| |

Tetrachordy modálnych stupnic

Modálne stupnice (modusy) patria medzi 7-tónové stupnice. Ak doplníme do sedemtónovej stupnice oktávu základného tónu, napr.: c – d – e – f – g – a – h / c1 dostaneme sled ôsmich tónov, ktoré, keď rozdelíme na dve rovnaké časti, dostaneme dva tetrachordy, spodný: c – d – e – f a vrchný: g – a – h – c1 . A práve intervalová charakteristika tetrachordov vo veľkej miere napovedá o charaktere stupnice.

V tabuľke vyššie sú uvedené všetky základné modálne sedemtónové stupnice (plus harmonická a melodická vzostupná mol) od základného tónuc1“ a je k nim pridaná oktáva základného tónu „c2„, kde je zadefinovaný vrchný aj spodný tetrachord. Hnedé čísla hovoria o tom, koľko poltónových vzdialeností je medzi jednotlivými stupňami (susednými tónmi). Vo všetkých prípadoch ide o jeden alebo dva poltóny s výnimkou vrchného tetrachordu pri harmonickej stupnici, kde vzniká tzv. „tritónus„, ktorý má netypickú vzdialenosť a to až tri poltóny.

Veľmi často sa charakter stupnice vyjadruje práve vo forme číselného označenia vzdialeností v oboch tetrachordoch stupnice, tak napríklad ionsky modus (diatonicka dur) má označenie: 2-2-1-2-2-1 tj. táto stupnica má vrchný aj spodný tetrachord rovnaký (2-2-1 / 2-2-1). Ak by sme túto stupnicu chceli zapísať ako intervalový vzorec (ktorý určuje intervalové vzdialenosti všetkých tónov stupnice k základnému – prvému – najnižšiemu tónu), vyzeral by takto: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (pričom 1 = čistá prima, 2 = veľká sekunda, 3 = veľká tercia, 4 = čistá kvarta, 5 = čistá kvinta, 6 = veľká sexta, 7 = veľká septima).

Príklad a zobrazenie – stupnica Cdur (ionska) – tónová a 1/2-tónová štruktúra:

Príklad a zobrazenie – stupnica Cdur (ionska) – spodný a vrchný tetrachord v notách:

Úplnú štrukturálnu zhodu oboch tetrachordov môžžeme využžiť na odvodenie ďalšších durových stupníc a aby sa zachovala ich charakteristika ( vnútorná štruktúra – stavba = poltóny medzi 3.-4. a 7.-8. stupňom), použžijeme užž aj odvodené tóny (krížiky, resp. béčka). Transpozíciu diatonickej dur po kvintách nahor – križikovú nájdete tu. Transpozíciu diatonickej dur po kvartách nahor – béčkovú nájdete tu.

*

Podobné články

One Comment

  1. Spätné upozornenie: Harmonická dur - MojaGitara.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *