|

Septakordy s intervalovým obohatením (X7/4sus)

Dominantný septakord s čistou kvartou, ktorá nahrádza terciu (C7/4sus)Tento septakord obsahuje štyri tóny. Jeho rozpätie v základnom tvare je malá septima. Uvedieme si názorný príklad od tónu „c“. ZT = základný tón – prima.

*
základný tón – čistá prima (1) = červená  čistá kvarta (4) = tyrkysová 
čistá kvinta (5) = zelená   malá septima (7b) = žltá
*

Kvarta, ktorá v tomto akorde nahradzuje terciu spôsobuje, že akord nemá tónorod – nie je ani durový ani molový. Okrem toho si môžeme v tomto akorde všimnúť jednu zaujímavosť, ktorá spôsobuje jeho zvláštne vyznenie. Príklad: V akorde C7/4sus = C – F – G – B. Tóny „C – G“ sú súčasťou kvintakordu C dur a tóny „F – B“ obsahuje kvintakord B dur. Jeho uplatnenie v praxi využíva túto vlastnosť.

V praxi sa používajú aj ďalšie septakordy s pridanou sextou: Cmaj7/6 = c – e – g – a – h, a tiež Cmi7/6 = c – es – g – a – b, Cmimaj7/6 = c – es – g- a- h.

Nahradzovanie tercie sekundou pri septakordoch sa v praxi bežne nepoužíva. Sekundový krok obsahuje tretí obrat septakordov tzv. „sekundový akord„, čo však nijako nesúvisí a nespojuje sa z akordmi kde je tercia nahradená sekundou. Riešenie dilemy ako prečítať alebo zapísať akordy vyšších tried spočíva v pravidle, že vždy vychádzame s toho, aby zápis (čítanie) akordu bolo čo najjednoduchšie.
Všetky doteraz analyzované akordy (kvintakordy a septakordy) sú v svojom základnom tvare zložené zo základných intervalov (prima až oktáva). Nasledujúce vyššie akordové triedy nonové akordy, undecimové akordy a tercdecimové akordy využívajú už aj intervaly rozšírené, pretože ich rozsah (vzdialenosť od najnižšieho – základného tónu po najvyšší v základnom tvare) je väčší ako oktáva.
*
*
*

Obohatené septakordy E7/4sus,A7/4sus, D7/4sus, G7/4sus (#224)

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *