Kemper Profiler Stage – Profilovanie

Kemper Profiler ako momentálne jediné sériovo vyrábané zariadenie – gitarový gear umožňuje vytvorenie si vlastnej, resp. kopírovanie obľúbenej zvukovej zostavy, či už len vo forme aparátu (predzosilňovača, hlavy, komba) alebo aj reproboxu / reproboxov, prípadne aj efektov v signálovej ceste zapojených.

Profilovanie zosilňovača – zariadenie Kemper Profiler umožňuje a poskytuje možnosť profilovania vlastného zosilňovača, vlastné digitálne simulácie alebo simulácie obľúbeného efektu, či stomp boxu. A práve kôli tejto možnosti Kemper Profiler vyniká a je jedinečný. Do tohoto systému boli investované roky úsilia a testovania a za tým množstvo technolódie a výskumu. Avšak pre užívateľa je vytváranie profilov veľmi jednoduché. Stačí spoznať niekoľko základných informácií.

Všeobecné informácie – Aby ste mohli vytvoriť profil, pôvodný zosilňovač, ktorý označíme ako „referenčný zosilňovač„, musí byť pripojený na priamy výstup DIRECT OUTPUT a vstup RETURN na zadnom panely. PROFILER bude potom posieľať rôzne tóny a signály do referenčného zosilňovača. Bude to znieť ako akustický šum o rôzných výškach a intenzitách a nebude to vôbec muzikálne, to nech vás nevyľaká.

Tieto dynamicky meniace sa zvuky umožnia PROFILERu naučiť sa nelineárne správanie elektrónkovej architektúry a hodnoty pasívnych komponentov v referenčnom zosilňovači. PROFILER počúva ako referenčný zosilňovač reprodukuje tieto zvuky, a analyzuje výsledky. Tieto charakteristiky sa skopírujú do virtuálneho signálu PROFILERu. Aj charakteristiky gitarového reproboxu a použitých mikrofónov vrátane všetkých frekvenčných charakteristík budú detekované a stanú sa súčasťou vytváraného PROFILu. Podstatnou vecou je vedieť, že všetky tie divné zvuky, ktoré bude PROFILER vyludzovať, je jeho spôsob učenia sa dynamickým zmenám zvukov vašej gitary v priebehu času. Táto informácia sa potom použije pre vytvorenie digitálneho PROFILu referenčného zosilňovača.

Profilovať môžete ako zosilňovače fyzické, tak aj softwarové modelingové zosilňovače, aj keď výsledky profilovania modelovaných zosilňovačov môžu byť občas neuspokojivé. Dôvodom je fakt, že niektoré emulácie využívajú techniky, ktoré nemusia zodpovedať analógovej realite.

*

PROFILOVANIE s efektami v nahrávacom retazci

Veľa gitaristov dosiahne svojho zvuku kombinovaním elektrónkového zosilňovača s distortion a booster pedálmi a ekvalizérmi – filtrami. Ak chcete, môžete zachovať tento signálový reťazec v rámci PROFILOVACIEHO procesu – všetky časti signálového reťazca budú verne zachytené ako súčasť zvukovej charakteristiky predmetného referenčného zosilňovača. Je tu však niekoľko výnimiek: niektoré distortion pedály využívajú špeciálne obvody, ktoré znemožňujú ich presné zachytenie, príkladom je Tube Screamer.

Pokiaľ do PROFILu vašeho zosilňovača zahrniete efekty, ale nebudete spokojný s výsledkom, vyskúšajte PROFIL zachytiť znovu, ale pre tentokrát bez distortion pedálu. Pamätajte, že miesto neho vždy môžete použiť jeden z modelovaných distortion pedálov v PROFILERI počas konfigurovania vašej zostavy. Ostatné efekty by mali byť bypassované v priebehu profilovacieho procesu, pretože budú mať vplyv na výsledný zvuk. Signál bude znieť menej prirodzene a bude se líšiť od pôvodného zosilňovača.

Medzi tieto efekty patria: kompresory, noise gate efekty, časové / modulačné / reverb efekty, ako delay, reverb, chorus, a tak ďalej. Na problémy môžete naraziť tiež počas profilovania zvukov, v ktorých je aplikované skreslenie ako na predzosilňovač, tak na koncový zosilňovač. Pokiaľ výsledný PROFIL neznie podľa vašich predstáv, vyskúšajte zredukovať hlasitosť zosilňovača. To by malo spôsobiť, že zvuk bude transparentnejší, bez toho aby došlo k výraznejšiemu obmedzeniu skreslenia. To rovnako platí aj pri modelingových zosilňovačoch, ktoré ponúkajú separátne ovládanie skreslenia pre predzosilňovač i koncový zosilňovač. PROFILER umožňuje len mono PROFILOVANIE.

Stereo PROFILOVÁNIE nie je aktuálne podporované, ale faktom zostáva, že nie je mnoho klasických gitarových zosilňovačov, ktoré disponujú skutočným stereo obvodom. Pretože PROFILER posiela svoje vlastné testovacie tóny do referenčného zosilňovača počas PROFILOVANIA, malo by byť zrejmé, že zvuk vašej gitary nebude súčasťou výsledného PROFILU. Náš zosilňovač je navrhnutý a vyrobený tak, aby zodpovedal na každú gitaru svojim vlastným identickým spôsobom, rovnako ako by zodpovedal referenčný zosilňovač.

*

Monitoring počas vytvárania PROFILOV

Výstup referenčného zosilňovača môže byť monitorovaný cez výstupy PROFILERu. Týmto spôsobom môžete prepínať medzi odposluchom signálu referenčného zosilňovača a jeho PROFILOM pomocou jemných tlačidiel v PROFILER móde. V skutočnosti pre vyhnutie sa zmätkom doporučujeme monitorovať referenčný zosilňovač len pomocou PROFILERU. Dobrý nápad je umiestniť reprobox referenčného zosilňovača do inej miestnosti, ďalej od monitorovacieho systému, ktorý používate pre PROFILER.

Pamätajte, že výše napísané neovplyvní výsledok PROFILOVACIEHO procesu vôbec žiadnym spôsobom, avšak umožní vám veľmi ľahké A/B porovnanie referenčného zosilňovača a výsledného PROFILU. Pokiaľ chcete získať Profily počítačových simulácii zosilňovačov, avšak bez použitia akýchkoľvek externých mixov pre monitorovacie účely, budete musieť byť veľmi opatrný, aby ste nevytvorili spätnú väzbu. Jedným z jednoduchých spôsobov, ako sa spätnej väzbe vyhnúť, je použiť slúchadla pre monitoring výstupu PROFILERU počas PROFILOVANIA. j možné tiež vykonať vhodné nastavenia vo vašej DAW pre zaistenie, že PROFILER nebude rútovaný (prepojený) naspäť na seba.
*
Tipy týkajúce sa šumu a rušenia
*
Pokiaľ PROFILUJETE zvuk s veľmi vysokým zosilnením, pravdepodobne budete počuť určité množstvo šumu z vašeho gitarového zosilňovača. Ide o dobre známy “high-gain hiss”, je to nič neobvyklého. Ale aj tak, pokiaľ budete počuť hučanie alebo iné podobné zvuky z vašeho referenčného zosilňovača, potom sa pravdepodobne jedná o zemniacu slučku. Stlačte tlačidlo GROUND LIFT na zadnom panely PROFILERu pre hlavné výstupy (MAIN OUTPUTS) aj pre RETURN. Pokiaľ to nepomôže problém vyriešiť, vyskúšajte rôzne kombinácie použitia tlačidiel GROUND LIFT. Je dôležité, aby aspoň jedno tlačidlo GROUND LIFT zostalo nestlačené, aby bolo zaistené, že PROFILER má aspoň jeden obvod pre uzemnenie. Zapamätajte si, že hučanie aj šum sú nežiadúce javy a majú negativny dopad na PROFILOVACÍ proces. Často sú tie najlepšie výsledky dosiahnuté stlačením tlačidiel GROUND LIFT pri všetkých výstupoch s výnimkou priameho výstupu (Direct Output).
*
*
Ďalšie tipy
Uistite sa, že pre A/B zrovnanie máte ako “KEMPER amp” zvolený daný zosilňovač na PROFILÉRY a váš referenčný zosilňovač bude počuť pri prepnutí na “Reference amp”. Pokiaľ tak nastavené nie je pripojte znova referenčný zosilňovač k PROFILÉRU.

Použitie gitarového reproboxu ako referenčného monitoru pre PROFILOVÁNIE sa nedoporučuje. Pre čo možná najlepšie výsledky vykonávajte PROFILOVANIE v klasickom štúdiovom prostredí pri použití štúdiových monitorov alebo PA reproduktorov. Pokiaľ váš zosilňovač disponuje spring reverbom, pred PROFILOVACÍM procesom musí byť reverb vypnutý!

*

Zapojenie

Zapojenie pre PROFILOVANIE gitarového zosilňovača Tu je niekoľko typických scenárov pre najbežnejšie PROFILOVACIE konfigurácie:

Pripojte  gitaru na vstup (INPUT) jednotky KEMPER PROFILER.

Pripojte DIRECT OUTPUT/SEND PROFILERu na gitarový vstup referenčného zosilňovača.

Pripojte váš mikrofón alebo mikrofónny predzosilňovač na RETURN PROFILERu (použite buď XLR 1/4″ jack výstup na vašom mikrofóne alebo mikrfonnom predzosiňlovači).

*

Niekoľko náhľadov pre zapojenie pri profilovaní:

Spojenie pri profilovaní – Normálne (základné) pripojenie cez Send1 a Return1

Spojenie pri profilovaní s viacerými mikrofónmi cez Send1 a Return1

Spojenie pri profilovaní vrátane stompboxu cez Send1 a Return1

Spojenie pri profilovaní s Di boxom cez Send1 a Return1

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *