Line6 HELIX – Uloženie a pomenovanie Presetu a smerovanie signálu

Uloženie a pomenovanie Presetu

1. Stiskněte SAVE pro otevření obrazovky Save Preset:

Kurzor posunujte doleva nebo doprava joystickem. Otáčením joystickem (nebo pohybem nahoru nebo dolů) měníte zvolený znak. Stiskněte Knob 2 (Delete) pro vymazání zvoleného znaku a posunutí ostatních znaků doleva. Stiskněte Knob 3 (Clear) pro smazání posledního znaku. Zkratka: Stiskem joysticku přepínáte mezi sadami znaků A, a, 0.

2. Otáčejte Knobem 4 (Setlist) a Knobem 5 (Destination – cíl) pro výběr Setlistu a umístění presetu, který chcete přepsat. Jakýkoliv z 1024 presetů Helixu můžete přepsat.

3. Stiskněte znovu SAVE nebo Knob 6 (Save – uložení).

Sériové versus Paralelné smerovanie

Pro většinu kytarových zvuků je sériový (jedna stereo Cesta) tok signálu více než adekvátní. Například, náš 8 TEMPLATES > 01A Quick Start preset má hlasitostní pedál, wah pedál, Amp+Cab, reverb a looper, ale je tu ještě dost místa pro bloky distortion, modulation a delay.

Více propracované zvuky lze vytvořit pomocí paralelního (dvě stereo Cesty) toku signálu. To umožní jeden split (rozdělení) na dvě samostatné Cesty, jejich oddělené zpracování a poté smíchání.

 1. Zvolte blok Amp+Cab a stiskněte ACTION pro jeho vyzdvižení.
 2. Posuňte joystick dolů.Blok Amp+Cab je přesunut na nově vytvořenou paralelní Cestu B (spodní).

V obrázku výše:

Signál jde do bloků hlasitosti a wah pedálu.
Signál se rozděluje na Cestu 1A (horní) a Cestu 1B (dolní).
Stereo Cesta 1A (horní) vede do bloků Reverb a Looper a stereo Cesta 1B (dolní) vede do bloku Amp+Cab.
Stereo Cesty 1A a 1B jsou smíchány dohromady v bloku Looper a zaslány na Multi výstup.

3. Znovu stiskněte ACTION pro spuštění bloku Amp+Cab.

Tento preset pravděpodobně nebude znít moc dobře. Lepší zvuk by měly Cesty 1A a 1B obě s bloky Amp+Cab, které se spojí před Reverbem…

… nebo například jeden blok Amp (zesilovač) rozdělený do dvou oddělených bloků Cab (kabinet)…

Pamatujte si, že toto je jen polovina vašeho zvuku. Ještě stále máte k dispozici Cestu 2A a 2B, se kterými si můžete hrát!

Odstranenie paralelnej Cesty B

Pro odstranění Cesty B jednoduše smažte všechny bloky, které jsou na Cestě B (dolní) nebo je přesuňte zpět na cestu A (horní).

Prresunutiie blokov Split & Merge pre ďaľšie paralelné smerovanie

 1. Použijte joystick pro výběr bodu, kde se Cesty A a B rozdělují a spojují.

  Bloky Split a Merge se objeví pouze, když jsou vybrány, ale lze je upravovat a přesunovat jako ostatní procesní bloky.

  2. Stiskněte ACTION pro vyzdvižení bloku Split nebo Merge pro přesun.

  Zvolte jednu z následujících možností paralelního směřování.

  2 do 1 Přesuňte blok Split dolů na Cestu B. Blok Split se přesune doleva a vytvoří duplikát bloku Input (vstup):

Tento nově vytvořený blok vstupu může být přiřazen ke zcela jinému vstupu. Toto směřování lze použít například na smíchání zvuku kytary a vokálů, nebo modelů a magnetických snímačů v připojené kytaře Variax, každý se svými procesními bloky.
1do2Přesuňte blok Merge dolů na Cestu B.Blok merge se přesune doprava a vytvoří duplikát bloku Output (výstup):
V tomto příkladu je blok Input rozdělen na dvě Cesty A a B, každá se svým vlastním výstupem. Cestu A můžete směřovat na 1⁄4“ výstupy a Cestu B na XLR výstupy.

*

Skutočná paralelná

Přesuňte bloky Split a Merge dolů na Cestu B.
Jsou vytvořeny duplikáty bloků Input (vstup) a Output (výstup):

V tomto příkladu mohou být zvuky kytary a vokálů zpracovávány nezávisle každý se svým vlastním vstupem, procesními bloky a výstupem. Nebo takto můžete například nezávisle zpracovávat zvuk dvou členů kapely.

 

Super sériová

Sériová Cesta má osm procesních lokací. Pokud to nestačí, můžete použít Cestu B pro vytvoření jedné velké „super sériové“ Cesty.

 1. Přesuňte blok Merge na Cestu 1B.Je vytvořen duplikát bloku Output.
 2. Přesuňte blok Split zcela vpravo, až za poslední procesní blok Cesty 1A.
 3. Zvolte blok Output na Cestě 1A a otočte Knob 2 (Level) na minimum.Nyní uslyšíte pouze zvuk výstupu 1B.

  Na obrázku výše je váš signál zpracováván osmi bloky na Cestě 1A a dalšími třemi bloky na Cestě 1B.

  Samozřejmě pokud i toto ještě nestačí, můžete duplikovat výše uvedený tok signálu pomocí Cesty 2 a poté nasměrovat blok výstupu Cesty 1B do vstupu Cesty 2A a vytvořit tak gigantickou sériovou Cestu s až 32 lokacemi na procesní bloky (DSP povolení – viz Dynamické DSP).

  *

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *