Neural DSP Quad Cortex – priradenie výrazových pedálov

Neural DSP Quad Cortex – priradenie výrazových – expression pedálov.

Priradenie výrazových pedálov – Expression pedál môžete priradiť k akémukoľvek zariadeniu (vrátane parametrov Splitters, Mixers a Lane Output Control) a dokáže ovládať viacero parametrov súčasne.

 

neural-expression

Ak chcete priradiť výrazový pedál, klepnite na blok na mriežke, klepnite na kontextové menu a potom klepnite na „Priradiť výrazový pedál“. Vyberte expression pedál, ktorý chcete použiť na ovládanie parametrov bloku.

neural-expression2

 

Pomocou tlačidla „Assign“ priraďte parameter expression pedálu a pomocou tohto tlačidla upravte minimálne a maximálne hodnoty dostupné v pohybe pedálu. Keď skončíte, stlačte tlačidlo „Hotovo“ v pravom hornom rohu.

Je dôležité, aby ste si zapamätali kalibráciu expression pedálu cez I/O Settings.

 

Expression Bypass – Vynechanie výrazu Funkcia Expression Bypass umožňuje automaticky zapnúť a obísť bloky zariadenia.

 

neural-expression3

 

Najprv priraďte expression pedál k bloku zariadenia. Klepnite na blok na Mriežke, klepnite na kontextovú ponuku a potom klepnite na „Priradiť výrazový pedál“. Vyberte Expression pedál, ktorý chcete použiť na ovládanie parametrov bloku. Funkcia umožňuje automatické zapojenie a vynechanie blokov zariadenia.

 

neural-expression4
*
Po priradení expression pedálu k parametru bloku použite tlačidlo “ASSIGN” na priradenie expression pedálu k parametru BYPASS. Pomocou tlačidla [-] získate prístup k jeho možnostiam.

 

BYPASS ON • Päta – špička: Sklopte pätu na expression pedál, aby ste obišli blok zariadenia.
Keď je INVERT RANGE nastavený na „On“, blok je možné obísť v polohe špičky.
• Prepínač: Stlačením nožného spínača Expression pedálu sa obíde blok zariadenia.
• Stop: Ponechaním Expression pedálu v pokoji sa obíde blok zariadenia.

 

INVERTOVANÝ ROZSAH (Režimy Heel-Toe a Switch)

• SPÍNAČ ZAP/VYP: Obráti hodnotu, pri ktorej je zapnutý bypass.

BYPASS DELAY(Režimy Heel-Toe a Switch)

• OVLÁDAČ ČASU:

Nastavuje čas, za ktorý sa blok zariadenia vynechá (až 5000 ms).
LACHT EMULÁCIA (Prepnúť režim)
• VYPÍNAČ ZAP./VYP.: Modifikuje správanie chvíľkových prepínačov na napodobnenie odozvy blokovania.

 

Dá sa jeden expression pedál s duálnymi TRS výstupmi pripojiť ku Quad Cortex?
Mnoho expression pedálov obsahuje duálne TRS výstupy, z ktorých každý je spojený s inými parametrami, ako je ovládanie päty po špičke alebo fyzický spínač špičky.
Pripojenie každého TRS výstupu Expression pedálu k obom EXP vstupom Quad Cortex vám umožňuje súčasne ovládať polohu parametra a obísť blok zariadenia pomocou nožného spínača.
1. Pripojte oba káble TRS k vstupom EXP1 a EXP2 na Quad Cortex. Potiahnutím prstom nadol po obrazovke získate prístup do ponuky I/O Settings. Nakalibrujte oba gombíky POSITION a potom uložte zmeny.

2. Klepnite na blok na Mriežke, klepnite na kontextové menu a vyberte „Priradiť Expression Pedal“. Zvoľte vstup Expression 1. Ak k nemu pripojený TRS zodpovedá zametaniu päty po špičke, priraďte ho k parametru, ktorý chcete ovládať. Keď budete pripravení, klepnite na Hotovo.

3. Klepnite na rovnaký blok na Mriežke, klepnite na kontextové menu a potom znova vyberte „Priradiť Expression Pedal“. Tentoraz vyberte výrazový vstup 2. Ak k nemu pripojený TRS zodpovedá fyzickému nožnému spínaču, priraďte ho k parametru BYPASS.

4. Zvoľte režim prepínača a potom stlačte nožný spínač. Ak je hodnota invertovaná, rozsah môžete vrátiť späť. Zapnite LATCH EMULATION, ak Expression pedál obsahuje chvíľkový toe-switch.
Pamätajú sa priradenia pri prepínaní predvolieb a scén?

EXP vstupy priradené k bloku zariadenia si môžete zapamätať pomocou možnosti „Set parameters as defaults“ po priradení expression pedálu k parametru.

Pozícia parametra a polarita nožného spínača sa pri ukladaní predvolieb nezapamätajú. Aktuálna poloha parametra a stav nožného spínača sa zachovávajú počas načítavania predvolieb.

Keď je parameter priradený k expression pedálu, dáta scény sú pre tento parameter tiež ignorované.

 

Aké expression pedály sú podporované?

Quad Cortex je kompatibilný s mnohými rôznymi expression pedálmi. Zariadenia s nasledujúcimi funkciami by mali fungovať správne:
• Výstup jedného výrazu TRS (výstupy Wah alebo Volume nie sú podporované).
• Dvojité výstupy TRS (ovládanie rozmietania a samostatné výstupy pre nožný spínač).
• Zaisťovací prstový spínač.
• Okamžité nožné spínače budú fungovať len vtedy, keď je emulácia blokovania nastavená na „On“.
• Lineárna alebo logaritmická krivka.
• Gombík minimálnej hodnoty.
• Funkcia polarity/reverse.

(strany 27 až 30 originál manuálu)

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *