|

Modalita

Preklad a doplnenie článku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Modalita_(hudba)

Modalita je hierarchické usporiadanie tónového materiálu v hudbe. Ako módy (mudus = spôsob) sú potom označované príslušné stupnicové rady – modálne stupnice (cirkevné módy). V európskej hudbe sú hierarchické usporiadania založené na durových a mollových stupniciach označované ako tonalita. No a usporiadania založené na ostatných stupniciach bývajú označované ako modalita.

Zmenu modality na inú v priebehu skladby nazývame moduláciou. Takzvanou osciláciou modality je jej opakujúca sa deformácia. Tónina je modalita s istými obmedzujúcimi podmienkami na možné zoskupenia, kde každé získava svoje špecifické vlastnosti podľa umiestnenia v nej.

Z cirkevných stupníc – modov vyrastá melodika jednohlasného gregoriánskeho chorálu i melodika palestrinovskej vokálnej polyfónie. Cirkevné stupnice prešli do cirkevných spevov asi v 4. stor. z gréckych harmónií (dva zostupné tetrachordy v rámci oktávy). Boli však proti gréckej sústave chápané ako vzostupné rady v rozsahu oktávy. Tiež ich pomenovanie sa líšilo od pôvodných názvov gréckych, lebo stredovekí teoretici pomenovali cirkevné tóniny v opačnom poradí, než tomu bolo v gréckej sústave.

Viac a detailnejšie k modalite a módom nájdete tu – klikni sem!

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *