KEMPER Kabinet a KEMPER Kone

Sme radi, že vás môžeme informovať o okamžitej dostupnosti nových KEMPER Kabinet ™ a KEMPER Kone ™. 2020-03-19
 
 
Kabinet KEMPER je ľahký, jedinečný a výkonný reproduktorový systém pre KEMPER Profiler ™.
Kabinet KEMPER je kombináciou reproduktora KEMPER Kone ™ a je perfektným osobným monitorovaním vášho PROFILER. Kabinet ponúka režim celej škály plus výber z 19 rôznych znakov reproduktora (tiež známych ako potlače).
 
Ak chcete získať viac informácií, navštívte mikrostránku KEMPER Kabinet.
Kabinet KEMPER je k dispozícii v internetovom obchode Kemper a predajcoch po celom svete:
 
KEMPER Kone je k dispozícii ako náhradný reproduktor pre vaše gitarové skrinky (tiež ako 2 alebo 4 balíčky) výhradne z online obchodu KEMPER.
 
* * *
We are thrilled to inform you about the immediate availability of the new KEMPER Kabinet™ and the KEMPER Kone™.
 
The KEMPER Kabinet is a lightweight, unique and powerful speaker cabinet for the KEMPER Profiler™.
The KEMPER Kabinet is a combination of the KEMPER Kone™ loudspeaker and is the perfect personal monitoring for your PROFILER. The Kabinet offers a full-range mode plus a choice of 19 different speaker characters (aka imprints).
 
Please visit the KEMPER Kabinet microsite for more details.
The KEMPER Kabinet is available from the Kemper online store and dealers worldwide:
 
The KEMPER Kone is available as a replacement speaker for your guitar cabinets (also as 2 or 4 bundle packs) exclusively from the KEMPER Online Store.
 
Copyright © 2020 Kemper GmbH, All rights reserved.
You are receiving this email because you are a Profiler user and opted in on our website.
 
Our mailing address is: Kemper GmbH Koenigswall 16-18 Recklinghausen 45657 Germany
*
———————————————————————-
*

The KEMPER KABINET and KEMPER KONE!
A light weight, powerful, speaker cabinet and an exclusive speaker design for the KEMPER PROFILER™ with a choice of 19 different speaker characters (aka imprints)

The KEMPER Kabinet™ is especially designed for the PROFILER. The KEMPER Kabinet is a combination of the KEMPER Kone™ loudspeaker and an extensive speaker tone mining technology developed by KEMPER making it possible to digitally „imprint“ various speaker characteristics onto one single cabinet.

The KEMPER Kone is a 12“ full range speaker which is exclusively designed by Celestion for KEMPER. It is controlled and driven by the KEMPER PROFILER’s DSP to an ultra-linear (full range) frequency response, using a dedicated DSP algorithm. In contrast to the conventional idea of a full range system, the radiation pattern of the KEMPER Kone™ has been narrowed towards the physics of a classic guitar speaker chassis, so that even the full range sound carries a distinct guitar speaker character, unlike regular PA speakers or monitor speakers.

Among the imprints, you will find the finest choice of well-known guitar speakers from Celestion and many more, as well as some rare and very particular speakers. More speaker imprints may be added via future software updates.

The KEMPER Kabinet can be driven by the power amp of a PROFILER PowerHead™ or PowerRack™, as well as by utilizing any external solid state power amp. When using external stereo amplifiers, driving two Kabinets in stereo is possible.

The KEMPER Kone™ speaker is also available as a replacement speaker for existing guitar cabinets. The KEMPER Kone™ is available as a single unit and 2 and 4 speaker sets for 2 x 12“ and even 4 x 12“ guitar cabinets. Requests from third party cabinet manufacturers are welcome.

*

*

KEMPER KABINET a KEMPER KONE!
Ľahká, výkonná skrinka reproduktorov a exkluzívny dizajn reproduktorov pre KEMPER PROFILER ™ s výberom 19 rôznych znakov reproduktorov (známy aj ako imprinty)

KEMPER Kabinet ™ je špeciálne navrhnutý pre PROFILER. Kabinet KEMPER je kombináciou reproduktora KEMPER Kone ™ a rozsiahlej technológie dolovania tónov reproduktorov vyvinutej spoločnosťou KEMPER, ktorá umožňuje digitálne „potlačiť“ rôzne vlastnosti reproduktorov do jednej skrinky.

KEMPER Kone je 12 “reproduktor s plným rozsahom, ktorý je navrhnutý výlučne spoločnosťou Celestion pre KEMPER. Je riadený a poháňaný DSP KEMPER PROFILER na ultralineárnu (úplnú) frekvenčnú odozvu pomocou vyhradeného DSP algoritmu. Na rozdiel od konvenčnej myšlienky systému s plným rozsahom sa vzor žiarenia KEMPER Kone ™ zúžil na fyziku klasického rámu gitarových reproduktorov, takže aj zvuk v celom rozsahu má na rozdiel od bežných PA osobitý charakter gitarových reproduktorov. reproduktory alebo reproduktory monitora.

Medzi odtlačkami nájdete najlepší výber známych gitarových reproduktorov z Celestionu a mnoho ďalších, ako aj niektoré vzácne a veľmi konkrétne reproduktory. Ďalšie potlače reproduktorov sa môžu pridať prostredníctvom budúcich aktualizácií softvéru.

Kabinet KEMPER môže byť poháňaný výkonovým zosilňovačom PROFILER PowerHead ™ alebo PowerRack ™, ako aj využitím akéhokoľvek externého polovodičového výkonového zosilňovača. Pri použití externých stereo zosilňovačov je možné riadiť dva káble stereofónne.

Reproduktor KEMPER Kone ™ je k dispozícii aj ako náhradný reproduktor pre existujúce gitarové skrinky. KEMPER Kone ™ je k dispozícii ako jedna jednotka a 2 a 4 sady reproduktorov pre gitarové skrine s rozmermi 2 x 12 “a dokonca 4 x 12“. Žiadosti výrobcov skriniek tretích strán sú vítané.

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *