|

Nona

Nona tvorí dôležitý interval pri tvorbe nonových akordov – päťzvukov. Odvodzujeme ju rovnako ako sekundu, ale nachádza sa o oktávu vyššie. Malá nona (m.9) má veľkosť 13 poltónov a veľká nona má veľkosť (v.9) 14 poltónov.

V notovej osnove sú uvedené príklady malých a veľkých nón:

*

Z dôvodov prehľadnosti uvádzame na hmatníku príklady rôznych polôh rozšírených intervalov odvodených od niektorého tónu. Od tohto tónu smerujú hrubé čiary k polohám konkrétnych rozšírených intervalov na rôznych strunách. Posunutím, transpozíciou (šípky v schémach) si odvodíme iné nony na hmatníku:

Malé nony

Veľké nony

*

Chromatickým zvýšením veľkej nony o poltón dostaneme zväčšené nony, ktoré sa pri odvodení non z diatonickej rady nevyskytujú. Nájdeme ich v akordoch zo zväčšenou nonou:

*
Na hmatníku gitary (vyššie) sú zobrazené malé (9b) a veľké (9) nony. C (1) je základný tón.
 *

 

Nony na interaktívnom hmatníku – príklady od C:

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *