Neural DSP Quad Cortex – Presets

Presety

Predvoľby vám umožňujú vytvárať a ukladať vlastné súpravy/signálne reťazce na neskoršie použitie pomocou blokov zariadení. Presety Quad Cortex sú usporiadané do Setlistov, ktoré môžu obsahovať 32 bánk s 8 predvoľbami (celkovo 256). Môžete vytvoriť až 10 Setlistov.

 

neural-preset1

 

Mriežka má štyri rady s ôsmimi priestormi pre bloky zariadení. Takmer všetky položky na obrazovke je možné ovládať pomocou gest, otočných ovládačov alebo vyhradených príkazov.

neural-preset2

Môžete začať stavať svoje vlastné súpravy klepnutím na Mriežku a pridať svoj prvý blok; otvorí sa zoznam Kategória zariadení.

neural-preset3

 

Zostavte virtuálnu súpravu zľava doprava. Aj keď je dôležité pamätať na to, ako by ste mohli pristupovať k budovaniu signálneho reťazca s analógovými komponentmi, presunutie bloku po jeho pridaní do mriežky je jednoduché.

neural-preset4

Ak najprv pridáte zosilňovač a kabínu, ale potom potrebujete pridať pedál overdrive vpredu, premiestnenie všetkého je také jednoduché, ako presunutie blokov do požadovaného poradia. Po pridaní bloku do Mriežky naň klepnite, aby ste otvorili jeho ponuku.

neural-preset5

Odtiaľto máte k dispozícii niekoľko ovládacích prvkov. Nožné spínače sa rozsvietia a budú zodpovedať príslušným otočným ovládačom na bloku, ktorý ste pridali. Parametre ako zosilnenie je možné ovládať buď otáčaním nožného spínača alebo interakciou s obrazovkou.

 

neural-3bodky

Keď je otvorená ponuka blokovania, môžete klepnutím na tlačidlo kontextovej ponuky zobraziť ďalšie možnosti.

neural-sipka-vpravo-vlavo

Change Device –  Zmeniť zariadenie: Otvorí knižnicu virtuálnych zariadení. Po klepnutí na zariadenie sa okamžite zmení, takže si ho môžete vyskúšať bez opustenia knižnice virtuálnych zariadení. Klepnutím na Hotovo zatvorte menu.

 

 

*
neural-sipka-v-kolecku

Reset to Default: Vráti ovládacie prvky zariadenia na ich predvolené hodnoty.

*
neural-kriz
Nastaviť parametre ako predvolené: Nastaví aktuálne riadiace hodnoty ako predvolené.
*
neural-pedal
Assign Expression Pedal: Umožňuje vám vybrať, ktoré parametre je možné ovládať pomocou Expression pedálu. Pred dosiahnutím ponuky „Assign Expression Pedal“ vyberte expression pedál, ktorý chcete použiť.
*
neural-snetiak

Odstrániť blok z mriežky: Úplne odstráni blok zariadenia z mriežky.

Keď je otvorená ponuka bloku, otáčaním pravého horného otočného ovládača v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek prechádzajte virtuálnymi zariadeniami alebo neurónovými snímkami v rovnakej kategórii bez otvárania knižnice virtuálnych zariadení.

neural-rotary-acutator

 

(strany 18 až 21 originálneho manuálu)

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *