Seymour Duncan – Twin Tube SFX-03 classic rock preamp

Seymour Duncan – Twin Tube SFX-03 classic rock preamp

 

Tento predzosilňovač má dve špeciálne (malé) elektrónky. SFX-03 Twin Tube Classic™ Stombox od firmy Seymour Duncan je dvojkanálový predzosilňovač (preamp), ktorý vytvára klasický gitarový rockový zvuk pomocou dvoch elektróniek. Obidve Dual-Triode-elektrónky od výrobcu Phillips sú vyrobené v USA Sylvania® 6021 patrili v svojej dobe k špičke modernej elektrónkovej produkcie a boli navrhnuté v súlade s americkými bezpečnostnými smernicami MIL-E-1.

 

 

KVALITA

 

Elektrónky boli testované na odolnosť proti extrémnym vibráciám a na teplotnú stabilitu, majú veľmi dlhú životnosť a prakticky nulovú tendenciu k „mikrofoničnosti“. Funkcia: Twin Tube Classic™ pracuje za pomoci špeciálne navrhnutého toroidného transformátora. Ten poskytuje potrebné silne  a pevné stabilizované napätie, aby mohli elektrónky využiť celý svoj potenciál. Celok ponúka presne to, čo sa očakáva od  elektrónkového – lampového predzosilňovača: maximálnu dynamiku, gain, čitateľnosť a plný okrúhly tón.

 

 

OVLÁDAČE

 

Obidva kanály Twin Tube Classic ™ majú svoj vlastný ovládač pre Gain a Volume – hlasitosť. Korekčné ovládače Bass a Treble potenciometre sú spoločné. Pravý True Bypass a vďaka nemu, sú v spojení s jednokanálovým zosilňovačom k dispozícii tri samostatné kanály: Rythm, Lead a Clean. Twin Tube Classic™ ponúka ľahké skreslenie, mierny Crunch, ale aj tučný Distortion – čiže všetky varianty klasického rockového zvuku.

 

Okrem výborného zvuku a pevného kovového puzdra je Stompbox od Seymour Duncan vybavený aj Silent-Switching technológiou, ktorý dokáže eliminovať prípadné lupance a praskanie pri prepínaní kanálov. Stombox sa dodáva vrátane 16 V AC adaptéra, ktorý sa pripája zo zadnej strany, kde sa nachádzajú aj dva 6,3 mm konektory INPUT (vstup) a OUTPUT (výstup)

 

 

Na obrázku vyššie vidíte náhľad na dve miniatúrne elektrónky (vľavo dole) na plošnom spoji so súčiastkami a špeciálne navrhnutý toroidný transformátor (vpravo dole). Úplne dolu je vidieť kontakty dvoch nožných spínačov.


Ovládacie prvky – predný panel

1/ Rhythm Gain – vybudenie kanálu Rhythm  – Ovládanie medzistupňového zosilnenia pre Rhythm Channel. Poskytuje rôzne stupne prebudenia a saturácie.

2/ Indikátor stavu rytmického kanála – Keď svieti, znamená to, že kanál rytmu je aktívny alebo pripravený na aktiváciu, ak je jednotka obídená.

3/ Rhythm Volume – Hlasitosť kanálu Rhythm – Hlavné ovládanie hlasitosti pre kanál rytmu. Umiestnený na konci reťazca zosilnenia reguluje hlasitosť vo vzťahu k druhému kanálu a k vynechanému bypass) zvuku.

4/ Lead Gain – vybudenie kanálu Rhythm –  Ovládanie zosilnenia medzi stupňami pre LEAD (viacnabudený) kanál. Poskytuje rôzne stupne skreslenia a sýtosti.

5/ Indikátor stavu LEAD kanála Keď svieti, znamená to, že LEAD kanál je aktívny alebo pripravený na aktiváciu, ak je jednotka SD Twin Tube v bypasse.

6/ Lead Volume – kanálu LEAD – Hlavné ovládanie hlasitosti pre hlavný kanál. Umiestnený na konci reťazca zosilnenia reguluje hlasitosť vo vzťahu k druhému kanálu a k vynechanému zvuku.

7/ Treble – Výšky – Ovláda vysokofrekvenčný obsah v oboch kanáloch s najväčším účinkom v rozsahu 2 kHz až 20 kHz.

8/ Bass – Ovláda nízkofrekvenčný obsah v oboch kanáloch s najväčším účinkom v rozsahu 40 Hz až 200 Hz.

9/ Channel Selector – prepínač kanálov – Výber medzi kanálmi Lead a Rhythm. V režime bypass je možné vopred zvoliť zisk alebo hlasitosť pre kanál. To umožňuje flexibilitu prechodu z bypassu na ktorýkoľvek kanál bez toho, aby ste museli prechádzať cez iný zvuk.

10/ ON/Bypass – Volič zapnutia/vypnutia bypassu – Vyberá medzi skutočným bypassom a kanálom, ktorý bol zvolený tlačidlom Channel.

11/ LED ON/OFF – Indikátor stavu zapnutia/bypassu – Keď svieti, znamená to, že Twin Tube Classic je zapojený a funkčný. Keď je tma, znamená to, že jednotka je v režime bypass a že gitarový signál prechádza priamo cez ňu bez zmeny.


 

konektory – zadný panel

1/ INPUT – Vstupný konektor – Sem zapojte gitaru.

2/ OUTPUT – Výstupný konektor – Poskytuje výstupný signál. Tu pripojte ku vstupu gitarového zosilňovača, výkonového zosilňovača alebo iného zariadenia.

3/ Napájací konektor – Sem pripojíte dodaný nástenný napájací zdroj („nástenná bradavica“) k Twin Tube Classic.

Poznámka: je to jednotka 16 VAC/600 mA. Nepokúšajte sa nahradiť zdroj jednosmerného prúdu alebo iný zdroj striedavého prúdu s inou hodnotou napätia alebo menovitým prúdom. Ak stratíte transformátor alebo ak sa pokazí, kontaktujte autorizovaného predajcu Seymour Duncan a požiadajte ho o výmenu. Ako alternatívu pre Severnú Ameriku a Japonsko si môžete objednať transformátor 16 VAC/600 mA od spoločnosti Digi-Key (www.digikey.com).

Čísla dielov pre každé bežné napätie sú nasledovné:

1. Severná Amerika: 120 Volt/60 Hz – Digi-Key časť # MT7123-ND

2. Európa a Ázia: 230 voltov/50 Hz – diel Seymour Duncan č. 352301-230 (nie sú k dispozícii žiadne známe náhradné diely)

3. Len Japonsko: 100 Volt/50 Hz – Digi-Key časť # MT7127-ND (poznámka: tento transformátor je výrobcom hodnotený ako výstup 20 Volt/450 mA so 120 Voltovým vstupom, ale po pripojení k elektrickej sieti bude produkovať správne výstupné napätie a prúd 100 V sieťové napájanie)


Možno sa čudujete, prečo Twin Tube Classic používa 16-voltový AC transformátor namiesto bežného 9-voltového DC adaptéra alebo dokonca batérie. Twin Tube Classic sa spolieha na vnútorný transformátor na získanie vysokého napätia, ktoré duálne triódy vyžadujú. Transformátor nemôže pracovať na jednosmernom napätí. Jednou z alternatív by bolo spustiť elektrónky na nízke napätie v „režime hladovej dosky“. Tu sa elektrónky používajú ako klipovacia dióda a v skutočnosti nezosilňujú.

Aj keď sa v niektorých lacných elektrónkových stomp boxoch používa napätie z hladovej dosky, nie je to skutočné elektrónkové zosilnenie. Obvody v Twin Tube Classic umožňujú, aby elektrónky fungovali ako elektrónky v sekcii predzosilňovača vysokokvalitného elektrónkového zosilňovača. Ďalšou alternatívou by bolo napájanie vyhradeného AC napájacieho kábla a interného vysokonapäťového transformátora alebo DC-to-DC spínacieho konvertora. Vďaka týmto možnostiam by však Twin Tube Classic bola väčšia, ťažšia a nákladnejšia. S Twin Tube Classic získate skutočný elektrónkový tón A elektrónkové zosilnenie s minimálnou veľkosťou, hmotnosťou a nákladmi.


Základné operácie s SD Twin Tube

¼” mono nástrojový kábel, ktorý opúšťa jack gitary, sa zapája do jacku Twin Tube Classic s označením „Input“. Kábel, ktorý vychádza z “Output” jacku na Twin Tube Classic ide do ďalšieho efektu v signálovom reťazci, alebo do zosilňovača.

Pri prvej aktivácii Twin Tube Classic začnite s ovládacími gombíkmi Rhythm Channel Volume a Gain v úplnej polohe proti smeru hodinových ručičiek. Potom začnite otáčať gombíkmi v smere hodinových ručičiek, kým nedosiahnete požadovanú úroveň hlasitosti a overdrive.

Potom, s ovládacími gombíkmi Lead Channel Volume a Gain v úplnej polohe proti smeru hodinových ručičiek, stlačte prepínač Channel Selector. Tým sa stlmí RHYTHM kanál a aktivuje sa LEAD kanál. Rovnako ako pri Rhythm Channel, začnite otáčať gombíkmi v smere hodinových ručičiek, až kým nedosiahnete požadovanú úroveň hlasitosti a skreslenia vo vzťahu k Rhythm Channel a k vynechanému zvuku Twin Tube Classic. Experimentujte s rôznymi nastaveniami Volume a Gain.

Niektoré z najúžasnejších tónov sú dosiahnuté s malým objavovaním. Vzhľadom na neuveriteľné množstvo zisku a skreslenia Twin Tube Classic v LEAD kanáli si uvedomte, že extrémne nastavenia môžu viesť k nekontrolovateľnej spätnej väzbe. A ako vždy, hudobníkom a členom publika sa najlepšie odporúča používať ochranu sluchu, keď sú vystavení vysokej hlasitosti. Tu je niekoľko ukážkových nastavení, ktoré vám pomôžu začať:


Classic/Straight – Ahead Rock n’ Roll Tone

Nastavenie troch kanálov: Kanál č. 1: (režim bypass) Čistý tón zosilňovača. Kanál č. 2: Klasický rytmický kanál Twin Tube (dirty rytmus).


Hard Rock Tone

Nastavenie troch kanálov: Kanál č. 1: (režim bypass) Čistý tón zosilňovača. Kanál č. 2: Klasický rytmický kanál s dvojitou trubicou (nakresleny rytmický tón). Kanál č. 3: Klasický LEAD kanál Twin Tube (skreslený LEAD tón)


 Three Channels of Distortion

Kanál #1: (režim bypass) Zosilňovač nastavený na mierne špinavý rytmický tón. Kanál #2: Twin Tube Klasický rytmický kanál pridáva overdrive. Kanál č. 3: Twin Tube Klasický LEAD kanál dodáva sólam vyššiu saturáciu.


Two -Channel Setup

(Zosilňovač je nastavený ako čistý) Kanál č. 1: Twin Tube Classic rytmický kanál nastavený pre čistý tón. Kanál č. 2: Twin Tube Classic LEAD kanál nastavený pre mierne skreslenie.


Podrobné pokyny krok za krokom

1. Zapojte kábel dodaného 16 V AC napájacieho zdroja do skresľovacieho boxu a potom zapojte koniec “stenovej bradavice” do nástennej zásuvky alebo rozvodky (alebo napätia platného pre vašu krajinu). Mali by ste vidieť, ako sa rozsvieti zelená LED na kanáli Rhythm. Všetky ostatné indikátory stavu budú tmavé. Pri prvom zapnutí sa Twin Tube Classic vždy predvolene prepne do režimu bypass s kanálom Rhythm nastaveným v režime čakania.

2. Obidve hlavné hlasitosti (VOLUME) úplne znížte (proti smeru hodinových ručičiek). Nastavte ovládače basov a výšok na 12 hodín.

3. Zapojte kvalitný, tienený ¼” kábel z výstupného konektora do vstupu vášho zosilňovača.

4. Pripojte ďalší kvalitný, tienený ¼” kábel, najprv do výstupného konektora na vašej gitare a potom do vstupného konektora Twin Tube Classic. Upozorňujeme, že elektrónky v Twin Tube Classic môžu trvať dve až tri minúty, kým sa zahrejú a začnú produkovať zvuk.

5. Stlačením tlačidla „On/Bypass“ aktivujte Rhythm Channel. Otočte ovládač Gain nahor asi do polovice. Pomaly zvyšujte hlavnú hlasitosť pri hraní na strunu. Jemne dolaďte nastavenie Gain, aby ste dosiahli požadovanú úroveň overdrive a saturácie. Nastavte Master, aby ste dosiahli požadovanú hlasitosť prehrávania.

6. Stlačením tlačidla „Channel select“ prepnete na LEAD kanál. Zopakujte predchádzajúci postup nastavenia Gain a Master Volume.

7. Nastavte ovládače basov a výšok podľa potreby. Všimnite si, že ovplyvňujú oba kanály. Dva kanály sme „vopred vyladili“, aby sme poskytli to, čo považujeme za vyvážený tón pri prepínaní z hlavného kanála na kanál rytmu, a aby sme uľahčili používanie jednej spoločnej sady ovládačov tónov.

8. Vyvážte úroveň efekt ON a efekt OFF fungovaním s ovládačmi hlasitosti na zosilňovači a hlavnými hlasitosťami na skreslenom boxe.

9. Nikdy neotvárajte prístor. Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti opraviteľné používateľom a zásah do vysokonapäťových elektrónkových obvodov môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti – nehovoriac o poškodení jednotky.


Popis – SFX-03 je dvojkanálový gitarový predzosilňovač využívajúci prémiové subminiatúrne elektrónky typu 6021. 6021 je vyrobený tak, aby spĺňal prísne špecifikácie MIL-E-1 pre spoľahlivosť a je optimalizovaný tak, aby poskytoval dlhú životnosť v podmienkach silných otrasov, vibrácií, vysokej teploty a vysokej nadmorskej výšky. Elektrónky sú konfigurované s vysokonapäťovým zdrojom pre maximálny dynamický rozsah. K dispozícii sú funkcie True-bypass, ktoré umožňujú prechod bez farby.

Seymour Duncan – parametre Twin Tube

https://www.zikinf.com/manuels/seymour-duncan-sfx-03-twin-tube-classic-manuel-utilisateur-en-43688.pdf

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *