Neural DSP Quad Cortex – CorOs 1.4.0

V tomto príspevku nájdete preklad a doplnenie originálneho článku Neural DSP Quad Cortex – CorOs 1.4.0.

Neural DSP Quad Cortex – CorOS 1.4.0

Preklad a doplnenie článku Neural DSP Quad Cortex – CorOS 1.4.0

https://neuraldsp.com/news/coros-1-4-0-is-now-available

CorOS 1.4.0 je teraz k dispozícii

CorOS 1.4.0 je teraz k dispozícii. Stiahnite si ho cez Nastavenia > Možnosti zariadenia > Aktualizácie zariadenia na Quad Cortex po pripojení k Wi-Fi. Pred aktualizáciou firmvéru odporúčame vytvoriť zálohu.

CorOS 1.4.0 obsahuje veľmi očakávaný Minivoicer, ako aj deväť nových zosilňovačov, tri overdrive, desať nových efektov a množstvo nových funkcií, zmien a opráv. Aktualizovaná bola aj používateľská príručka.

Pozrite si naše video (na konci článku – alebo kliknite sem!) s hlbším náhľadom, kde nájdete bližší pohľad na všetky nové funkcie a zmeny. Dúfame, že sa vám CorOS 1.4.0 bude páčiť!

Pridané

Premostenie režimu Stomp – Teraz môžete priradiť stav bypassu viacerých zariadení jednému nožnému spínaču v režime Stomp. Počet stavov bypassu zariadení, ktoré možno priradiť jednému nožnému spínaču, nie je obmedzený.

Vstupná brána – Vstupná brána je k dispozícii na všetkých vstupných blokoch. Štandardne sa vynechá pri vytváraní novej predvoľby a na všetkých existujúcich predvoľbách.

Úvodná obrazovka zavádzania – Bola pridaná nová úvodná obrazovka zavádzania – viď obrázok nižšie.

Režim obnovenia – Stlačením a podržaním nožných spínačov A a H počas prvých 6 sekúnd od zobrazenia úvodnej obrazovky spustíte režim obnovenia, v ktorom môžete obnoviť nastavenia alebo vykonať obnovenie továrenských nastavení.

Vymeňte scény – Teraz môžete zameniť nožný spínač jednej scény za iný prostredníctvom hlavnej ponuky na mriežke. Túto akciu je možné vykonať v akomkoľvek režime.

Textový kurzor – Teraz môžete zmeniť polohu znaku v ľubovoľnom textovom poli otáčaním nožného spínača ŠÍPKA NAHOR.

Numerická klávesnica – Pribudla numerická klávesnica.

USB suchý/mokrý signál – Teraz je možné zmeniť, ktoré USB vstupy/výstupy posielajú suchý alebo vlhký signál pri použití Quad Cortex ako audio rozhrania.

Minivoicer – inteligentný mini-harmoinizér –  Náš inteligentný algoritmus Minivoicer vám umožňuje pridať k signálu 2 hlasy s posunutou výškou tónu. Voicing knižnica poskytuje absolútnu kontrolu nad koreňovou notou, režimami a akordmi pre harmonizáciu, ako aj arpeggiáciu. Aktivujte MIDI a prijímajte MIDI akordy alebo noty, ktoré zosúladia váš DI signál s MIDI inštrukciou.

CorOS 1.4.0 zahŕňa Bogna Uber Clean a Lead (modelované podľa kanálov Clean a Lead Bogner Überschall Rev. Blue), tri kanály D-Cell Hisbert (ktoré preberajú kanály 1-3 Diezel Herbert) a US HP Tweed TWN Bright, Bright Jumped, Normal a Normal Jumped (modelované na Fender High Power Tweed Twin 5F8-A nastavené na tieto príslušné nastavenia).

Medzi ďalšie vychytávky z aktualizácie patrí trio nových overdrive – ktoré preberajú po Nobels ODR-1, Keeley Red Dirt, Vemuram Jan Ray, tiež nový DUAL DELAY a päť nových kompresorov, vrátane verzií Boss CS-3 a Universal Audio od Neural DSP. 1176 jednotiek.

To nie je všetko ani v oddelení efektov, pretože modely Boss’s DC-2W, legendárny MXR Phase 95 a dokonca aj Dunlop Cry Baby sú teraz dostupné na Quad Cortex vďaka CorOS 1.4.0.

Zmenené

Kopírovanie scény sa zmenilo. Teraz môžete kopírovať scény cez hlavnú ponuku na mriežke. Túto akciu je možné vykonať v akomkoľvek režime. Už nie je možné kopírovať scény dlhým stlačením nožného spínača.

Predvolené hodnoty oneskorených zariadení boli zmenené:

Hĺbka modu 40 %

High Pass 120Hz

Dolná priepust 3000 Hz

Tón 15

Hĺbka modu 10 % (analógové oneskorenia a oneskorenia spätného chodu)

Parameter Mix je teraz prvým parametrom, ktorý sa zobrazuje pre všetky zariadenia Reverb.

(M) alebo (ST) boli pridané na koniec názvov zariadení, ktoré majú mono a stereo verzie.

Editor parametrov a rozhranie Splitter/Mixer boli prepracované tak, aby obsahovali nové tlačidlá a UX pre tlačidlá/sekcie Scene Selector, Stomp Assign, Bypass, Confirm a Tabs.

Tuner teraz zobrazuje hodnoty plochých aj ostrých tónov.

Opravené

Vylepšené skoky hlasitosti medzi zmenami scén, keď bolo scénam priradených viacero parametrov zisku/hlasitosti.

Problém, pri ktorom bolo možné počuť artefakty pri úprave parametra Range Gate, keď bol parameter Threshold nastavený na maximálnu hodnotu.

Problém, pri ktorom sa vymazané neurónové zachytenia dali skopírovať a prilepiť na mriežku.

Problém, pri ktorom sa monitor CPU zobrazuje pred ponukou napájania.

Problém, pri ktorom dochádzalo k oneskoreniu pri prepínaní medzi režimami po stiahnutí zálohy, ktorá zaplnila priečinky adresára.

Problém, pri ktorom nebolo možné uložiť nové predvolené parametre po predchádzajúcej zmene a uložení nových predvolených parametrov pre zariadenie.

Problém, pri ktorom by sa hodnota Tempo prispôsobovala pomaly, keď bolo Tempo nastavené na Global.

Problém, pri ktorom by došlo k výraznému oneskoreniu pri priraďovaní bloku Wham k expression pedálu a otáčaniu expression pedálu od špičky k päte a potom rýchlo späť.

Problém, kedy sa dáta scény neuchovali pre parametre priradené scénam po priradení a následnom zrušení priradenia týchto parametrov k expression pedálu.

Problém, pri ktorom by po opustení ponuky Jas svietili všetky LED diódy nožného spínača vo všetkých podponukách Nastavenia.

Problém, pri ktorom LED diódy nožného spínača zostali zelené po otvorení tunera, keď bola na obrazovke zobrazená ponuka Lane Output Control.

Problém, pri ktorom by sa hodnota parametra I/O Settings Impedance po reštarte neudržala.

Niekoľko malých opráv a vylepšení backendu, zvuku a používateľského rozhrania.

Všetky názvy produktov sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov, ktorí nie sú žiadnym spôsobom spojené ani pridružené k Neural DSP. Tieto názvy produktov, popisy a obrázky sa poskytujú výhradne na účely identifikácie konkrétnych produktov, ktoré boli študované počas vývoja zvukového modelu Quad Cortex.

Podobné články

8 Comments

 1. Email, písaný do spoločnosti NEURAL ohľadne parametrov v Minivoicery:

  Greetings and thank you for your response.

  I specifically deal with the use of a harmonizer (Minivoicer).
  This new effect has two pages of controls, and for some I’m not sure what it controls or what its function is.

  I will go step by step through the individual controls:

  PAGE 1:

  MIX – amount of effect in the signal

  Quantize – ??? What effect does it have, how does it manifest itself?

  V1, V2 ACTIVE on / off – on resp. voice off ???

  V1, V2 Level in dB – voice volume in dB

  V1, V2 interval – selection of the appropriate interval

  V1, V2 PAN voice panorama adjustment

  PAGE 2:

  ROOT – root – basic tone for harmonization

  MIDI – enable / disable MIDI data for voice

  MODE – Major, Minor – Chromatic. And I’ll stop at that, because (although I know music theory very well, your control somehow doesn’t give me logic).

  Major – this is the major scale (ion mode) at intervals 1 – 2 3 4 5 6 7 – ok.

  Minor – it is a diatonic molar scale (aiol mode) with intervals 1 – 2 – 3b – 4 – 5 – 6b – 7b – IS IT SO ???

  If so, then this function is a bit unnecessary, because I can easily use a parallel mole in major mode, for example: C – ami, D – Bmi, etc., but ok.

  with these two the knob works to adjust the ROOT tone (basic), which means that the C major is the same as the A minor etc …

  In addition to the minor mode: If there should already be a minor mode, then I would expect the use of a harmonic minor scale (intervals: 1 – 2 – 3b – 4 – 5 – 6b – 7), ie compared to the diatonic mole there is a large seventh at 7 degrees and then a major chord
  comes out on the dominant, e.g. in Ami the tonic is Ami and the dominant in E major, (and not Emi as in the Aiol mode).

  And the third Chromatic parameter I have no idea how it works and what can be set with it 🙁 I see that after selecting it the ROOT parameter is deactivated, but somehow I have no idea what will be set and how the mode will affect. I thought it would be an option to create a custom scale, but I don’t see the created parameters anywhere.

  Please write to me, if I have misrepresented or misunderstood a parameter, you will help the whole Neural DSP Quad Cortex community for Slovakia
  and the Czech Republic, for whom my language expression is understandable.

  Best regards, Ing. Marian Marko
  Guitar school
  http://www.mojagitara.com

  * * *

  Pozdravujem a ďakujem za odpoveď.

  Konkrétne sa zaoberám použitím harmonizéra (Minivoicer).
  Tento nový efekt má dve stránky ovládacích prvkov a pri niektorých si nie som istý, čo ovláda alebo akú má funkciu.

  Pôjdem postupne po jednotlivých ovládačoch:

  STRANA 1:

  MIX – množstvo efektu v signále

  Quantize – ??? Aký to má účinok, ako sa to prejavuje?

  V1, V2 ACTIVE on/off – zapnutý resp. vypnutý hlas ???

  V1, V2 Level v dB – hlasitosť hlasu v dB

  V1, V2 interval – voľba príslušného intervalu

  V1, V2 PAN nastavenie panorámy hlasu

  STRANA 2:

  ROOT – koreňový – základný tón pre harmonizáciu

  MIDI – povolenie / zakázanie MIDI dat pre hlas

  MODE – Major, Minor – Chromatic. A pri tomto sa zastavím, lebo (hoci veľmi dobre poznám hudobnú teóriu, vaše ovládanie mi nejako nedáva logiku).

  Major – ide o durovú stupnicu (ionsky modus) intervalmi 1 – 2 3 4 5 6 7 – ok.

  Minor – ide o diatonickú molovú stupnicu (aiolsky modus) s intervalmi 1 – 2 – 3b – 4 – 5 – 6b – 7b – JE TO TAK ???

  Ak je to tak, tak táto funkcia je trochu zbytočná, pretože ľahko použijem v durovom mode paralelný mol, napríklad: C – ami, D – Bmi atď, ale ok.

  pri týchto dvoch funguje ovládač pre nastavenie ROOT tónu (základného), to znamená, že C durový je to isté ako A molový atď…

  Ešte k molovému modu: Ak by už mal byť aj molový mod, tak by som očakával použitie harmonickej molovej stupnice
  (intervaly: 1 – 2 – 3b – 4 – 5 – 6b – 7), čiže oproti diatonickej mol je na 7 stupni veľká septima a potom na dominante výjde durový akord, napr.
  v Ami je tonika Ami a dominanta E dur, (a nie Emi ako je tomu u aiolskeho modu).

  A ten tretí parameter Chromatic vôbec netuším ako funguje a čo sa s ním dá nastaviť 🙁 Vidím, že po jeho voľbe sa deaktivuje parameter ROOT
  ale nejako netuším čo sa čím nastaví a ako sa ten mod prejaví.
  Myslel som si, že to bude voľba pre vytvorenie užívateľskej stupnice, ale nikde na to nevidím vytvorené parametre.

  Napíšte mi prosím, ak som niektorý parameter zle popísal, alebo zle pochopil, pomôžete celej komunite Neural DSP Quad Cortex pre
  Slovenskú a Českú republiku, pre ktoré je moj jazykový prejav zrozumiteľný.

  s pozdravom Ing.Marián Marko
  Gitarová škola
  http://www.mojagitara.com
  https://mojagitara.com/tag/neural-dsp-quad-cortex/

 2. Odpoveď z Neuralu:

  Ok, let’s see:

  QUANTIZE SWITCH: Quantizes (or automatically corrects) the pitch of the voices to the nearest semitone position. The voices are adjusted to the closest notes of the key and scale currently selected.
  V1/V2 Active: On/Off switch per voice.
  MODE: Choose between the scales MAJOR, MINOR, and CHROMATIC. When it’s set to CHROMATIC, the ROOT knob is deactivated and the V1/V2 INTER knobs work with semitones instead of musical intervals.
  Minor mode: Yes, like that. Natural minor scale. It is necessary since the intervals will change according to the note you play on your instrument.
  The harmonic and melodic minor scales are not included yet, unfortunately.
  Chromatic mode: When in chromatic mode, the ROOT knob is deactivated and the V1/V2 INTER knobs work with semitones instead of musical intervals.

  Please, let me know if you have any questions. Thanks!

  * * *

  Ok, pozrime sa:

  QUANTIZE SWITCH: Kvantizuje (alebo automaticky opravuje) výšku hlasov na najbližšiu poltónovú pozíciu. Hlasy sa upravia na najbližšie tóny aktuálne zvolenej tóniny a stupnice.
  V1/V2 Active: Zapnutie/vypnutie pre každý hlas.
  MODE: Vyberte si medzi stupnicami MAJOR, MINOR a CHROMATIC. Keď je nastavený na CHROMATIC, gombík ROOT je deaktivovaný a gombíky V1/V2 INTER pracujú s poltónmi namiesto hudobných intervalov.
  Mplový režim: Áno, takto. Prirodzená molová stupnica. Je to potrebné, pretože intervaly sa budú meniť podľa tónu, ktorý hráte na vašom nástroji.
  Harmonické a melodické molové stupnice zatiaľ bohužiaľ nie sú zahrnuté.
  Chromatický režim: V chromatickom režime je gombík ROOT deaktivovaný a gombíky V1/V2 INTER pracujú s poltónmi namiesto hudobných intervalov.

  Ak máte nejaké otázky, dajte mi vedieť. Vďaka!

 3. Ok, so the last question on this:

  You type: Chromatic mode: In chromatic mode, the ROOT knob is deactivated and the V1 / V2 INTER knobs work with halftones instead of music intervals.

  Then what’s the difference between Pitch Shifter and Chromatic? Because it follows to me that in this mode we only choose what specific interval (fixed on all halftones) we adjust the voice (voices)

  * * *

  Ok, takže posledná otázka k tomuto:

  Zadáte: Chromatický režim: V chromatickom režime je gombík ROOT deaktivovaný a gombíky V1 / V2 INTER pracujú s poltónmi namiesto hudobných intervalov.

  Aký je potom rozdiel medzi Pitch Shifter a Chromatic? Pretože mi z toho vyplýva, že v tomto režime si vyberáme len aký konkrétny interval (pevné na všetkých poltónoch) upravujeme hlas (hlasy)

  – – – – – – –

  Odpoveď:

  That’s correct.

  When in chromatic, the voices will always be certain semitones above or below the note played, and that is fixed no matter which notes you play.

  When in major or minor modes, the intervals will change according to the ROOT selected.

  * * *

  To je správne.

  Keď sú hlasy chromatické, hlasy budú vždy o určité poltóny nad alebo pod zahranou notou, a to je pevné bez ohľadu na to, ktoré noty hráte.

  V durových alebo molových režimoch sa intervaly budú meniť podľa zvoleného ROOT.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *