|

Kvintový a kvartový kruh

Na začiatok si ujasníme rozdiel medzipraktickými“ a „teoretickými“ stupnicami. Stupnice, ktoré tvoríme s použitím jednoduchých zvýššených alebo znížených tónov označujeme ako praktické stupnice. Stupnice tvorené pomocou dvojnásobne zvýššených alebo znížžených tónov nazývame teoretické stupnice.

Na obrázku nižšie vidíte kvintový (vľavo – čo je kvinta čítaj tu) a kvartový (vpravo – čo je kvarta čítaj tu) kruh. Všimnite si, kde sa nachádzajú praktické stupnice (do 7 krížikov a 7 béčiek). Orientujete sa v smere hodinových ručičiek. Zistíte, žže praktické stupnice končia pri čísle 7 (Cis-ais; Ces-as). Ďalšie – nasledujúce stupnice v tomto smere odvodenia sú teoretické, lebo obsahujú viac ako 7 (krížikov alebo béčiek = obsahujú aj dvojkrížiky resp. dvojbéčka).

Pokračovaním v odvodzovaní teoretických stupníc sa dostaneme tam, odkiaľ sme začali. Z toho vyplýva, že stupnice tvoria uzavretý kruh. Podľa pravidla o tvorení (stupnice s krížižkmi od 5. stupňa predchádzajúcej stupnice -– kvinty, stupnice s bé od 4. stupňa predchádzajúcej stupnice -– kvarty) nazývame uvedené kruhy kvintovým a kvartovým kruhom.

Enharmonický kruh durových stupníc

Teoretické stupnice sú s praktickými stupnicami enharmonické a použžívajú sa len výnimočne. Prehľad praktických a teoretických durových stupníc je uvedený na obrázku, na enharmonickom kruhu nižšie. Smer pribúdania (pridávania) krížižkov a béčiek je vyznačený ššípkami.

Enharmonická zámena – ako vidíme, sa objavuje aj pri tejto problematike.

Zopakujte si, čo je to enharmonická zámena.

Pozrite si tieto články, súvisiace s problematikou:

https://mojagitara.com/zakladna-diatonicka-rada-a-jej-transpozicie-po-kvintach-nahor/

https://mojagitara.com/zakladna-diatonicka-rada-a-jej-transpozicie-po-kvartach-nahor/

https://mojagitara.com/transpozicie-harmonickej-mol-kvartovy-a-kvintovy-kruh/

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *