|

Septima

Septima tvorí v rámci harmonizácie „citlivý tón“ a tiež dôležitú „terciuv dominantnom akorde. Septima je vzdialenosť siedmich stupňov medzi tónmi diatonickej rady (DR), čo platí tiež o písmenovom označení. Medzi tónmi, ktoré porovnávame, sa nachádza päť stupňov DR.

 

Pri odvodení septím z DR zisťujeme malé a veľké septimy. Malá septima (m.7) má veľkosť desiatich poltónov a veľká septima (v.7) jedenástich poltónov. Ak by sme brali tón „c1″ v slede tónov: … c – d – e – f – g – a – h – c1 … ako začiatok novej , vyššie položenej DR, potom tón „h“ je posledným, VII. stupňom v danej DR v rámci jednej oktávy, jednej výškovej polohy. V notovej osnove sú uvedené všetky pôvodné septimy odvodené z DR:

Na hmatníku gitary hráme septimy obyčajne cez dvojice strún, tak ako to ukazujú schématické príklady:

Malé septimy
Veľké septimy

 

Pri intervaloch čistá kvinta, veľká sexta a malá septima sa na chvíľku zastavíme. Bluesová alebo R&R hudba, avšak aj iné štýly, využívajú často tieto intervaly pri rytmickom sprievode, ako to ukazujú zábery hry na strunách E – A. Foto pod tabuľkou znázorňuje tri rôzne sledy (kombinácie) na štyri doby.

Kvinta na strunách E – A / Sexta na strunách E – A / Septima na strunách E – A / Sexta na strunách E – A

 

Podľa záberov vidíme, že kvintový interval držíme ukazovákom a prstenníkom ĽR. Pri dohmate veľkej sexty (záber druhý a štvrtý zľava) tento kvintový hmat stále držíme a malíček ĽR pridáva hmat veľkej sexty. Posunutím malíčka ĽR o poltón vyššie dostaneme interval malej septimy (záber tretí zľava). Pri hmate malej septimy je potrebné viac roztiahnuť prsty ĽR a preto tento hmat precvičujte opatrne. Návrat na sextu je opačný, malíčkom ĽR sa posunieme po hmatníku o poltón nižšie.

Na hmatníku nižšie vidíte príklady veľkých (7) a malých (7b) septím k základnému tónu „c“ (1).

*

Septimy na interaktívnom hmatníku – príklady od C:

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *