Line6 HELIX – Výber a Bypass blokov – výber modelov

Výber blokov – úprava parametrov

Bloky jsou objekty reprezentující různé elementy presetu, jako jsou zesilovače, kabinety, efekty, splity, loopery a také vstupy a výstupy.

1. V režimu Stomp se krátce dotkněte (nestiskněte) přepínače přiřazeného požadovanému bloku. Zvolený blok se objeví s bílým orámováním jak na hlavním displeji, tak i na popisovém štítku.

Pokud je určitý přepínač přiřazen více blokům nebo položkám, je pak označen „MULTIPLE (X)“, kde X znamená počet přiřazení. Opakovaným dotykem přepínače zvolte požadovaný blok.

Poznámka: Opakovaným dotykem přepínače s více přiřazenými bloky (označen „MULTIPLE (X)“) se můžete pohybovat mezi naprosto odlišnými stránkami, v závislosti na přiřazených blocích. Například, pokud je přepínač přiřazen efektovému bloku, efektovému parametru a zprávě Command Center, budete dotykem přeskakovat mezi stránkami Home, Controller Assign a Command Center.

Blok také můžete vybrat joystickem.

Zkratka: Stiskněte pro rychlý výběr Amp+>, Amp nebo Preamp bloku a zobrazení jeho zvukových parametrů (Gain, Bass, Mid, Treble, atd.). Pokud má preset více těchto bloků, přepínáte mezi nimi opakovaným stiskem .

2. Otáčejte Knoby 1-6 pod obrazovkou. Některé bloky mají více než jednu stránku parametrů, v tom případě pak tečky na pravé straně indikují aktuální stránku. Níže uvedený příklad tak indikuje první stránku ze čtyř.

3, Stiskněte <PAGE/PAGE> pro přístup k dalším parametrům.

 *

Bypasovanie bloku

Pokud je bloku přiřazen přepínač, sešlápněte jej. Případně můžete blok zvolit a stisknout přepínač BYPASS. Bypasované bloky jsou poloprůhledné, a pokud jsou přiřazeny přepínači, jejich LED kroužek ztemní a popisovací proužek zešedne:

Poznámka: LED kroužek přepínače a popisovací proužek odrážejí barvu a stav bypasování posledně zvoleného bloku nebo položky, i když jsou jiné přiřazené bloky přepínače aktivní.

Výber modelov blokov

Pokud chcete změnit u existujícího bloku jeho model, vyberte jej a otočte joystickem. Pro vytvoření nového bloku zvolte prázdnou lokaci a otočte joystickem.

Výběr modelů ze stejné kategorie je rychlý. Nicméně protože má Helix stovky položek na výběr, použití této metody pro změnu, řekněme, bloku mono zkreslení (začátek seznamu) na stereo FX smyčku (konec seznamu) je velmi pomalé. Namísto toho byste měli otevřít seznam modelů:

1. Stiskněte joystick pro otevření seznamu modelů.

Většina kategorií modelů obsahuje podkategorie. Například, efekty jsou obecně mono a stereo, Amp+Cab a Amp modely (zesilovače) mají podkategorie Guitar (kytara) a Bass (basa). Modely Cab (kabinety) mají podkategorie single a dual. Otáčejte joystickem (nebo jím pohněte nahoru nebo dolů) pro výběr položky ze seznamu.

Stiskem joysticku zobrazíte obsah kategorie nebo podkategorie. Pohybem joystickem vlevo se vrátíte o jeden sloupec zpět.

DŮLEŽITÉ! Pokud v seznamu zaznamenáte šedé nebo nedostupné položky, znamená to, že aktuální Cesta (1 nebo 2) nemůže tyto položky obsahovat. Viz Dynamické DSP.

2. Pomocí joysticku zvolte kategorii, podkategorii a model.
Poznámka: Bloky Amp+Cab a Cab>Dual jsou zvláštní v tom, že obsahují dva modely v jednom bloku. Pro změnu modelu zesilovače v bloku Amp+Cab stiskněte <PAGE tolikrát, až ikona zesilovače zbělá a otáčejte joystickem. Pro změnu modelu kabinetu stiskněte >PAGE tolikrát, až ikona kabinetu zbělá a otáčejte joystickem.

Pro změnu prvního modelu kabinetu stiskněte <PAGE tolikrát, až levá ikona kabinetu zbělá a otáčejte joystickem. Pro změnu druhého modelu kabinetu stiskněte PAGE> tolikrát, až pravá ikona kabinetu zbělá a otáčejte joystickem.

3. Pro zavření seznamu modelů zvolte položku v úplně pravém sloupci a stiskněte znovu joystick (nebo stiskněte domček).

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *