|

Pedalboard Kemper Profiler Stage – Roland GR55 – MIDI Forte16F2D

V tomto príspevku vám chcem ozrejmiť, ako som koncipoval a dával dohromady tento pedalboard, v ktorom sú hlavnými zložkami tieto zariadenia: Kemper Profiler StageRoland GR55Microdesignum MIDI Forte16F2D. Doplnkový článok – tu: https://mojagitara.com/kemper-profiler-midi-forte-16f2d-performance-mode/

Súčasťou pedalboardu (zatiaľ – uvidíme ako sa to osvedčí a čo to dokopy dá) je aj lampový distortion od TONEBONE – HOT BRITISH, ktorý je pripojený ku Kemperu v slučke v určených Rigoch, kde to potrebujem / chcem.

Na koncertoch a iných akciách používam špeciálne vyrobenú gitaru (PK Guitars) s dvomi hmatníkmi (elektrická gitara a el-ak. ukulele. Viac info o tejto gitare tu: Gitaro-Ukulele_GU-1 Chrómový 2-polohový prepínač na gitare(medzi dvomi čiernými gombíkmi (volume a tone) určuje, ktorý nástroj hrá (horná poloha = ukulele, dolná poloha = gitara).

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/GU_01_2_gk3.jpg

Hneď na začiatok chcem povedať, že pod povrchom tohto pedalboardu – presnejšie pod Kemperom a MIDI Forte controlerom je ešte ďalšia elektronika a príslušenstvo.

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/DSC_0114_.jpg

Medzi MIDI controlerom MIDI Forte 16F2D (vľavo) a Rolandom GR55 (vpravo) je footswitch ZOOM FS-01, ktorý mám nastavený na zapínanie a vypínanie harmonizéru v Kemperi.

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/DSC_0115_.jpg

Základom, kde je všetko osadené je masívny prenosný pedalboard o rozmeroch: 93 x 48 cm a výške 14 cm. V ňom sú osadené tri hlavné súčasti, ktoré tvoria viac menej jeden celok. Kemper a GR55 sa podieľajú na tvorbe zvukov a Microdisignum MIDI Forte 16F2D ich riadi cez MIDI príkazy. Skoro všade sú použité ROCKBOARD FLAT PATCH audio káble (káble s ultra plochými lomenými koncovkami – jackmi) a to hlavne z dôvodu akútneho nedostatku priestoru.

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/DSC_0122_.jpg

*

Čo nie je vidieť…

Obrázok nižšie ukazuje elektroniku a kabeláž pod MIDI controlerom MIDI Forte. Ďalšia kabeláž (a nie je jej málo) sa nachádza poskladaná pod Kemperom a ústi až k ovládacím pedálom a GR55-ťke. Kemper je napájaný priamo zo siete – má sieťový kábel, ale Roland GR55 má zdroj (adaptér) a okrem neho je jeden zdroj pre napájanie zariadení: Gerhat stereo Volume a  Andrašovan MIDI stereo switch a ďalší (samostatný) zdroj napája MIDI Forte 16F2D. A MIDITECH Midithru4 Filter je napájaný cez MIDI káble. To všetko  plus komplet kabeláž (audio aj MIDI) je skryté pod podlahou 🙂

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/DSC_0136_pod_midiswtchom.jpg

Keďže využívam v reálnom čase (naraz – simultánne) zvuky ako s Kempera, tak aj s Roland GR-55 a okrem toho mám rozdelené zvuky do dvoch oddelených a samostatných stereo výstupov, používam dôležité zariadenie MIDITECH Midithru4 Filter.

MIDITECH Midithru4 Filter – pre vytvorenie ďalších 4 MIDI OUT výstupov (používam z toho tri: pre Kemper MIDI kanál 1, pre GR55 MIDI kanál 2 a pre) Andrašovan MIDI stereo switch MIDI kanál 3. Z Midithru4 Filtra idem tromi samostatnými MIDI káblami s výstupov OUT na vstupy MIDI IN Kemperu, GR55 a aj Andrašovan MIDI stereo switchu. Na obrázku vyššie vpravo čierny, alebo nižšie – detail na mieste.

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/DSC_0136_pod_midiswtchom_miditech4.jpg

*

Ďalšie doplnkové zariadenia …

Gerhat Stereo Volume / mix pedál – pre ovládanie MASTER hlasitosti smerom hore -nižšie na obrázku – žltý pedál. Krabica (celé šasy je použité s pedálu George Denis). Tento pedál má okrem stereo volume a zmiešania dvoch stereo signálov do jedneho stereo signálu aj viacero ďalších funkcií, pre detailnejšie poznanie klikni sem: https://mojagitara.com/gerhat-minimix2-volume-pedal/ Tento pedál mi slúži a slúžil už viac rokov 100% kvalita a spoľahlivosť – výborná práca L.Gerhata, môžem len doporučiť!

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/DSC_0138_stereo_volume.jpg

Andrašovan MIDI stereo switch – pre MIDI riadenie dvoch samostatných stereo výstupov (bordový pedál s dvomi ledkami zelená/červená – obr. nižšie), kde pre gitaru a Synth slúži jeden stereo výstup (červená LED-ka) a pre ukulele akustické zvuky druhý stereo-výstup (zelená LED-ka). Krabica (celé šasy je použité s pedálu George Denis). Tiež výborná práca aj 100% funkčnosť, sw urobený presne podľa mojich požiadaviek – môžem len doporučiť A. Andrašovana, ak potrebujete nejaké vecičky napr. aj okolo MIDI SW.

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/DSC_0140_midi-sw_dva-st-outy.jpg

Dole na obrázku je vidieť vyústenie predmetných výstupov z pedalboardu. Z ľavej strany prvé dva sú výstupy pre ukulele L / R (zelená LED – modré káble) a vpravo pre gitaru a Synth L / R ( červená LED – čierne káble). Na tomto zariadení bude ešte dorobené ďalšie Stereo volume ovládanie (ktoré mi spraví človek, kde je 100% istota kvality a spoľahlivosti – L. Gerhat) ale s ovládaním do mínusu – obrázok nižšie.

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/DSC_0141_dva_stereo-vystupy.jpg

Zjednodušená (prvotná) schéma riešenia spínania dvoch stereo signálov (obrázok nižšie). Prepínač voľby cesty je v reálnom prevedení vlastne Andrašovan MIDI stereo switch ale vyriešený elektronicky pomocou využitia MIDI a program change.

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/midi-stereo-sw_schema.jpg

Schéma zapojenia MIDI a AUDIO

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/schema-zapojenia-pedalboard-midi-audio.jpg

Prepínanie zariadení Kemper / Roland GR55 (samostane alebo spolu) – nižšie na obrázku je detail prepínača GK-3A, ktorý ovláda GR55 a tiež je ním možné posielať signál tak aby hral len Kemper (poloha spínača GUITAR), len GR55 (poloha spínača GK) alebo (a to používam najviac) – keď hrajú obidve zariadenia súčasne (poloha spínača MIX). V červenom poli vidíte prípojku 13-PIN kábla od GK-3 do Roland GR55.

Súčasťou GK-3 zariadenia je aj MIDI snímač – nižšie na fotke osadený na gitare s mnou ručne vyrobeným umelohmotným krytom pri vstupe káblika do snímača (ochrana).

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/09/DSC_0008_midi-snimac.jpg

*

Tok signálu (routing) …

Audio signál z gitaro – ukulele prichádza na vstup Roland GR55 cez špeciálny 13-PIN-ový kábel. Do tohto kábla vchádza konkrétny signál podľa polohy prepínača na GK-3 (buď signály s Kemper a GR55 spolu, alebo samostatne) a okrem toho 2 polohový prepínač na gitaro-ukulele určuje, či je uvoľnená cesta pre gitarový alebo ukulele signál. Ovládací potenciometer na GK-3 môže riadiť celkovú silu signálu z GR55 a teda je možné meniť pomer hlasitosti medzi Kemper a GR55.

Hlasitosť Kemepra je možné ovládať (samozrejme čiastočne a hlavne pri čistých signáloch) buď hlasitostným potenciometrom (ale tu sa mení charakter zvuku) alebo nastavením hodnoty PICKUP ON v GR55. Do Kempera ide signál z GR55 cez výstup Guitar OUT a jeho úroveň sa nastavuje parametrom PICKUP ON/OFF (Value 0 až 100).

Dostávame teda tieto možnosti:

1/ Hrá gitara a obidva signály (Kemper – cez klasické snímače alebo aj MIDI snímač a aj GR55 cez MIDI snímač v GK3)

1a/ Hrá gitara a Kemper – cez klasické snímače alebo aj MIDI snímač bez GR55

1b/ Hrá gitara a GR55 cez MIDI snímač v GK3, keď je nastavený PICKUP ON na „0“ alebo je vypnutý

2/ Hrá ukulele a obidva signály (Kemper aj GR55 – cez piezzo snímač)

2a/ Hrá ukulele a Kemper – cez piezzo snímač v ukulele kobylke bez GR55

2b/ Hrá ukulele a GR55 – cez piezzo snímač v ukulele kobylke bez GR55

Používam aj takú možnosť, že signál dry ide cez GR55 a obohacuje sa o nastavené efekty a potom v Kempery sa pridáva ďalší efekt ale tam isde už len efektový signál (napr. harmonizér).

Signály podľa vyššie uvedeného privedené na vstupy IN do pedálu Gerhat Stereo Volume (MiniMix2). Chápte to, že sa jedná o dva samosatné stereo signály, ktoré MiniMix2 seriózne a kvalitne zmieša do jedneho stereo signálu L/R. Okrem zmiešania je možné tento signál v stereu hlasitostne ovládať. Já to mám nastavené tak, že potenciometrom pre nastavenie minimálnej hlasitosti (základná hlasitosť, cca 25 – 30% nižšie ako maximum).

Signál v stereu pokračuje do zariadenia Andrašovan stereo switch, kde je cez MIDI ovládané to, na ktorý z dvoch stereo-výstupov signál pôjde. Andrašovan stereo switch má na výstupe dva rovnocenné stereo výstupy. A tak pre ukulele signály je v MIDI controléry na všetkých switchoch naprogramované prepnutie na ukulele stereo výstup (zelená ledka) a pre gitarové a synth zvuky git/synth stereo výstup (červená ledka). Okrem toho je možné tieto výstupy prepínať aj bez MIDI stlačením špičky pedálu.

Andrašovan stereo switch po úplnom dokončení bude mať aj ďalšiu funkciu a to nastavenie volume do mínusu, kde hodnota MAX bude na úrovní Gerhát volume MIN a hodnota MIN sa bude dať nastaviť od nula do tejto výšky. Bude možné teda ísť aj pod MIN úroveň nastavenej hlasitosti na Gerhat MiniMix2. Túto funkciu mi bude dorábať L.Gerhat.

Súčasťou pedalboardu je aj lampový distortion od TONEBONE – HOT BRITISH, ktorý je pripojený ku Kemperu v slučke vo vybraných Rigoch, kde to chcem. A tak sa na niekoľkých (pokusných) zvukoch podieľa aj tento efekt, kde nahrádza digitálne skreslenie. Jeho dynamika je síce najlepšia ale hľadanie najvhodnejšej kombinácie zvukové nastavenia tohto efektu pri konkrétnom digi-cabinete a iných efektoch v ceste je na dlhšie. Zatiaľ som nystavil len pár vyhovujúcich zvukov a je to na dlhšie laborovanie a bádanie 🙂

*

Príkazy MIDI, ktoré používam:

Nastavenie na Microdesignum MIDI Forte16F2D:

MIDI kanál 1 = Program Change pre Kemper

MIDI kanál 2 = Program Change pre Roland GR55

MSB = 32 a LSB = 0 controlery pre kanál 2 (pre určenie banky USER pre GR55)

MIDI kanál 3 = Program Change pre Andrašovan MIDI stereo switch

*

Detaily nastavenia pre Microdesignum MIDI Forte16F2D v GLOBAL NASTAVENIACH:

1/ CMD1 = PC Type (program change pre zmenu patchu pre Kemper pre každý prepínač na MIDI Forte)

2/ CMD1 = Channel (Channel 1 MIDI kanál pre Kemper).

3/ CMD 2 = CC Type  (je control change pre nastavenie MSB pre Roland GR55 s hodnotou „32„, ktorá spolu s položkou LSB „0“ definuje USER banku v Roland GR55.

4/ CMD 2 = Channel 2 (MIDI kanál pre Roland GR55).

5/ CMD 3 CC = Type (je control change pre nastavenie LSB pre Roland GR55 s hodnotou „0„, ktorá spolu s položkou MSB „32“ definuje USER banku v Roland GR55.

6/ CMD 3 – Channel  (Channel 2 MIDI kanál pre Roland GR55).

7/ CMD 4 CC = Type PC (prepína patche v GR55)

8/ CMD 4 = Channel 2 (MIDI kanál pre Roland GR55)

9/ CMD 5 CC = Type PC (prepína stereo out z gitary na ukulele a naopak – Andrašovan MIDI stereo switch)

10/ CMD 5 = Channel (Channel 3 MIDI kanál pre Andrašovan stereo switch)

*

Na článku sa pracuje 🙂

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *