|

IK Multimedia Amplitube ToneX – Interface mode – MIDI

Režim rozhrania – Interface mode

Pomocou INTERFACE MODE TONEX Pedal ho môžete pripojiť k vášmu počítaču a monitorovaciemu systému na jamovanie, nahrávanie a prehrávanie hudby priamo z TONEX Pedal. INTERFACE MODE môžete aktivovať z GLOBAL SETUP. Pripojte TONEX k počítaču pomocou dodaného USB kábla a použite hlavné výstupy alebo výstupy pre slúchadlá na sledovanie prehrávania.

AmpliTube (alebo váš DAW) vníma pedál TONEX ako bežné rozhranie a môžete prehrávať skladby z počítača a jamovať pomocou AmpliTube (alebo DAW) na monitorovanie vašej relácie.

Ak chcete upraviť hlasitosť pedála TONEX, keď sa používa ako audio rozhranie, prejdite do GLOBAL SETUP a upravte parameter INTERFACE VOL.

Pedál TONEX nie je určený na to, aby poskytoval úplný modelingový zážitok na zachytávanie súprav – captures. Použite špeciálne a plne vybavené audio rozhranie na vytvorenie svojich TÓNOVÝCH MODELOV.


 

ASIO drivers – Ak chcete použiť TONEX Pedal ako zvukové rozhranie v systémoch Windows, nainštalujte si ovládače ASIO, ktoré nájdete vo vašej používateľskej oblasti – tu: https://www.ikmultimedia.com/userarea/


 

MIDI špecifikácie

PRESETY sú usporiadané v mriežke s 50 očíslovanými bankami (00-49) s 3 predvoľbami v každej (A, B a C), čo predstavuje celkovo 150 predvolieb.

PRESET 00A = MIDI Program #0

PRESET 00B = MIDI Program #1

PRESET 00C = MIDI Program #2

PRESET 01A = MIDI Program #3

PRESET 01B = MIDI Program #4

PRESET 01C = MIDI Program #5

… up to MIDI Program #127

MIDI PATCH BANK 0 (CC#0 Value=0) = PRESETS 00A-42B

MIDI PATCH BANK 1 (CC#0 Value=1) = PRESETS 42C-49C

TONEX sa vždy zapína v MIDI Patch Bank 0, preto ak zostanete medzi prvými 127 PRESETMI (00A-63B), jednoducho odošlite štandardnú správu MIDI Program Change a nahrajte PRESET.

Ak plánujete použiť predvoľby vyššie ako 127, mali by ste poslať štandardnú správu MIDI Bank Change (MIDI CC# 0) s hodnotou rovnajúcou sa MIDI Bank, ktorú chcete použiť pred každou zmenou programu MIDI.

Každý parameter je priradený k zmene riadenia, ako je uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Ak rozsah parametrov nie je lineárny, jeho hodnoty sú rovnomerne rozdelené medzi 128 krokov hodnoty zmeny kontroly.


 

TONEX Librarian – Použite TONEX Librarian vo vnútri TONEX pre Mac/PC na správu a prenos PRESET z počítača do pedálu a naopak.

1. Stlačením záložky Knihovník v aplikácii TONEX otvoríte sekciu Knihovník.

2. KNIŽNICA PEDÁLOV: KNIŽNICA PEDÁLOV sa napĺňa v reálnom čase predvoľbami dostupnými na pripojenom pedáli TONEX. Drag & drop PRESETS alebo TONE MODELS z COMPUTER LIBRARY do PEDAL LIBRARY, aby ste ich preniesli na TONEX pedál (TONE MODELY sa automaticky skonvertujú na PRESETS). Zvolený preset v knižnici PEDAL sa vždy vyberá na pedáli TONEX, aby ho bolo možné počas používania zariadenia jednoducho sledovať.

3. POČÍTAČOVÁ KNIŽNICA: POČÍTAČOVÁ KNIŽNICA je naplnená MODELMI PREDVOĽBY a TÓNOV, ktoré sú dostupné na vašom počítači. Drag & drop PRESETS z PEDAL LIBRARY do COMPUTER LIBRARY a preneste ich do vášho počítača. Ak sa chcete dozvedieť viac o TONEX Librarian, pozrite si používateľskú príručku TONEX pre Mac/PC.


Zahrnuté aplikácie

Registráciou pedálu TONEX na ikregister.com pomocou sériového čísla uvedeného na registračnej karte získate nasledujúce aplikácie.

TONEX MAX pre Mac/PC (hráč, modelár a knihovník)


Požiadavky na systém

TONEX pre Mac/PC – TONEX pre Mac/PC je 64-bitová aplikácia a vyžaduje 64-bitový procesor a operačný systém.

Mac®• Intel: Intel® Core™ i3 (Core i5 recommended for Modeler), macOS® 10.15 (macOS® 11 Big Sur required for Modeler), 4 GB of RAM, 6 GB of hard drive space• Apple Silicon: Apple M1, macOS® 11, 4 GB of RAM, 6 GB of hard drive space. TONEX is a native Apple Silicon application.• Supported Plug-in formats: Audio Units, VST 2, VST 3, AAX.

Windows®Intel: Intel® Core™ i3 or equivalent CPU (Core i5 recommended for Modeler), Windows® 10, 4 GB of RAM, 6 GB of hard drive space, NVIDIA GPU with Maxwell or newer architecture is recommended to reduce training times (eg. GeForce GT 750 or higher).Supported Plug-in formats (64-bit): VST 2, VST 3, AAX.

Na autorizáciu aplikácie a prístup k ToneNET je potrebné internetové pripojenie.

Pedál TONEX ako audio rozhranie

Ak chcete použiť TONEX ako zvukové rozhranie na zariadeniach so systémom Windows, je potrebný systém Windows® 10 alebo novší.


AmpliTube 5

AmpliTube je 64-bitová aplikácia a vyžaduje 64-bitový procesor a operačný systém.

Mac® (64-bits)• Minimal: Intel® Core™ 2 Duo (Intel Core i5 suggested), 4 GB of RAM (8 GB suggested), macOS 10.10 or later. 3 GB of hard drive space.• Requires an OpenGL 2 compatible graphics adapter.• Supported Plug-in formats (64-bit): Audio Units, VST 2, VST 3, AAX.

Windows® (64-bits)• Minimal: Intel® Core™ 2 Duo or AMD Athlon™ 64 X2 (Intel Core i5 suggested), 4 GB of RAM (8 GB suggested). Windows® 7 or later. 3 GB of hard drive space.• Requires an ASIO compatible sound card.• Requires an OpenGL 2 compatible graphics adapter.• Supported Plug-in formats (64-bit): VST 2, VST 3, AAX.

Vyžaduje sa internetové pripojenie, pretože všetky operácie Custom Shop a ToneNET sú založené na webe.


ToneX ecosystem


Podpora – Support

V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré môžete mať, navštívte webovú stránku s často kladenými otázkami na adrese: www.ikmultimedia.com/faqTu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Ak chcete odoslať formulár technickej podpory, prejdite na adresu: www.ikmultimedia.com/supportFor ďalšie požiadavky, ako sú informácie o produkte, predaji alebo webe, prejdite na: www.ikmultimedia.com/contact-us

Používateľská oblasť

Používateľská oblasť je špeciálna sekcia našej webovej stránky špeciálne navrhnutá pre našich používateľov. Tu môžete jednoducho upravovať svoje osobné údaje, spravovať autorizácie a licencie k vašim produktom a sťahovať najnovšie aktualizácie produktov IK. Vstúpte do používateľskej oblasti, aby ste mohli:• Upravte svoje osobné údaje.• Zobrazte a stiahnite si najnovšie aktualizácie produktu, bezplatný obsah a knižnice zvukov. • Prístup ku všetkým aktuálnym akciám.• Pozrite si exkluzívne ponuky a ceny. • Spravujte svoje zarobené body JamPoints.• Zobrazte svoje objednávky.• Zdieľajte svoje predvoľby AmpliTube.• Stiahnite si ovládače firmvéru a hardvéru. • Vstúpte do fóra IK a ďalších. Ak chcete vstúpiť do používateľskej oblasti, prejdite na: www.ikmultimedia.com/userarea

Ak chcete získať prístup do svojej používateľskej oblasti, prihláste sa pomocou svojho používateľského mena a hesla, ktoré ste vytvorili pri registrácii a poslali e-mailom na vašu zaregistrovanú e-mailovú adresu. Ak potrebujete aktualizovať svoje heslo, môžete tak urobiť pri prihlásení do používateľskej oblasti.


 

TONEX®, AI Machine Modeling™, AmpliTube®, ToneNET™, VIR™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti IK Multimedia Production Srl. Všetky práva vyhradené.

Mac, logo Mac, logo Audio Units, iPhone®, iPod touch®, iPad® sú ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. Windows a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. VST je ochranná známka spoločnosti Steinberg Media Technologies GmbH. AAX, Avid, logo Avid, Pro Tools a RTAS sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Avid Technology, Inc. v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy produktov a obrázky, ochranné známky a mená umelcov sú majetkom ich príslušných vlastníkov, ktoré nie sú žiadnym spôsobom spojené ani pridružené k IK Multimedia.

Názvy produktov sa používajú výhradne na účely identifikácie konkrétnych produktov, ktoré boli študované počas vývoja zvukového modelu IK Multimedia, a na popis určitých typov tónov produkovaných technológiou digitálneho modelovania IK Multimedia. Použitie týchto názvov neznamená žiadnu spoluprácu ani podporu. IK Multimedia sa zrieka akéhokoľvek vlastníctva obsahu nahraného používateľmi do ToneNET, vrátane, ale nie výlučne, modelov tónov, predvolieb a akéhokoľvek textu alebo symbolov, ktoré používatelia odovzdávajú so svojím obsahom.

IK Multimedia neschvaľuje ani nezastupuje žiadnych používateľov ToneNET a akékoľvek mená, ochranné známky alebo obchodné názvy, ktoré môžu používatelia nahrať so svojím obsahom na ToneNET, by sa nemali vykladať ako podpora, asociácia alebo pridruženie k IK Multimedia. Používatelia vyhlasujú a zaručujú, že vlastnia alebo majú licenciu na používanie všetkého duševného vlastníctva, vrátane autorských práv a ochranných známok, v akomkoľvek obsahu, ktorý nahrajú. IK Multimedia odmieta, že akýkoľvek obsah nahraný používateľmi neporušuje autorské práva. Pozrite si Podmienky používania ToneNET so spôsobmi, ktorými nás môžete upozorniť, ak sa domnievate, že obsah na ToneNET porušuje vaše práva. Všetky špecifikácie sa môžu zmeniť bez ďalšieho upozornenia. Document Version: 1.0.4 Latest Update: 2023/04/12.


Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *