| |

MP128 MIDIBUDDY nožný MIDI ovládač

MP128 MIDIBUDDY je MIDI nožný ovládač navrhnutý tak, aby posielal zmenu MIDI programu na ktorýkoľvek zo 16 MIDI kanálov alebo výber MIDI skladieb pomocou tlačidiel štart a stop. MIDIBUDDY tiež ponúka zdieľanie MIDI a funguje cez MIDI fantómové napájanie, čo eliminuje potrebu dráždivého „stenového“ napájacieho zdroja.

https://www.rolls.com/doc/manuals/manual_MP128.pdf

Popis ovládačov a funkcií

A/ Výber programu

B/ Funkčné tlačidlá

C/ Okno displeja

D/ Zmena programu / voľba skladby (prepinač DIP č.5)

E/ Prepínač výberu MIDI kanálu (prepínače DIP 4,3,2,1)

F/ Share výstup

G/ MIDI OUT konektor

H/ Power konektor

Inštalácia

1/ Pripojte napájanie (Rolls model PS27, 12VDC, 150mA) do napájacieho konektora za zadnej strane MP128. MP128 môže byť tiež fantomovo napájaný = napájanie cez nepoužité koliky MIDI kábla.

2/ Pripojte MIDI OUT MP128 pomocou štandardného MIDI kábla k MIDI IN na zariadení, ktoré chcete ovládať. Konektor SHARE je paralelný s konektorom MIDI OUT a funguje ako MIDI THRU na prepojenie viacerých zariadení dohromady, napr dva MP128 pracujúce na rôznych MIDI kanáloch, môžu používať rovnakú MIDI cestu.

3/ Prevádzka – MP128 sa riadi štandardným MIDI protokolom a mení programy na akomkoľvek zariadení ovládateľným MIDI. Ovládané zariadenie a MP128 musia byť na rovnakom MIDI kanály, alebo by zariadenie malo byť nastavení na MIDI OMNI.

4/ Jednotka odošle až 10 programových zmien v 12 rôznych bankách. Banka „0“ posiela zmeny progtramu (PC 1 – 9, lebo neexistuje žiadna zmena programu „0“), Banka „1“ posiela PC: 10 – 19, banka „2“ PC: 20 – 29 atď…

5/ LED displej na MP128 zobrazuje číslo MIDI programu 0 až 127 alebo 1 až 128 v závislosti na nastavení prepínača DIP#6. Pri rolovaní nahor alebo nadol sa jednotka zvyšuje alebo znižuje cez banky 0 až 120.

6/ Číslice jednotiek sa vyberajú pomocou prepínačov 0 – 9. MIDI data sa odosieľajú iba vtedy, keď je zvolené číslo  1 – 9 okrem nižšie popísaných. Na displeji sa zobrazí „-“ v pravej číslici, keď nie su odoslané žiadne MIDI data, alebo keď stlačíte číslo UP alebo DOWN s číslom „10“.

Príklad: Na odoslanie PC #47 stlačte tlačidlo 10 s UP alebo DOWN, kým sa nezobrazí na displeji „4-„. Potom stlačte tlačidlo „7“. Po stlačení tlačidla „7“ sa odošle program change = PC#47 a toto číslo sa zobrazí na displeji MP128.

7/ Príkazy MIDI Start a MIDI Stop – Keď je zvolený program „00“ na displeji sa zobrazí „ST“ (ktoré vyzerá skôr ako Sr) a tým sa odošle MIDI príkaz – MIDI START. Toto je možné použiť napríklad na spustenie MIDI sekvencéra. Keď je zvolený program „129“ zobrazí sa „SP“ a tým sa odošle príkalz na MIDI STOP.

8/ Nastavenie MIDI prepínačov DIP – poznámka – odpojte napájací kábel od MP128, aby ste zmenili prepínač DIP ES. Nastavenia sa realizujú po zapnutí. MIDI kanál nastavte pomocou prepínačov DIP 1 až 4 na zadnej strane MP128. Ak sú všetky prepínače v polohe VYPNUTÉ je zvolený MIDI kanál 1. Ak sú všetky ZAPNUTÉ je zvolený MIDI kanál 16.

Prepínače DIP 1 až 6

DIP 1 až 4 pre nastavenie MIDI kanálu

DIP5 = PC on/off

DIP6 = číselné nastavenie 0 – 127 / 1 – 128

ROZMERY: 381 x 127 x 38 mm, VÁHA: 1,4 kg

 

 

 

 

 

 

 

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *