|

Bluesová pentatonika

Vznikne odvodení z prirodzenej pentatoniky tak, že začneme jej V. stupňom:

 

Táto stupnica má dvabluetóny malú terciu (na II. stupni) a malú septimu (na V. stupni). Je potrebné si uvedomiť, že V. stupňom prirodzenej pentatoniky je sextový interval a na tomto tóne sa odvodzuje aj bluesova pentatonika. Táto je potom paralelnou stupnicou k prirodzenej pentatonike. (c – prirodzená pentatonika, a – bluesova pentatonika. Majú rovnaké tóny ale začínajú iným základným tónom.)

Tóny C bluesovej pentatoniky:

 
 
Bluesová pentatonika sa v niektorej literatúre nazýva aj čínska molová stupnica (odvodená od prirodzenej molovej stupnice vynechaním 2. a 6. stupňa). Aj táto (rovnako ako čínska durová) má dva hiatusy, ale na inom mieste:
 
*
*
Na hmatníku gitary môžete vidieť rozloženie tónov bluesovej pentatoniky odA„, ktorá je paralelná (má rovnaké tóny ale iný základný tón) ako C prirodzená pentatonika:
*

*

Pre porovnanie s prirodzenou pentatonikou (od C) uvádzam aj bluesovú pentatoniku od „C„:

*

Porovnajme intervalové vzorce pentatonických stupníc:
*
*
*
Bluesová pentatonika – polohy na hmatniku
*
*
Inštruktážne video  – Bluesová pentatonika a hexatonika
*
*

Bluesová pentatonika od „C“ – rozloženie tónov na hmatníku a 5 polôh prstokladu (#134)

Bluesová pentatonika od „C“ – rozloženie tónov na hmatníku a 5 polôh prstokladu (#165)

Bluesová pentatonika od „A“ – rozloženie tónov na hmatníku a 5 polôh prstokladu v jednom náhľade (#337)


1. poloha – pozícia
2. poloha – pozícia
3. poloha – pozícia
4. poloha – pozícia
5. poloha – pozícia

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *