|

Transpozícia akordov pre ukulele

V tomto príspevku vás v základne naučím ako si odvodiť od základných otvorených akordov ďalšie vyššie transpozície (polohy) týchto akordov.

Transpozícia je prenesenie do inej absolútnej výšky pri zachovaní všetkých vlastností. Transponovať môžeme tóny, intervaly (kde musíme zachovať presný výškový aj „písmeno-tvornýodstup), stupnice (kde tiež musíme zachovať jednotlivé intervalové odstupy) alebo akordy.

Ak toto chceme robiť, musíme poznať tzv. Chromatickú radu. Chromatickú radu tvorí 12 tónov v rozsahu jednej oktávy, ktoré sa opakujú vo vyšších a nižších polohách (oktávach). V chromatickej rade sú susedné tóny vzdialene od seba vždy o 1/2 tónu.

Na obrázku nižšie už vidíte náhľad na samotné hmatníky ukulele – chromatické poltóny na hmatníku od 1 po 8 pražec) označené béčkami „b“ a nižšie krížikmi „ Červená farba označuje základný tón „C“. Oranžová farba označuje pôvodné diatonické tóny, zelená chromaticky znížené (béčkové) a modrá farba označuje chromaticky zvýšené (krížikové) tóny:

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2017/05/ukulele-rozlozenie-tonov-kriziky-becka.jpg

*

 Chromatická (1/2-tónová( rada, za použitia krížikov (): c – cis – d – dis – e – f – fis – g – gis – a – ais – h
 Chromatická (1/2-tónová) rada, za použitia béčiek (b): c – des – d – es – e – f – ges – g – as – a – b – h
*
Ak poznáte tieto veci, môžeme pristúpiť k samotnému odvodzovaniu (transponovaniu akordov a uvedieme si niekoľko príkladov, podľa ktorých môžete postupovať aj v iných prípadoch.
*
Odvodenie niekoľkých akordov od otvoreného akordu F dur:
*
Na obrázku nižšie vidíme akord F dur
 *
*
Ak celý tento hmat posunieme o 1/2-tón vyššie, odvodíme dva možné hmat (rovnaké zvukovo aj hmatom) ale inak zapisujúce do notovej osnovy a to buď F dur (Fis dur) alebo Gb dur (Ges):
F dur
 Chromatická (1/2-tónová( rada, za použitia krížikov (): c – cis – d – dis – e – f – fis – g – gis – a – ais – h
*
*
Gb dur
 Chromatická (1/2-tónová) rada, za použitia béčiek (b): c – des – d – es – e – f – ges – g – as – a – b – h
*
*
Ideme ďalej a posunieme sa o ďalší 1/2-tón vyššie z Fis (Ges) dur na G dur:
 Chromatická (1/2-tónová( rada, za použitia krížikov (): c – cis – d – dis – e – f – fis – g – gis – a – ais – h
 Chromatická (1/2-tónová) rada, za použitia béčiek (b): c – des – d – es – e – f – ges – g – as – a – b – h
*
*
Posunom o ďalší 1/2-tón hore dostaneme opäť dve možnosti :
 Chromatická (1/2-tónová( rada, za použitia krížikov (): c – cis – d – dis – e – f – fis – g – gis – a – ais – h
*
*
 Chromatická (1/2-tónová) rada, za použitia béčiek (b): c – des – d – es – e – f – ges – g – as – a – b – h
*
*
A takýmto spôsobom by sme mohli pokračovať ďalej do vyšších polôh. Skúste si aj vy potrénovať nejaké základné otvorené akordy a pri použití chromatickej rady (s krížikmi alebo béčkami) ich postupne správne pretransformovať. Len na ukážku skúste tieto:
*
Dmi (D mol)
 Chromatická (1/2-tónová( rada, za použitia krížikov (): c – cis – d – dis – e – f – fis – g – gis – a – ais – h
 Chromatická (1/2-tónová) rada, za použitia béčiek (b): c – des – d – es – e – f – ges – g – as – a – b – h
*
*
C7
 Chromatická (1/2-tónová( rada, za použitia krížikov (): c – cis – d – dis – e – f – fis – g – gis – a – ais – h
 Chromatická (1/2-tónová) rada, za použitia béčiek (b): c – des – d – es – e – f – ges – g – as – a – b – h
*
*
Edim
 Chromatická (1/2-tónová( rada, za použitia krížikov (): c – cis – d – dis – e – f – fis – g – gis – a – ais – h
 Chromatická (1/2-tónová) rada, za použitia béčiek (b): c – des – d – es – e – f – ges – g – as – a – b – h
*
 *

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *