Transpozícia Dmi hmatu (cez struny D-g-h-e1)

Na obrázku nižšie vidíte zobrazené tri akordy ako názorný príklad odvodenia nových akordov transpozíciou – presunutím do inej výšky. Vľavo sa nachádza základná forma (najnižšie položený hmat) Dmi = D – F – A (molový kvintakord od tónu „d“)  v strede je tento hmat transponovaný o 1/2-tón vyššie (ide o akord Ebmi = es – ges – hes (=b), rovnako sa chytá aj D#mi, akurát pravopis = zápis do notovej osnovy by bol iný D#mi = dis – fis – ais ) a v pravo sa nachádza nový hmat o ďalší 1/2-tón vyššie Emi = e – g – h.

*

*

Ak by sme pokračovali ďalej v posúvaní o 1/2-tóny, dostali by sme hmaty Fmi, F#mi (Gbmi), Gmi, G#mi (Abmi), Ami, atď,., stačí poznať sled tónov v chromatickej rade – tému o chromatickej  rade si môžete pozrieť tu. Prípadne si pozrite aj tému: chromatická stupnica, ktorú tvoria všetky poltóny v rámci oktávy.

*

Podobné články

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *