|

Ukulele – register akordov od C (ladenie G-C-E-A)

Farby elíps (dohmatov) určujú nielen dohmaty ale aj intervaly daného akordu a čísla v pravom indexe určuje použitie prstu pre hmat akordu, pričom nula (0), znamená hru na prázdnu (nestlačenú) strunu.

Dôležité je si uvedomiť, že tieto akordy zodpovedajú hmatom pri ladení C-Tenor G – C – E – A, vid popis ladení ukulele tu: https://mojagitara.com/akulele-ladenia/.

*

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2017/05/farby-intervalov.png

*

REGISTER AKORDOV – klikni na príslušné písmeno!

C * C♯/Db * D * D♯/Eb * E * F * F♯/Gb * G * G♯/Ab * A * A♯/B * H

*

Kvintakord C dur – otvorený hmat. (Tóny akordu v základom tvare: C – E – G)

*

Durový kvintakord C (barré hmat cez 2 struny E-A. Tóny akordu v základom tvare: C – E – G)

*

Molový kvintakord Cmi (barré hmat cez 3 struny C-E- A.  Tóny akordu v základom tvare: C – Eb – G)

*

Veľký durový septakord Cmaj7 – otvorený hmat. (Tóny akordu v základom tvare: C – E – G – H)

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/03/ukulele_Cmaj7.jpg

*

Domianntný septakord C7 – otvorený hmat. (Tóny akordu v základom tvare: C – E – G – Hb, pričom Hb = B)

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/03/ukulele_C7.jpg

*

Durový kvintakord s pridanou veľkou sextou – C6 – otvorený hmat (Tóny akordu v základom tvare: C – E – G – A)

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/03/ukulele_C6.jpg

*

Kvintakord s pridanou kvartou, ktorá nahradzuje terciu C4sus – otvorený hmat (Tóny akordu v základom tvare: C – F – G)

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/03/ukulele_C4sus.jpg

*

Dominantný septakord s pridanou kvartou, ktorá nahradzuje terciu C7/4sus – otvorený hmat. (Tóny akordu v základom tvare: C – F – G – Hb)

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/03/ukulele_C74sus.jpg

*

Zmenšene zmenšený septakord Cdim. (Tóny akordu v základom tvare: C – Eb- Gb – Hbb) Zvukovo je Hbb = A.

*

Nonový akord C9 bez primy (Tóny akordu v základom tvare: C – E – G – B – d)

*

DATABÁZA AKORDOV NA UKULELE

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *