Line6 HELIX – Presun – Kopírovanie – Vkladanie a Mazanie blokov

Presunutie Blokov

1. Zvolte blok (kromě vstupu a výstupu) a stiskněte ACTION.  Bloky jsou „vyzdvihnuté“ a objeví se panel akcí. Ikona inspektoru zobrazí směry, kam lze blok přesunou.

2. Posuňte joystick doleva nebo doprava pro přesun bloku. Posunutím joysticku dolů vytvoříte novou paralelní Cestu B. Viz Sériové nebo paralelní směřování.

Poznámka: Blok z Cesty 1 nelze přesunout do Cesty 2 (a naopak). Nicméně můžete bloky z jedné Cesty zkopírovat do druhé. Viz další kapitola.

3. Pro zavření panelu akcí znovu stiskněte ACTION (nebo stiskněte domček).

 

Kopírovanie a vkladanie Bloku

 1. Zvolte blok, který chcete kopírovat a stiskněte ACTION.
 2. Stiskněte Knob 1 (Copy Block – kopírování).
 3. Zvolte lokaci, kam chcete blok vložit – například i v jiném presetu – a stiskněte ACTION.
 4. Stiskněte Knob2(PasteBlock-vložení).

  Poznámka: Vstupy, výstupy, splity, sloučení a loopery lze také kopírovat a vkládat. Nicméně, pokud se pokusíte vložit blok Looper do lokace bolu Split, Knob 2 (Paste Block) bude šedý a nepůjde to. Navíc, pokud cílové DSP Cesty nemůže již přijmout kopírovaný blok, hlavička krátce zabliká „Cannot Paste – Path 1 [or 2] DSP full!“ (Nelze vložit – DSP Cesty 1 [nebo 2]je plné!). viz Dynamické DSP.

Vymazanie Bloku

1. Zvolte blok, který chcete vymazat a stiskněte ACTION.

2. StiskněteKnob3(ClearBlock-vymazání).

Vymazanie všetkých Blokov

Vymazání všech bloků odstraní všechny procesní bloky (včetně Looperů) a obnoví obě Cesty (1 a 2) na sériové. Netýká se to bloků vstupů a výstupů Cesty 1A nebo Cesty 2A, a také se to netýká Command Center.

 1. Stiskněte ACTION.
 2. Stiskněte Knob 4 (Clear All Blocks – vymazání všech bloků). Objeví se následující dialog:

 3. Stiskněte Knob 6 (OK).

   

  *

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *