajú buď ako striedavé ale ako prechodne znemšene-znemšené (diminished) septakordy. Striedať môžu napr. tóniku a ako prechodné môžu vypĺňať poltónové vzdialenosti mimo danej stupnice, napríklad: stupnica C dur s tónmi C-d-e-f-g-a-h a na týchto stupňoch postavenými akordami:

kvintakordami: C – Dmi – Emi – F – G – Ami – Hmi5b alebo septakordami: Cmaj7 – Dmi7 – Emi7 – Fmaj7 – G7 – Ami7 – H7/5b
*
Pre vyplnenie príslušných poltónových vzdialeností použijete prave akordy typu dim: Cmaj7 – C♯dim (Dbdim) – Dmi7 – D♯dim (Ebdim) – Emi7 – Fmaj7 – F♯dim (Gbdim) – G7 – G♯dim (Abdim) – Ami7 – A♯dim (Bbdim) – H7/5b.
*
Niekoľko akordových hmatov – Ddim, D♯dim (=Ebdim), Edim, Fdim
*

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *